Choć wygnany, on ostatecznie odniósł zwycięstwo – św. Nicefor

Choć wygnany, on ostatecznie odniósł zwycięstwo – św. Nicefor
Św. Nicefor - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

W liturgii 13 marca wspominamy świętego Nicefora, którego życie zostało naznaczone przez ikonoklazm, czyli obrazoburstwo VIII i IX wieku na chrześcijańskim Wschodzie. Greckie imię Nicefor (słowiański odpowiednik Nikifor) oznacza „niosący zwycięstwo”.

Przedstawianie rzeczy świętych, duchowych, w formie materialnej od zawsze było problemem. Judaizm zabraniał jakichkolwiek przedstawień Boga w formie rzeźby czy obrazu. Księga Wyjścia mówi wyraźnie: „nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko… Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył " (Wyj 20,4–5).

Imiona świętych - Nicefor (Nikifor)

Islam zakazuje przedstawiania w formie materialnej boskości ze względu za zakaz bałwochwalstwa. Ten zakaz został nawet rozszerzony na zakaz przedstawiania wizerunku proroka Mahometa.

Prawosławni i katolicy uważają, że zakaz przedstawiania wizerunku Boga odnosi się do Starego Testamentu, gdyż Bóg nie objawił się wtedy w widzialnej postaci. W Nowym Testamencie, natomiast, Jezus jest „obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1:15), i kto Go zobaczył, zobaczył i Ojca (por. J 14:9).

Z taką interpretacją nie zgadzają się protestanci, uważając ją za nadużycie.

Trzy modlitwy do św. Antoniego w trudnych chwilach

Św. Nicefor urodził się w roku 758 w Konstantynopolu. Teodor i Eudoksja, jego rodzice, należeli do najznamienitszych obywateli miasta. Słynęli z pobożności. Nie uchroniło ich to jednak od zawirowań polityczno-religijnych swego czasu. Ojciec był zdecydowanym obrońcą czci oddawanej ikonom, a przeciwnikiem ruchu obrazoburczego, którego pierwsza odsłona miała miejsce w latach od 726 do 787 roku. Ze względu na swoje przekonania został uwięziony, poddany srogim torturom, ostatecznie umęczony. Zginął jako męczennik za wiarę w 767 roku. Matka św. Nicefora, po śmierci męża wstąpiła do klasztoru.

Anonymous Russian icon painter (before 1917)Public domain image (according to PD-RusEmpire), via Wikimedia CommonsAnonymous Russian icon painter (before 1917)Public domain image (according to PD-RusEmpire), via Wikimedia CommonsNicefor nie myślał o karierze duchownej. Cesarz Leon IV mianował go sekretarzem cesarskim. Właśnie w roli urzędnika cesarskiego brał udział w Soborze Nicejskim II w roku 787, który na nowo zezwolił na kult obrazów. Nicefor jako sekretarz cesarski był odpowiedzialny za dokumentowanie wyroków wydawanych przez cesarza na czcicieli świętych obrazów. Mając w pamięci osobistą tragedię związaną z męczeńską śmiercią ojca, porzucił intratne zajęcie i wstąpił do klasztoru. Napisał wtedy poemat broniący czci obrazów i relikwii świętych.

Życie w klasztorze nie było mu jednak pisane. Cesarz Nicefor I powołał go na zarządzającego największym przytułkiem dla ubogich w Konstantynopolu. Był to początek IX w. Po śmierci św. Terazjusza, patriarchy Konstantynopola, cesarz Nicefor I powołał Nicefora na patriarchę Konstantynopola. Wzbudziło to jednak sprzeciw, ponieważ Nicefor nie był duchownym, lecz laikiem. Cesarz jednak konsekwentnie podtrzymał swoją decyzję i Nicefor w roku 806 został patriarchą Konstantynopola. Otrzymał wtedy wszystkie święcenia.

Modlitwa Jana Pawła II o dar pokoju

Cesarz Leon V Armeńczyk, w 813 roku, niedługo po objęciu urzędu, wprowadził drugi okres obrazoburstwa, jeszcze bardziej rygorystyczny niż poprzedni. Chciał przeciągnąć Nicefora na swoją stronę. Patriarcha ogłosił publiczne modły i przebłaganie za grzech zwalczania świętych obrazów. Cesarz wtedy zwołał synod do Konstantynopola, by pozyskać biskupów. Nicefor swoją mową i odwagą przeciągnął prawie wszystkich na stronę czcicieli świętych obrazów, a na tych, którzy ulegli cesarzowi rzucił klątwę. Władca skazał go wtedy na wygnanie.

Obrona świętych obrazów - św. Teodor Studyta i św. Nicefor

Nicefor zmarł na wygnaniu 2 czerwca 829 roku. W tym czasie wydał wiele pism apologetycznych, w których piętnował herezje i wyjaśniał autentyczną tradycję. I choć zmarł na wygnaniu, to jednak ostatecznie on odniósł zwycięstwo.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Praca zbiorowa

Miłosierdzie jest dla duszy tym, czym oliwa dla ciała: wzmacnia ją, czyni niezwyciężoną wobec zła. Dlatego właśnie Ojcowie Kościoła zachęcają, by stale je okazywać. Nie oddzielają również miłosierdzia, które okazuje nam Bóg, od miłosierdzia świadczonego...

Skomentuj artykuł

Choć wygnany, on ostatecznie odniósł zwycięstwo – św. Nicefor
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.