Fałszywe obrazy Boga paraliżują i trzymają nas w zamknięciu

Fałszywe obrazy Boga paraliżują i trzymają nas w zamknięciu
Przypowieść o talentach - Willem de Poorter, Public domain, via Wikimedia Commons

Fałszywy obraz Boga. Obawa wobec Boga surowego i wymagającego jest często przyczyną zamknięcia przed Nim, sparaliżowania i braku ‘wyobraźni apostolskiej’. Fałszywy obraz Boga trzyma nas zamkniętymi w swoich lękach.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Mt 25,14-30):

Z ewangelii wg św. Mateusza: Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".

Komentarz do ewangelii na dziś (19 listopada 2023 r.):

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę człowieka, który udaje się w daleką podróż i rozdysponowuje swój majątek pomiędzy sługi, a oni mają wiernie nim zarządzać. Posłucham słów Pana. Przyjrzę się skojarzeniom i odczuciom.
Myśl: Przypowieść o talentach u Mateusza jest najdłuższa spośród wszystkich jego przypowieści. Mówi o wierności, która nie polega tylko na gotowości przyjęcia, ale i umiejętności rozmnażania darów ‘dla wzrostu królestwa’. Trzeba będzie zdać sprawę z tego. Stąd też sąd i ocena. Trzeci sługa jest nie tyle ‘zły i leniwy’, ale raczej ‘sparaliżowany’ strachem. Ma karykaturalne wyobrażenie o Bogu. Nie podejmuje ryzyka pomnażania darów. Czasami wydaje nam się, że rozumowanie sługi jest poprawne, a działanie Boga niesprawiedliwe, ale to my musimy wyjść z ciasnej perspektywy ‘proporcjonalności’.
Emocja: Fałszywy obraz Boga. Obawa wobec Boga surowego i wymagającego jest często przyczyną zamknięcia przed Nim, sparaliżowania i braku ‘wyobraźni apostolskiej’. Fałszywy obraz Boga trzyma nas zamkniętymi w swoich lękach.
Wezwanie: Poproszę o siłę do przeżywania codzienności z gotowością i hojnością. Podziękuję Panu za czas do nawrócenia.
Spojrzę na krzyż i w chwili kontemplacji pomyślę o tym, że stał się on dla mnie narzędziem miłosierdzia Bożego.

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Fałszywe obrazy Boga paraliżują i trzymają nas w zamknięciu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.