Jezus tańczy na krzyżu. Wyjątkowa ikona na Wielki Piątek

Jezus tańczy na krzyżu. Wyjątkowa ikona na Wielki Piątek
Ukrzyżowanie - ikona z 2 poł. XVI wieku pochodząca z Kostarowców, Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS/S/3418 // Przykuta [Public domain]

Odkupiciel "tańczy" na Drzewie Życia, wyrażając ruchem ciała radość z powodu przywrócenia Ciebie Niebu. Ty też pozwól się porwać owej radości, naucz się cieszyć świadomością zbawienia.

Ikona Ukrzyżowania każe nam cieszyć się z Chrystusowego daru, jaki stanowi zbawienie. Na owej ikonie ciało Odkupiciela nie razi "gotycką" deformacją, nadmiarem krwi czy agonalnym spazmem palców.  To nie udręczony Zbawiciel umiera na krzyżu, ale Król Chwały. O Nim święty Jan Chryzostom pisze: "Widzę Go ukrzyżowanego i nazywam Królem". Na ikonie Ukrzyżowania Odkupiciel "tańczy" na Drzewie Życia, wyrażając ruchem ciała radość z powodu przywrócenia Ciebie Niebu. Ty też pozwól się porwać owej radości, naucz się cieszyć świadomością zbawienia.

Ikona ukazuje pod krzyżem Matkę Bożą z towarzyszącymi Jej niewiastami, apostoła Jana i setnika, oficera−egzekutora. Nie obawiaj się stanąć u stóp krzyża. Stań przy Maryi, którą Zbawiciel daje Ci jako matkę. Stań przy apostole Janie, którego czyni Twoim bratem. Trwaj z nimi w ich smutku, bólu, zadumie i - wbrew wszystkiemu − w ufności. Przyjrzyj się pełnemu spokoju, ale i bolesnemu obliczu Maryi tracącej ukochanego Jedynaka, przyjrzyj się kontemplującemu Mesjasza Janowi, który w swoim młodzieńczym wieku wykazał się, jako jedyny apostoł, heroiczną postawą.

Jezus tańczy na krzyżu. Wyjątkowa ikona na Wielki Piątek - zdjęcie w treści artykułu

DEON.PL POLECA

Ukrzyżowanie - ikona z 2 poł. XVI wieku pochodząca z Kostarowców, Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS/S/3418 // Przykuta [Public domain]

Nie obawiaj się nienawiści tłumu, którą czujesz na sobie, stojąc pod krzyżem. Czy nie wahasz się dzisiaj stanąć pod nim, gdy inni ten krzyż wyśmiewają? Czy wolisz schronić się w tłumie, ponieważ w nim jest bezpieczniej i nikt nie zauważy, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa? Czy może stajesz się jak ten tłum? A może czujesz się samotny, jako uczeń Mistrza z Nazaretu, w tym tłumie? Jeśli tak, to nie tylko Ty, bo On również. Spójrz z Jego perspektywy, z krzyża, na nienawiść mającą ludzkie oblicza, wyłaniającą się z ust, oczu, gestu ręki. Ilu w owym tłumie jest tych, których uzdrawiał, a teraz okazali niewdzięczność? Spójrz na Zbawiciela, na Jego bezgraniczną miłość mającą ludzkie oblicze, wyłaniającą się z Jego ust, oczu, gestu przybitej do krzyża, lecz wciąż błogosławiącej ręki. Trwaj z Nim przy krzyżu, zanurzony w Jego miłości.

Stań także przy setniku. Ten poganin i okupant uwierzył w Jezusa Chrystusa − Syna Boga, oświecony łaską Bożą. Uduchowione myślenie Rzymianina symbolizowane jest na ikonie przez biel płótna spowijającego jego głowę. Jaką jawi się Twoja postawa wobec owego poganina? Czy nie uzurpujesz sobie prawa do łaski Bożej, jednocześnie odmawiając jej błądzącym, poszukującym, niewierzącym, innego wyznania, innej religii?

Na ikonie Ukrzyżowania, w szczycie Golgoty, w który wbity jest Chrystusowy krzyż, bieli się czaszka Adama. Znajduje się tutaj grób prarodzica. Na tę czaszkę spływa z ciała Odkupiciela strużka Jego odkupieńczej krwi. Ożywia ona martwego praojca, a w nim całą ludzkość, przywracając jej utraconą wskutek grzechu pierworodnego nieśmiertelność. Jest to również zwycięska Krew z eucharystycznego kielicha, o mocy zdolnej pokonać śmierć. Podziękuj Bogu za łaskę Odkupienia, bez którego nadal byłbyś więźniem Szeolu. Uczcij Krew Boga w klimacie Wielkiego Piątku, kontemplując oblicze ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

Medytację z Wielkiego Czwartku znajdziesz tutaj. Ostatni tekst cyklu już w Wielką Sobotę.

Justyna Sprutta - doktor w zakresie teologii dogmatycznej o specjalizacji teologia ikony (KUL) i w zakresie historii o specjalizacji historia sztuki (UKSW). Wykładowca akademicki na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Prowadzi na Facebooku stronę: Ignacjańskie Linijki

doktor historyk sztuki, teolog, filolog. Absolwentka KUL, UKSW i UAM. Wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Należy do WŻCh. Prowadzi na Facebooku stronę Ignacjańskie Linijki

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Krystyna Czerni

Bestsellerowa biografia, finalistka Nagrody Nike

Opowieść o fascynującym malarzu i myślicielu, w którego sztuce cała rzeczywistość podlega uświęceniu 

Książkę uzupełnia krótki przewodnik po malarstwie Mistrza Jerzego. Kolorowy dodatek pokazuje rozwój jego twórczości, zaskakujące spotkania...

Skomentuj artykuł

Jezus tańczy na krzyżu. Wyjątkowa ikona na Wielki Piątek
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.