A Ty za kogo uważasz Jezusa? Co mówi Twoje serce?

A Ty za kogo uważasz Jezusa? Co mówi Twoje serce?
Depositphotos.com (379419944)

Prymat Piotrowy. Od samego początku był on podłożem wielu podziałów. W starożytności i współcześnie. Służba jedności jest często ‘zgorszeniem’ nie dlatego, że jest źle sprawowana, ale ze względu na to, że jest służbą Temu, który sam jest ‘znakiem sprzeciwu’. Prymat Piotrowy zmienia się w historii, ale w wierze jesteśmy zapewnieni, że zawsze towarzyszy mu Boża asystencja.

Słowa ewangelii na dzisiaj (Mt 16,13-20):

Z ewangelii wg św. Mateusza: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Komentarz do ewangelii na dziś (27 sierpnia 2023 r.):

Obraz: Jesteśmy wraz z Jezusem i Jego uczniami na dalekiej północy, w krainie pogan, daleko od Jerozolimy, u stóp majestatycznej góry Hermon. Oczyma wyobraźni zobaczę to miejsce, nieznane otoczenie. Posłucham rozmowy Jezusa z uczniami.
Myśl: Uczestniczę w jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie apostołowie przeżywają razem z Jezusem. Są tam z Nim na osobności. Jezus pyta uczniów najpierw o to, co ludzie mówią o Nim, za kogo Go uważają. A gdy oni odpowiadają, pyta o zdanie apostołów, sugerując delikatnie, że ich odpowiedź powinna być odmienna. Jesteśmy w kluczowym punkcie ewangelii i relacji Jezusa z uczniami. Oni uznają Go za Mesjasza i Syna Bożego. Słowa wypowiedziane przez Piotra są samym centrum wiary, a zadaniem Szymona jest być ‘skałą’, na której może być osadzona i budowana wiara wspólnoty.
Emocja: Prymat Piotrowy. Od samego początku był on podłożem wielu podziałów. W starożytności i współcześnie. Służba jedności jest często ‘zgorszeniem’ nie dlatego, że jest źle sprawowana, ale ze względu na to, że jest służbą Temu, który sam jest ‘znakiem sprzeciwu’. Prymat Piotrowy zmienia się w historii, ale w wierze jesteśmy zapewnieni, że zawsze towarzyszy mu Boża asystencja.
Wezwanie: Poproszę o łaskę rozpoznania tego, kim jest dla mnie Jezus. Podziękuję za wspólnotę Kościoła, za współczesnego Piotra, Franciszka i jego posługę.
Uczynię jakiś gest uniżenia i wyznam swoimi słowami wiarę w Jezusa.

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

A Ty za kogo uważasz Jezusa? Co mówi Twoje serce?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.