KAI / tk
Bp Mirosław Milewski podczas bierzmowania w Bądkowie Kościelnym powiedział do młodzieży, że oprócz egoistycznych potrzeb, jest też miłość i odpowiedzialność. Człowiek nie jest samotną wyspą. Jest otoczony innymi ludźmi: ma prawa, ale ma też obowiązki – zauważył hierarcha.
Bp Mirosław Milewski podczas bierzmowania w Bądkowie Kościelnym powiedział do młodzieży, że oprócz egoistycznych potrzeb, jest też miłość i odpowiedzialność. Człowiek nie jest samotną wyspą. Jest otoczony innymi ludźmi: ma prawa, ale ma też obowiązki – zauważył hierarcha.
KAI / tk
Polscy biskupi napisali list z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i Matki Czackiej. „Niech słudzy Boży Kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka pomagają nam w odczytywaniu ich prorockich intuicji w podejmowaniu aktualnych wyzwań duszpasterskich Kościoła Chrystusowego w Polsce” – napisali w liście biskupi.
Polscy biskupi napisali list z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i Matki Czackiej. „Niech słudzy Boży Kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka pomagają nam w odczytywaniu ich prorockich intuicji w podejmowaniu aktualnych wyzwań duszpasterskich Kościoła Chrystusowego w Polsce” – napisali w liście biskupi.
Przy tym stole można postawić diagnozy i szukać rozwiązań. Palącą kwestią wydaje się też organizacja szkolenia dla samych biskupów.
Przy tym stole można postawić diagnozy i szukać rozwiązań. Palącą kwestią wydaje się też organizacja szkolenia dla samych biskupów.
Interia / kk
Nowe motu proprio "Wy jesteście światłem świata" wzywa do pociągania do odpowiedzialności hierarchów, którzy dopuścili się zaniedbań i zatajania przypadków pedofilii. Jak wygląda sytuacja w Polsce?
Nowe motu proprio "Wy jesteście światłem świata" wzywa do pociągania do odpowiedzialności hierarchów, którzy dopuścili się zaniedbań i zatajania przypadków pedofilii. Jak wygląda sytuacja w Polsce?
PAP / sz
"Następca Piotra jest trwałą i widzialną zasadą i fundamentem jedności wiary i komunii" - powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w przemówieniu wygłoszonym w środę do biskupów na 382. Zebraniu Plenarnym KEP.
"Następca Piotra jest trwałą i widzialną zasadą i fundamentem jedności wiary i komunii" - powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w przemówieniu wygłoszonym w środę do biskupów na 382. Zebraniu Plenarnym KEP.
KAI / jp
Prymas Polski poinformował wczoraj, że w kolejnym zebraniu plenarnym KEP w czerwcu br. w Świdnicy uczestniczyć będzie abp Charles Scicluna z Malty, drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, od lat zajmujący się walką z wykorzystywaniem małoletnich w Kościele.
Prymas Polski poinformował wczoraj, że w kolejnym zebraniu plenarnym KEP w czerwcu br. w Świdnicy uczestniczyć będzie abp Charles Scicluna z Malty, drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, od lat zajmujący się walką z wykorzystywaniem małoletnich w Kościele.
KAI / sz
Duszpasterstwo młodzieży i rodzin oraz kontynuacja zdecydowanych działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami - to główne tematy komunikatu z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
Duszpasterstwo młodzieży i rodzin oraz kontynuacja zdecydowanych działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami - to główne tematy komunikatu z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
KAI / ms
Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią - piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania.
Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią - piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania.
KAI / pk
Biskupi polscy i niemieccy zanosić dziś będą na Jasnej Górze wspólną modlitwę o pokój na świecie a przede wszystkim w Europie. Przed Obrazem Matki Bożej podziękują też za dar pojednania między narodami w 50. rocznicę podpisania listu ze słowami "udzielamy przebaczenia i prosimy o nie".
Biskupi polscy i niemieccy zanosić dziś będą na Jasnej Górze wspólną modlitwę o pokój na świecie a przede wszystkim w Europie. Przed Obrazem Matki Bożej podziękują też za dar pojednania między narodami w 50. rocznicę podpisania listu ze słowami "udzielamy przebaczenia i prosimy o nie".
PAP / pk
Trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, osób konsekrowanych, bez ich modlitwy, ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich - podkreślają biskupi w liście z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.
Trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, osób konsekrowanych, bez ich modlitwy, ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich - podkreślają biskupi w liście z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.
KAI / mh
Wracam do kraju z wizerunkiem papieża, który charakteryzuje się niezwykle budującą prostotą - powiedział KAI bp Piotr Libera podsumowując swój udział w wizycie ad limina Apostolorum polskich biskupów w Watykanie. - Doskonale zna codzienne życie człowieka, umie się pochylić nad kruchością ludzkiej kondycji, nad wszelkimi przejawami wykluczenia społecznego i losem emigrantów - powiedział biskup płocki. Bp Libera koncelebrował dzisiaj z papieżem Mszę św. w Domu św. Marty w Watykanie.
Wracam do kraju z wizerunkiem papieża, który charakteryzuje się niezwykle budującą prostotą - powiedział KAI bp Piotr Libera podsumowując swój udział w wizycie ad limina Apostolorum polskich biskupów w Watykanie. - Doskonale zna codzienne życie człowieka, umie się pochylić nad kruchością ludzkiej kondycji, nad wszelkimi przejawami wykluczenia społecznego i losem emigrantów - powiedział biskup płocki. Bp Libera koncelebrował dzisiaj z papieżem Mszę św. w Domu św. Marty w Watykanie.
KAI / mh
Zostaliśmy przyjęci po ojcowsku - podkreślił abp Sławoj Leszek Głodź po dzisiejszej audiencji u papieża Franciszka. Ojciec Święty przyjął ostatnią grupę polskich biskupów z metropolii gdańskiej, warmińskiej i szczecińsko-kamieńskiej.
Zostaliśmy przyjęci po ojcowsku - podkreślił abp Sławoj Leszek Głodź po dzisiejszej audiencji u papieża Franciszka. Ojciec Święty przyjął ostatnią grupę polskich biskupów z metropolii gdańskiej, warmińskiej i szczecińsko-kamieńskiej.
KAI / drr
Religia chrześcijańska nie jest abstrakcyjną wiedzą, ale egzystencjalną znajomością Chrystusa, osobistą relacją z Bogiem, który jest miłością.
Religia chrześcijańska nie jest abstrakcyjną wiedzą, ale egzystencjalną znajomością Chrystusa, osobistą relacją z Bogiem, który jest miłością.
KAI / CTV / drr
Uznanie dla dzieła Kościoła w Polsce a zarazem zachętę do nawrócenia duszpasterskiego zawarł Ojciec Święty w swoim przemówieniu przekazanym biskupom polskim przybyłym z wizytą "ad limina Apostolorum". Papież spotkał się dziś z nimi w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
Uznanie dla dzieła Kościoła w Polsce a zarazem zachętę do nawrócenia duszpasterskiego zawarł Ojciec Święty w swoim przemówieniu przekazanym biskupom polskim przybyłym z wizytą "ad limina Apostolorum". Papież spotkał się dziś z nimi w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
KAI / kn
Polski laikat, choć widoczny, sprawia wciąż wrażenie przysłowiowego "olbrzyma", który czeka na przebudzenie. Niezbędne jest większe otwarcie Kościoła w Polsce na aktywność ludzi świeckich. A do tego trzeba zmienić sposób myślenia zarówno duchownych, jak i osób świeckich.
Polski laikat, choć widoczny, sprawia wciąż wrażenie przysłowiowego "olbrzyma", który czeka na przebudzenie. Niezbędne jest większe otwarcie Kościoła w Polsce na aktywność ludzi świeckich. A do tego trzeba zmienić sposób myślenia zarówno duchownych, jak i osób świeckich.
KAI / kn
Obecne relacje państwo-Kościół są "zewnętrznie poprawne", nacechowane szukaniem spokoju i unikaniem zadrażnień, natomiast brak jest woli rozwiązywania spraw na rzecz dobra wspólnego - mówi KAI przed wizytą "ad limina Apostolorum" przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik.
Obecne relacje państwo-Kościół są "zewnętrznie poprawne", nacechowane szukaniem spokoju i unikaniem zadrażnień, natomiast brak jest woli rozwiązywania spraw na rzecz dobra wspólnego - mówi KAI przed wizytą "ad limina Apostolorum" przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik.
KAI / ad
Podczas wielkoczwartkowych liturgii i spotkań z kapłanami, biskupi w całym kraju ukazywali współczesny wzór kapłaństwa. Podkreślali, że „od kapłanów wymaga się świętości życia, ewangelicznego radykalizmu oraz bycia wyraźnym znakiem obecności Boga wśród swojego ludu”. Wskazywali też na antykościelną kampanię medialną, która w ostatnich tygodniach stara się zdeformować obraz kapłanów, ukazując ich niemal wyłącznie poprzez pryzmat nadużyć seksualnych.
Podczas wielkoczwartkowych liturgii i spotkań z kapłanami, biskupi w całym kraju ukazywali współczesny wzór kapłaństwa. Podkreślali, że „od kapłanów wymaga się świętości życia, ewangelicznego radykalizmu oraz bycia wyraźnym znakiem obecności Boga wśród swojego ludu”. Wskazywali też na antykościelną kampanię medialną, która w ostatnich tygodniach stara się zdeformować obraz kapłanów, ukazując ich niemal wyłącznie poprzez pryzmat nadużyć seksualnych.