DEON.pl / mł
Dziś w Kościele uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Oba święta są kluczowe dla dzieła, które w Polsce trwa od lat 90-tych – Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  
Dziś w Kościele uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Oba święta są kluczowe dla dzieła, które w Polsce trwa od lat 90-tych – Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  
PAP / tk
W Polsce od 1998 r. tego dnia obchodzony jest Dzień Świętości Życia.
W Polsce od 1998 r. tego dnia obchodzony jest Dzień Świętości Życia.
PAP / pk
"Kościół ma moralne prawo i obowiązek przypominać przykazanie nie zabijaj i mówić aborcji: «nie wolno»" - powiedział w czwartek metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Odwołał się przy tym do działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła w Polsce.
"Kościół ma moralne prawo i obowiązek przypominać przykazanie nie zabijaj i mówić aborcji: «nie wolno»" - powiedział w czwartek metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Odwołał się przy tym do działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła w Polsce.
KAI / pk
"Jeśli niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, prawo przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego" - mówił w Dzień Świętości Życia abp Stanisław Gądecki.
"Jeśli niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, prawo przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego" - mówił w Dzień Świętości Życia abp Stanisław Gądecki.
KAI /kb
W czwartek 25 marca obchodzony jest Dzień Świętości Życia. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędą się uroczystości z licznym udziałem wiernych, ani też uliczne marsze i modlitwy. Można jednak indywidualnie podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
W czwartek 25 marca obchodzony jest Dzień Świętości Życia. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędą się uroczystości z licznym udziałem wiernych, ani też uliczne marsze i modlitwy. Można jednak indywidualnie podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
KAI/mł
Wspólnym wysiłkiem, zarówno modlitewnym, jak i materialnym, możemy rozwiązać wiele trudności i z każdej, nawet najbardziej dramatycznej sytuacji, wyprowadzić dobro – powiedział bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, z okazji Dnia Świętości Życia.
Wspólnym wysiłkiem, zarówno modlitewnym, jak i materialnym, możemy rozwiązać wiele trudności i z każdej, nawet najbardziej dramatycznej sytuacji, wyprowadzić dobro – powiedział bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, z okazji Dnia Świętości Życia.
Ewa Liegman
Od sześciu lat codzienność spędzam w hospicjum dziecięcym, na granicy śmierci i życia i wciąż zadaję sobie pytanie: czy jestem za życiem i co to znaczy? Dziś nie mam wątpliwości, że uczymy się tego przez całą naszą wędrówkę po świecie, a poprzeczka jest bardzo wysoka.
Od sześciu lat codzienność spędzam w hospicjum dziecięcym, na granicy śmierci i życia i wciąż zadaję sobie pytanie: czy jestem za życiem i co to znaczy? Dziś nie mam wątpliwości, że uczymy się tego przez całą naszą wędrówkę po świecie, a poprzeczka jest bardzo wysoka.
KAI / kk
"Ufam i wierzę, że ten grób dzieci utraconych, będzie miejscem spotkania z tymi, których kochamy, choć nie oglądaliśmy ich twarzy. Wiara w świętych obcowanie przybiera konkretny kształt w sytuacji śmierci także tych najmniejszych" - mówił bp Jan Wątroba w Dniu Świętości Życia podczas pierwszego w diecezji rzeszowskiej wspólnego pogrzebu dzieci martwo urodzonych.
"Ufam i wierzę, że ten grób dzieci utraconych, będzie miejscem spotkania z tymi, których kochamy, choć nie oglądaliśmy ich twarzy. Wiara w świętych obcowanie przybiera konkretny kształt w sytuacji śmierci także tych najmniejszych" - mówił bp Jan Wątroba w Dniu Świętości Życia podczas pierwszego w diecezji rzeszowskiej wspólnego pogrzebu dzieci martwo urodzonych.
KAI / ptt
O wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia zaapelowali polscy działacze pro-life. "Prosimy też o zjednoczenie w modlitwie za ludzkie życie, małżeństwa i rodziny, atakowane przez konwencję przemocową" - zachęca Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.
O wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia zaapelowali polscy działacze pro-life. "Prosimy też o zjednoczenie w modlitwie za ludzkie życie, małżeństwa i rodziny, atakowane przez konwencję przemocową" - zachęca Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.
KAI / ptt
Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne - tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. Dzień wcześniej przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy. W wielu miastach odbędą się manifestacje w obronie prawa do życia od chwili poczęcia.
Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne - tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. Dzień wcześniej przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy. W wielu miastach odbędą się manifestacje w obronie prawa do życia od chwili poczęcia.
KAI / kn
Sprawa obrony świętości życia domaga się odwagi, ale nie możemy pozostać bezczynni.
Sprawa obrony świętości życia domaga się odwagi, ale nie możemy pozostać bezczynni.
KAI / psd
Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne - tak w całym kraju obchodzony będzie przypadający 25 marca Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. wierni modlić się będą o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Będą też podejmować lub odnawiać Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennej modlitwie w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.
Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne - tak w całym kraju obchodzony będzie przypadający 25 marca Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. wierni modlić się będą o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Będą też podejmować lub odnawiać Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennej modlitwie w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.
KAI / drr
Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne - tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. Natomiast dziś, 24 marca przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy.
Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne - tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. Natomiast dziś, 24 marca przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy.
KAI / mh
Do troski o ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci zaapelował do rodziców, lekarzy i polityków kard. Kazimierz Nycz, po liturgii Niedzieli Palmowej sprawowanej w stołecznej archikatedrze. Metropolita warszawski weźmie udział w VIII Marszu Świętości Życia, który organizowany jest w związku z jutrzejszym Dniem Świętości Życia.
Do troski o ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci zaapelował do rodziców, lekarzy i polityków kard. Kazimierz Nycz, po liturgii Niedzieli Palmowej sprawowanej w stołecznej archikatedrze. Metropolita warszawski weźmie udział w VIII Marszu Świętości Życia, który organizowany jest w związku z jutrzejszym Dniem Świętości Życia.
Logo źródła: Posłaniec Magdalena Wojaczek / "Posłaniec Serca Jezusowego" / slo
Bądź szczęśliwy, nie żałuję swojej decyzji. Gdybym miała jeszcze raz wybrać, wybrałabym tak samo. Jestem szczęśliwa, odchodzę spełniona - napisała w testamencie do swojego męża Agata Mróz. Zmarła mając zaledwie 26 lat. Walczyła o życie, nie tylko swoje. Poświęciła swoje życie, aby ratować swoją córkę.
Bądź szczęśliwy, nie żałuję swojej decyzji. Gdybym miała jeszcze raz wybrać, wybrałabym tak samo. Jestem szczęśliwa, odchodzę spełniona - napisała w testamencie do swojego męża Agata Mróz. Zmarła mając zaledwie 26 lat. Walczyła o życie, nie tylko swoje. Poświęciła swoje życie, aby ratować swoją córkę.
KAI/ ad
Marsze dla Życia, duchowe adopcje, projekcje filmów pro-life, konferencje demograficzne i dyskusje na temat ochrony życia - tak w całym kraju obchodzone były Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające 24 i 25 marca. W niektórych diecezjach obchody zaplanowano także na 26 marca.
Marsze dla Życia, duchowe adopcje, projekcje filmów pro-life, konferencje demograficzne i dyskusje na temat ochrony życia - tak w całym kraju obchodzone były Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające 24 i 25 marca. W niektórych diecezjach obchody zaplanowano także na 26 marca.
PAP / ad
Musimy dzisiaj jeszcze mocniej wejść na drogę obrony życia, obrony godności człowieka - podkreślił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas mszy św., odprawionej w niedzielę - w Dniu Świętości Życia - w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.
Musimy dzisiaj jeszcze mocniej wejść na drogę obrony życia, obrony godności człowieka - podkreślił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas mszy św., odprawionej w niedzielę - w Dniu Świętości Życia - w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.
KAI / PZ
Marsze i Festiwale Życia, duchowe adopcje, projekcje filmów pro-life, konferencje demograficzne i dyskusje na temat ochrony życia - tak w całym kraju obchodzony będzie Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające 24 i 25 marca. W niektórych diecezjach obchody zaplanowano także na 26 marca.
Marsze i Festiwale Życia, duchowe adopcje, projekcje filmów pro-life, konferencje demograficzne i dyskusje na temat ochrony życia - tak w całym kraju obchodzony będzie Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające 24 i 25 marca. W niektórych diecezjach obchody zaplanowano także na 26 marca.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
„Tak dla życia” – pod takim hasłem tysiące ludzi wzięło udział w manifestacjach, które przeszły ulicami 80 miast Hiszpanii, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Życia. Główna manifestacja, w której według organizatorów wzięło udział 160 tys. osób, przeszła ulicami Madrytu.
„Tak dla życia” – pod takim hasłem tysiące ludzi wzięło udział w manifestacjach, które przeszły ulicami 80 miast Hiszpanii, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Życia. Główna manifestacja, w której według organizatorów wzięło udział 160 tys. osób, przeszła ulicami Madrytu.
PAP / psd
Życie to nie tylko materia, którą można zarządzać przy pomocy biotechnologii czy polityki. Życie to konkretna osoba - przekonywał w piątek nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore w homilii wygłoszonej z okazji Dnia Świętości Życia.
Życie to nie tylko materia, którą można zarządzać przy pomocy biotechnologii czy polityki. Życie to konkretna osoba - przekonywał w piątek nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore w homilii wygłoszonej z okazji Dnia Świętości Życia.