„Ja jestem” – słowa, które mówią wszystko

„Ja jestem” – słowa, które mówią wszystko
Fot. William Perry / depositphotos.com
KAI / jk

W dzisiejszej Ewangelii pojawia się jedna z siedmiu formuł autodeklaratywnych Chrystusa – Ego eimi – Ja jestem. Słowa te wypowiedziane po hebrajsku oznaczały imię Boga, którego Żydzi nie wypowiadali na głos. Jezus mówiąc „Ja jestem” utożsamia się z Bogiem i pozwala uczniom odkryć swoją Boską godność – mówi w komentarzu dla Centrum Heschela KUL biblista ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik.

W czasie ostatniej wieczerzy, w rozmowie z apostołami, Jezus przygotowuje ich na Jego ostateczne odejście do domu Ojca.
Czterdzieści dni po Jego zmartwychwstaniu wstąpi do nieba. Jezus oznajmia apostołom, że idzie tam, aby przygotować im miejsce. „W domu Ojca mego jest mieszkanie wiele” (J 14, 2) – mówi. Tym samym zapowiada, że każdy, kto w Niego wierzy osiągnie życie wieczne, będzie mógł trwale na wieki przebywać w domu Ojca.

DEON.PL POLECA




Niezwykle istotne jest jednak w dzisiejszej Ewangelii to, że pojawia się tam jedna z siedmiu tak zwanych formuł autodeklaratywnych Jezusa. Otóż Ewangelista Jan aż siedem razy zamieszcza wypowiedzi Jezusa rozpoczynające się od greckiego sformułowania Ego eimi - Ja jestem. Dla przykładu "Ja jestem Chlebem Życia” (J 6, 51), „Ja jestem zmartwychwstanie i życie” (J 11, 25), „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 11), „Ja jestem bramą” (J 10, 9), „Ja jestem światłością świata” (Jan 8, 12). I w tym wypadku pada również ta formuła autodeklaratywna – Jezus mówi o sobie: „Ja jestem drogą prawdą i życiem” (J 14, 6).
Niezwykle ciekawe jednak jest to, że kilkukrotnie w tej samej Ewangelii Janowej pojawia się to sformułowanie „Ja jestem” bez konkretnego dookreślenia. Dla przykładu Jezus mówi: „zanim Abraham stał się, Ja jestem” (J 8, 58), albo mówi: „Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich” (J 8, 24). Dla Żydów czasów Jezusa było to bardzo mocne określenie. My bowiem czytamy Ewangelię po grecku i natrafiamy tam na sformułowanie ego eimi, tymczasem, gdyby Jezus wypowiedział te słowa w języku hebrajskim, tak jak pisana jest zdecydowana większa część Starego Testamentu, to musiałby wypowiedzieć na głos imię Boga. Imię, którego Żydzi wtedy ze względu na szacunek nie wypowiadali na głos.
Widzimy więc, że Jezus utożsamia się z Bogiem co wyraźnie widać również i w dzisiejszej Ewangelii, kiedy wyjaśnia apostołom, że Ojciec trwa w Nim, a On trwa w Ojcu (por. J 14, 11), w ten sposób Jezus przygotowuje swoich uczniów na odkrycie jego Boskiej godności.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Thomas Keating OCSO

Czym jest modlitwa głębi i jak zacząć ją praktykować?
W jaki sposób zasmakować jej duchowych owoców: pokoju, skupienia, poczucia Bożej obecności?
Jak łączyć kontemplację z działaniem?

Ojciec Thomas Keating (1923–2018), założyciel i duchowy...

Skomentuj artykuł

„Ja jestem” – słowa, które mówią wszystko
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.