Gdy się modlisz, posłuchaj swojego wnętrza, a potem powiedz Bogu, co czujesz

Gdy się modlisz, posłuchaj swojego wnętrza, a potem powiedz Bogu, co czujesz
Fot. Depositphotos.com

Jaka jest nasza prawdziwa motywacja wiary? Ważnym pytaniem w naszym życiu duchowym jest to, czy jestem przy Jezusie ze względu na Niego, czy dla korzyści psychiczno-duchowych. 

Słowo na dziś (19 stycznia 2023 r.)  

Z Ewangelii wg św. Marka: 

Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały. 

Komentarz do Ewangelii (Mk 3,7-12)  

Obraz: Ewangelista w tych kilku zdaniach nie mówi o konkretnym wydarzeniu, ale rysuje przed naszymi oczyma sumaryczny obraz wielu sytuacji, kiedy tłumy przychodziły i tłoczyły się wokół Jezusa i Jego uczniów. Wyobrażę sobie tę scenerię i mnogość ludzi. 

Myśl: To summarium markowe (synteza i połączenie różnych urywków), pokazuje nie konkretne wydarzenie, ale jest kluczem do interpretacji różnych opowiadań. „Oddalenie się” Jezusa to jest zapowiedź Paschy. Tłumy zbiegające się zewsząd to zapowiedź Pięćdziesiątnicy, Zesłania Ducha Świętego. To nowa logika Ewangelii: śmierć, oddalenie Jezusa nie jest końcem wszystkiego, ale zbawieniem dla wszystkich; Kościół rodzi się z krzyża i jest małą łódką; bycie blisko Jezusa to uwolnienie od zła; zbawienie dokonuje się w ciszy i bez rozgłosu – walka z pokusą sukcesu. 

Emocja: Prawdziwe motywacje. Ważnym pytaniem w naszym życiu duchowym jest to, czy jestem przy Jezusie ze względu na Niego czy dla korzyści psychiczno-duchowych tłoczę się i cisnę na Niego. Motywacje to ważne kryterium oceny bliskości z Panem. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę wiernego kroczenia za Panem i dotykania Go, a nie tłoczenia się na Niego. Podziękuję za Jego miłującą bliskość, niezrażającą się moimi słabościami. Posłucham swojego wnętrza i wypowiem przed Panem to, co czuję. 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
bp Grzegorz Ryś

Słowo, które ma moc zmienić Twoje życie.

Ta książka może towarzyszyć Ci każdego dnia. Sięgnij po nią, gdy zauważysz, że tempo spraw i obowiązków zasłania Ci to, co naprawdę ważne.

Biskup Grzegorz Ryś, jak mało...

Skomentuj artykuł

Gdy się modlisz, posłuchaj swojego wnętrza, a potem powiedz Bogu, co czujesz
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.