Ewangelia mówi jasno: mamy wiedzieć, czego chcemy od Boga i nie wahać się Go o to prosić

Ewangelia mówi jasno: mamy wiedzieć, czego chcemy od Boga i nie wahać się Go o to prosić

To jest ewangeliczne pouczenie, abyśmy wiedzieli, czego chcemy i nie bali się prosić o Jego dary. Boże dary są dawane tylko tym, którzy ich pragną. 

Słowo na dziś (Mk 1,40-45) 

Z Ewangelii wg św. Marka: 

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

Komentarz do Ewangelii (12 stycznia 2023 r.)

Obraz: To spotkanie Jezusa z trędowatym dokonuje się w bliżej niesprecyzowanym miejscu i czasie. Dokonuje się też w innych okolicznościach, niż wskazują przepisy Prawa oraz normy społeczne, bo trędowaty miał się izolować, ostrzegać przed swoją chorobą, nie dotykać i nie być w kontakcie z nikim. Ta scena z Ewangelii to dzisiaj też moje miejsce i czas i moje okoliczności spotkania z Jezusem. 

DEON.PL POLECA

Myśl: Uzdrowienie trędowatego to przywrócenie go do życia społecznego i duchowego. Trędowaty oczyszczony z trądu symbolizuje przejście od starego człowieka, który umierał pod ciężarem Prawa, do człowieka nowego, żyjącego dobrą nowiną. W tym fragmencie trędowaty prosi o cud. Wie, czego pragnie i o to właśnie prosi. To jest ewangeliczne pouczenie, abyśmy wiedzieli czego chcemy i nie bali się prosić o Jego dary. Boże dary są dawane tylko tym, którzy ich pragną. 

Emocja: „Zdjęty litością”. Bóg miłuje człowieka i wzrusza się na widok naszego zła. To jest zachęta, abym podobnie patrzył na moje zło i z litością, wzruszeniem reagował na zło innych. To jest boska inspiracja. 

Wezwanie: Poproszę Jezusa o to, by mnie oczyścił ze zła. Podziękuję za łaskę sakramentu pojednania i doświadczenie Bożego miłosierdzia. 
W geście zewnętrznym albo w duchu stanę przed Panem, mówiąc: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Carlo Maria Martini

Słowo może ranić, ale może również pobudzać do życia. Może stawać się drogowskazem prowadzącym do źródła życia, ale też samo może być owym źródłem.

Kard. Carlo Maria Martini - wybitny egzegeta, charyzmatyczny duszpasterz i mistrz...

Skomentuj artykuł

Ewangelia mówi jasno: mamy wiedzieć, czego chcemy od Boga i nie wahać się Go o to prosić
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.