‘Jak to się stanie?’ Jak Bóg działa w moim życiu?

‘Jak to się stanie?’ Jak Bóg działa w moim życiu?
Depositphotos.com (15328873)

Nie ma wątpliwości, że zapowiedziane słowo Boga się ziści. Często, jednak, nie wiemy w jaki sposób. Niepewność, brak wyobrażenia sobie jest stałą częścią naszego doświadczenia działania Boga. Odpowiedzią będzie zawsze ufne: bądź wola Twoja.

Słowo na dzisiaj (Łk 1,26-38):

Z ewangelii wg św. Łukasza: W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Komentarz do ewangelii na dzisiaj (25.03.2023):

Obraz: Opowiadanie o zwiastowaniu, o pozdrowieniu Anielskim jest prawdopodobnie najbardziej znaną i najczęściej powtarzaną historią biblijną. Wzrokiem wewnętrznym zobaczę tę scenę tak, jak mi podpowie wyobraźnia. Posłucham wypowiadanych słów.
Myśl: Maryja jest ‘obrazem’ każdego człowieka. Wszyscy powinniśmy się w niej odnaleźć. Jest wzorem dla każdego i dla całej wspólnoty Kościoła. Mamy przyjąć Boga, który do nas przychodzi. Nie my decydujemy, kiedy i jak się do nas zbliża. Bóg czyni w życiu Maryi rzeczy, które wydają się niemożliwe. Czyni to przez ‘zstąpienie Ducha Świętego’, przez ‘osłonięcie mocą Najwyższego’. To nie jest działaniem Maryi. Ona w posłuszeństwie poddaje się Bożemu działaniu. W tym też jest ‘figurą’ każdego, kto zdaje się na Boga i staje się narzędziem w Jego ręku: „niech mi się stanie według twego słowa”.
Emocja: „Jak to się stanie?” Nie ma tu wątpliwości w to, że słowo Boga się ziści, ale nie wiemy w jaki sposób. Niepewność, brak wyobrażenia sobie jest stałą częścią naszego doświadczenia działania Boga. Odpowiedzią jest zawsze ufne: bądź wola Twoja.
Wezwanie: Poproszę o łaskę odwagi i otwartości na Boże działanie. Podziękuję za to, że Bóg nieustannie czeka na moje ‘fiat’.
Stojąc wraz z Maryją pod krzyżem wypowiem lub wyśpiewam (Stabat Mater): „Matko, coś miłości zdrojem, przejmij mnie cierpieniem swoim, abym boleć z Tobą mógł. Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała Miłość, którą – Chrystus Bóg.”

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Niniejszy komentarz otrzymał nazwę praktycznego, gdyz pominięto w nim problematykę teoretyczną. Ograniczono się do podania zasobu zwięzłych danych co do bezbłędnej interpretacji tekstu, zgodnie ze stanem współczesnej egzegezy.

Skomentuj artykuł

‘Jak to się stanie?’ Jak Bóg działa w moim życiu?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.