Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki. ​Ocali nas tylko miłość Boga

Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki. ​Ocali nas tylko miłość Boga
Fot. Luis Alberto Sánchez Terrones / Unsplsh
Poniedziałek, 07:09
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP

Bóg daje najwyższą cenę za nasze zbawienie. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy dla Niego bezcenni, pomimo naszych grzechów i naszej niewierności. Bóg nie wyrzekł się nas, chociaż my nie raz wyrzekamy się Jego.

Ewangelia na dziś: J 3, 13-17

Jezus powiedział do Nikodema: "Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".

Jesteśmy bezcenni [Komentarz Mieczysława Łusiaka SJ]

Tak, Bóg daje wszystko, aby nas zbawić. W języku biblijnym, ale chyba też w każdym innym, "syn jednorodzony" oznacza po prostu "wszystko". Miłujący ojciec bardziej bowiem ceni życie jednorodzonego syna, niż własne. Bóg daje więc najwyższą cenę za nasze zbawienie. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy dla Niego bezcenni, pomimo naszych grzechów i naszej niewierności. Bóg nie wyrzekł się nas, chociaż my nie raz wyrzekamy się Jego.

​Ocala nas miłość Boga i tylko ona. Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki. Zbawienie można jednak odrzucić, zignorować je i dalej żyć z dala od Boga. Wówczas też Bóg nas nie potępia. Wówczas potępiamy sami siebie.

Lęk [Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP]

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki. ​Ocali nas tylko miłość Boga
Komentarze (1)
JP
~Jarosław Piechota
14 września 2020, 17:02
Św.Piotr pisze w swoim liście że sprawiedliwy z trudem dochodzi do zbawienia. To gdzie dojdzie zatem ktoś bez wysiłku ?

Skomentuj artykuł

Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki. ​Ocali nas tylko miłość Boga
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.