Senat za likwidacją sprawdzianu dla 6-klasistów

Senat za likwidacją sprawdzianu dla 6-klasistów
(fot. shutterstock.com)
PAP / pk

Senat nie zaproponował w środę poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która likwiduje obowiązkowy sprawdzian dla szóstoklasistów. Zgodnie z nowelą maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

W pierwszej kolejności senatorowie głosowali nad wnioskiem mniejszości o odrzucenie noweli w całości - nie uzyskał on poparcia.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek - o co wniosły senackie komisje: nauki, edukacji i sportu oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej - głosowało 54 senatorów, 25 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelą od roku szkolnego 2016/2017 zlikwidowany zostanie ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Oznacza to, że tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który do niego przystąpił. W miejsce sprawdzianu od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w I klasie.

W poniedziałek podczas podsumowania ogólnopolskiej debaty "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Dobra Zmiana" minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że uczniowie, który w 2017 r. skończą VI szkoły podstawowej zamiast do gimnazjów pójdą do VII klasy szkoły powszechnej. Będzie to uregulowane w osobnej nowelizacji.

DEON.PL POLECA

Rozpatrywana w środę przez Senat nowela wprowadza od 2017 r. możliwość odwołania się przez maturzystów od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Analogiczne prawo mają mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej egzaminu.

Kolegium ma składać się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki. Listę arbitrów ma prowadzić minister edukacji. Wpis na listę ma następować na wniosek osoby zainteresowanej. Do rozpatrzenia złożonego odwołania dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie wyznaczał po dwóch arbitrów z listy.

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Prawo to, od roku szkolnego 2016/2017 r., będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie można tylko sporządzać notatki z wglądu do pracy.

Wprowadzono także zmiany zasad weryfikacji - na wniosek ucznia lub absolwenta - sumy punktów z egzaminu. Po zmianach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie zobligowany wyznaczyć do niej innego egzaminatora niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę.

Zgodnie z nowelizacją dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli prawo zakupu dodatkowych podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożytnego. Możliwe to będzie, gdy okaże się, że wcześniej kupione podręczniki nie są dostosowane do stopnia zaawansowania znajomości tego języka przez kolejny rocznik uczniów.

W noweli doprecyzowane zostały też przepisy dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy, a także zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (m.in. sposób obliczania wysokości dotacji).

Nowelizacja wprowadza także zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego, m.in. przywraca opiniowanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych przez kuratora. Rozszerza skład komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły. Wprowadzono też zapis o dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przez nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 r., z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Senat za likwidacją sprawdzianu dla 6-klasistów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.