Dziecko podejmuje nieraz wręcz "tytaniczny" wysiłek, aby zbliżyć się do ojca, przyciągnąć jego uwagę i miłość.
Dziecko podejmuje nieraz wręcz "tytaniczny" wysiłek, aby zbliżyć się do ojca, przyciągnąć jego uwagę i miłość.
Józef Augustyn SJ / slo
Być ojcem, to oddać się do dyspozycji rodziny i dzieci, służyć im i być za nie odpowiedzialnym. Ojcostwo od chwili przyjścia na świat dziecka wymaga czasu. Niczym nie da się go ani zastąpić, ani zrekompensować. Pragnienie ojcowskiej miłości jest głęboko wpisane w każdego człowieka.
Być ojcem, to oddać się do dyspozycji rodziny i dzieci, służyć im i być za nie odpowiedzialnym. Ojcostwo od chwili przyjścia na świat dziecka wymaga czasu. Niczym nie da się go ani zastąpić, ani zrekompensować. Pragnienie ojcowskiej miłości jest głęboko wpisane w każdego człowieka.
Józef Augustyn SJ / slo
Być ojcem, znaczy oddać się do dyspozycji swoich dzieci. W ten właśnie sposób ojciec buduje swój autorytet. Autorytet ten zależy dziś nie tyle od pozycji społecznej czy też stanu posiadania, ale przede wszystkim od osobistych starań ojca oraz relacji pomiędzy mężem i żoną.
Być ojcem, znaczy oddać się do dyspozycji swoich dzieci. W ten właśnie sposób ojciec buduje swój autorytet. Autorytet ten zależy dziś nie tyle od pozycji społecznej czy też stanu posiadania, ale przede wszystkim od osobistych starań ojca oraz relacji pomiędzy mężem i żoną.
Gianni i Antonella Astrei, Pierluigi Diano / slo
Rola świadomych rodziców wymaga od nas zdolności pozostawiania poza domem wszelkich trosk, których nieuchronnie przysparza nam praca. Nie jest to łatwe, przeciwnie, wymaga szczególnych starań, ale jest konkretnym przejawem miłości.
Rola świadomych rodziców wymaga od nas zdolności pozostawiania poza domem wszelkich trosk, których nieuchronnie przysparza nam praca. Nie jest to łatwe, przeciwnie, wymaga szczególnych starań, ale jest konkretnym przejawem miłości.
Mariatresa Zatoni / slo
Popatrzmy na magiczny moment, w którym rodzi się ojciec — prawdziwe świadectwo, za które jeste­śmy wdzięczni. Takiego przykładu nie sposób wymyślić.
Popatrzmy na magiczny moment, w którym rodzi się ojciec — prawdziwe świadectwo, za które jeste­śmy wdzięczni. Takiego przykładu nie sposób wymyślić.
Logo źródła: Życie Duchowe Andrzej K. Ładyżyński / slo
Wychowanie chłopca, w naturalny sposób kształtujące go na mężczyznę równocześnie stanowi formę przygotowania do ojcostwa. Jednak nie może się to odbyć jedynie teoretycznie.
Wychowanie chłopca, w naturalny sposób kształtujące go na mężczyznę równocześnie stanowi formę przygotowania do ojcostwa. Jednak nie może się to odbyć jedynie teoretycznie.
Osvaldo Poli / slo
Nie ma jednego, uniwersalnego sposobu bycia ojcem. Istnieje "kodeks ojcowski", który stanowi inspirację dla wszystkich ojców, ale nie wyklucza odmienności.
Nie ma jednego, uniwersalnego sposobu bycia ojcem. Istnieje "kodeks ojcowski", który stanowi inspirację dla wszystkich ojców, ale nie wyklucza odmienności.
Osvaldo Poli / slo
Dzieci zdają już sobie sprawę z tego, że nie ma ochrony przed śmiercią i że miłość rodziców nie będzie mogła ich przed nią nieustannie osłaniać, ponieważ nie mają oni takiej mocy. "Czy warto być dobrym i sprawiedliwym, nawet jeśli i tak się umrze, czy lepiej się bawić i korzystać z życia tak, jak się tylko da?" - pyta nastolatek.
Dzieci zdają już sobie sprawę z tego, że nie ma ochrony przed śmiercią i że miłość rodziców nie będzie mogła ich przed nią nieustannie osłaniać, ponieważ nie mają oni takiej mocy. "Czy warto być dobrym i sprawiedliwym, nawet jeśli i tak się umrze, czy lepiej się bawić i korzystać z życia tak, jak się tylko da?" - pyta nastolatek.
Józef Augustyn SJ / slo
Szczególnym znakiem troskliwości i delikatności ojca wobec dziecka są jego gesty czułości. Otwartość na dziecko, wyczucie jego potrzeb i pragnień, uszanowanie jego emocjonalnych odczuć...
Szczególnym znakiem troskliwości i delikatności ojca wobec dziecka są jego gesty czułości. Otwartość na dziecko, wyczucie jego potrzeb i pragnień, uszanowanie jego emocjonalnych odczuć...
Daniel W Driscoll / slo
Nie był mi już potrzebny wyjazd na weekend ani wolny czas, nie musiałem szaleć na snowboardowej desce. Wszystko, czego potrzebowałem, to przytulić się do mojego dziecka i zagłębić się w miłości, która mnie stworzyła i wciąż nie przestaje formować we mnie tego, kim jestem.
Nie był mi już potrzebny wyjazd na weekend ani wolny czas, nie musiałem szaleć na snowboardowej desce. Wszystko, czego potrzebowałem, to przytulić się do mojego dziecka i zagłębić się w miłości, która mnie stworzyła i wciąż nie przestaje formować we mnie tego, kim jestem.
Józef Augustyn SJ / slo
Miarą wolności jest zawsze miara miłości. Jaką miłością człowiek żyje, taką też wolność buduje w sobie. Wolność nie jest jakąś pustą przestrzenią - próżnią. Jest ona istotnym elementem więzi miłości. Ojciec winien odnosić się do dzieci w duchu wolności i wychowywać je do wolności, ponieważ je kocha.
Miarą wolności jest zawsze miara miłości. Jaką miłością człowiek żyje, taką też wolność buduje w sobie. Wolność nie jest jakąś pustą przestrzenią - próżnią. Jest ona istotnym elementem więzi miłości. Ojciec winien odnosić się do dzieci w duchu wolności i wychowywać je do wolności, ponieważ je kocha.
Józef Augustyn SJ / slo
Zbudowanie więzi z dzieckiem domaga się wrażliwości na to wszystko, czym ono wewnętrznie żyje. Dojrzały ojciec szanuje więc cały świat dziecięcych odczuć i doświadczeń wewnętrznych.
Zbudowanie więzi z dzieckiem domaga się wrażliwości na to wszystko, czym ono wewnętrznie żyje. Dojrzały ojciec szanuje więc cały świat dziecięcych odczuć i doświadczeń wewnętrznych.
Józef Augustyn SJ / slo
Świadomość miłości własnego ojca, nawet jeśli naznaczona jego słabościami i błędami, pomaga synowi w procesie dojrzewania. Syn może pogłębić więź ze swoim ojcem niezależnie od jego błędów popełnionych w przeszłości - pisze o. Józef Augustyn SJ.
Świadomość miłości własnego ojca, nawet jeśli naznaczona jego słabościami i błędami, pomaga synowi w procesie dojrzewania. Syn może pogłębić więź ze swoim ojcem niezależnie od jego błędów popełnionych w przeszłości - pisze o. Józef Augustyn SJ.
Józef Augustyn SJ / slo
Obecność ojca przy dziecku w chwilach jego cierpienia bywa może mniej ciepła, ale ma wiele zalet, które mogą dziecku pomóc w stawieniu czoła trudnościom życia. Każde dziecko potrzebuje świadomości, że ojciec współczuje mu i wspiera go w jego bolesnej sytuacji.
Obecność ojca przy dziecku w chwilach jego cierpienia bywa może mniej ciepła, ale ma wiele zalet, które mogą dziecku pomóc w stawieniu czoła trudnościom życia. Każde dziecko potrzebuje świadomości, że ojciec współczuje mu i wspiera go w jego bolesnej sytuacji.
Heidi Bratton / ab
Jak pozwolić tacie istotnie stać się tatą? Punkt wyjścia powinien być dla wszystkich oczywisty, lecz wiele z nas, kobiet, nie dostrzega tej prostej prawdy, że mężczyźni nie mogą być matkami.
Jak pozwolić tacie istotnie stać się tatą? Punkt wyjścia powinien być dla wszystkich oczywisty, lecz wiele z nas, kobiet, nie dostrzega tej prostej prawdy, że mężczyźni nie mogą być matkami.
Logo źródła: Posłaniec Anna Błasiak / slo
Dawniej uważano, że rola ojca jest chronologicznie późniejsza niż rola matki. Dzieci najpierw otrzymywały wychowanie od matki, a następnie od ojca. Dzisiaj oczekiwania wobec ojca wzrosły. Potrzebna jest jego czynna obecność w każdym czasie.
Dawniej uważano, że rola ojca jest chronologicznie późniejsza niż rola matki. Dzieci najpierw otrzymywały wychowanie od matki, a następnie od ojca. Dzisiaj oczekiwania wobec ojca wzrosły. Potrzebna jest jego czynna obecność w każdym czasie.
Józef Augustyn SJ / slo
Głęboka więź emocjonalna z ojcem w okresie dzieciństwa i dojrzewania staje się dla dzieci, tak dla chłopców, jak i dla dziewcząt, fundamentem stabilności uczuciowej, poczucia bezpieczeństwa oraz otwarcia na świat w całym późniejszym życiu.
Głęboka więź emocjonalna z ojcem w okresie dzieciństwa i dojrzewania staje się dla dzieci, tak dla chłopców, jak i dla dziewcząt, fundamentem stabilności uczuciowej, poczucia bezpieczeństwa oraz otwarcia na świat w całym późniejszym życiu.
Logo źródła: Życie Duchowe Stanisław Morgalla SJ / slo
Narodzin nowych autorytetów nikt nie ogłasza, zwłaszcza ich nieświadomi i zagubieni ojcowie. Z ojcostwem bowiem jest jeszcze gorzej, bo dłużej było poddane erozji. Komu zatem ufać? Skąd brać odwagę na dalszy ciąg?
Narodzin nowych autorytetów nikt nie ogłasza, zwłaszcza ich nieświadomi i zagubieni ojcowie. Z ojcostwem bowiem jest jeszcze gorzej, bo dłużej było poddane erozji. Komu zatem ufać? Skąd brać odwagę na dalszy ciąg?