Strachy ‘nocy ducha’ i kara Boża

Strachy ‘nocy ducha’ i kara Boża
Depositphotos.com (16353121)

Lęk przed tym, co ‘ciemne’ w naszym życiu często nam towarzyszy. Chcemy odczuwać bliskość i działanie Boga na co dzień, ale boimy się, żeby nie ukazały się nasze słabości i grzechy. Nierzadko obraz Boga, jaki nosimy to sędzia, oskarżyciel, władca. Jezus przychodzi jednak, aby w łagodności i samo-ofiarowaniu odbudować swoją świątynię, którą ja jestem.

Słowo na dzisiaj (Mk 11,11-25):

Z ewangelii wg św. Marka: Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.
Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, uczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!» Słyszeli to Jego uczniowie.
I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.
Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto.
Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło». Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».

Komentarz do ewangelii na dzisiaj (02.06.2023):

Obraz: Proponowany dzisiaj fragment ewangelii rozgrywa się w świątyni w Jerozolimie, w Betanii i w drodze pomiędzy tymi miejscami. Szczególne miejsce zajmuje bezowocne i potem uschłe drzewo figowe. Oczyma wyobraźni skupię się na tym obrazie, który mnie przyciąga najbardziej.
Myśl: Jezus przybywa do miasta świętego. Świątynia jest symbolicznym, ale i faktycznym miejscem spotkania z Bogiem. Cała Ewangelia mówi o ‘wejściu’ Pana do swojej świątyni. Bóg wchodząc widzi wszystko, nic nie umyka Jego spojrzeniu. Nie jest to jednak spojrzenie sądu, ale miłosierdzia. Noc jest znakiem ciemności i grzechu. Jezus jednak nie potępia, ale zbawia. Podczas innych ‘późnych godzin’ wyda się w nasze ręce w ogrodzie oliwnym Getsemani (nb. szedł przez zbocze Góry Oliwnej do Betanii) i kolejnej nocy zejdzie do grobu.
Emocja: Lęk przed ‘nocą’ naszego życia. Chcemy odczuwać bliskość i działanie Boga w naszym życiu, ale boimy się, żeby nie ukazały się nasze słabości i grzechy. Często obraz Boga, jaki nosimy to sędzia, oskarżyciel, władca. Jezus przychodzi jednak, aby w łagodności i samo-ofiarowaniu odbudować swoją świątynię, którą ja jestem.
Wezwanie: Poproszę o łaskę przyjęcia posługi Jezusa w prostocie i pokorze. Podziękuję za doświadczenie Jego miłosierdzia.
Zaplanuję sobie jakiś czas na rachunek sumienia i spowiedź okołopierwszopiątkową.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Arkadiusz Nocoń, ks. Waldemar Turek, ks. Tadeusz Wojda SAC

Książka Okruchy Ewangelii to zbiór mądrych i inspirujących homilii na rok A, B i C trzech różnych autorów, pracowników Kurii Rzymskiej. Powstała na podstawie audycji nagranych przez sekcję polską Radia Watykańskiego w latach 2009-2012 i...

Skomentuj artykuł

Strachy ‘nocy ducha’ i kara Boża
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.