#Ewangelia: oto fundament naszej religii. Bez tego nie będziesz dobrym chrześcijaninem

#Ewangelia: oto fundament naszej religii. Bez tego nie będziesz dobrym chrześcijaninem
(fot. Brooke Cagle / unsplash.com)
2 lata temu
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / kw

"Takim fundamentem może być tylko miłość i dobro. Dobry fundament musi być wykonany z materiału niezniszczalnego. Tylko autentyczna miłość i prawdziwe dobro są niezniszczalne".

Przeczytaj fragment Ewangelii:

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość».

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek".

Mt 7, 21-27

Komentarze do Ewangelii:

Mieczysław Łusiak SJ:

Kiedy Pan Jezus mówi o tym, że trzeba pełnić wolę Ojca, aby wejść do królestwa niebieskiego, ma na myśli po prostu miłość i czynienie dobra. Autentyczna miłość i prawdziwe dobro są zawsze zgodne z wolą Boga.

Dziś Pan Jezus chce nas przekonać, że nie taka czy inna pozycja społeczna, nie bogactwo materialne ani mnóstwo tzw. "znajomości" jest najlepszym fundamentem udanego życia.

Takim fundamentem może być tylko miłość i dobro. Dobry fundament musi być wykonany z materiału niezniszczalnego. Tylko autentyczna miłość i prawdziwe dobro są niezniszczalne. Czy nam się to podoba, czy nie. Wszystko inne na tym świecie kiedyś się rozpadnie i zniknie.

Wojciech Jędrzejewski OP:

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Franz Jalics SJ
18,83 zł
26,90 zł

Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie
św. Augustyn

Nasze życie duchowe składa się z kilku etapów. Wraz z wewnętrznym rozwojem uświadamiamy sobie różne potrzeby, na przykład dostrzegamy konieczność zmiany formy modlitwy...

Skomentuj artykuł

#Ewangelia: oto fundament naszej religii. Bez tego nie będziesz dobrym chrześcijaninem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.