Uwolnienie od zła powoduje odważne pójście za Jezusem aż po krzyż

Uwolnienie od zła powoduje odważne pójście za Jezusem aż po krzyż
Fot. Thanti Riess / unsplash.com

Wolność od złych duchów i od słabości. Ewangelista wiele uwagi poświęca przeżyciom i doświadczeniom kobiet. Uwolnienie od tego, co złe owocuje hojnością, przywiązaniem, zaufaniem i odwagą w byciu z Jezusem aż po krzyż. To są prawdziwe owoce duchowe, które potwierdzają prawdziwość doświadczenia religijnego.

Z ewangelii wg św. Łukasza: 

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Komentarz do Ewangelii (16.09.2022)

Obraz: Ten krótki fragment ewangelii ukazuje nam Jezusa wędrującego przez miasta i wsie oraz Dwunastu i kobiety, które idą wraz z Nim, uczestnicząc i wspomagając Jego misję. Przyjrzę się tej pierwotnej chrześcijańskiej wspólnocie, która jest wysłana do świata. 

Myśl: Jezus wędruje, naucza, głosi Ewangelię. Ten sposób życia Pana jest wzorem dla Kościoła jako wspólnoty i dla każdego indywidualnie w realizacji jego osobistego powołania. Dwunastu, którzy są obrazem każdego ucznia, ‘towarzyszą’ Jezusowi. Są w zażyłości z Panem, słuchają Go, obserwują, naśladują. Przez nich Jezus dociera do ludzi na świecie. Kobiety chodzą razem z apostołami, ze swoją wrażliwością i charyzmatem dbają o podstawowe potrzeby wspólnoty. To jest pierwotna wspólnota Kościoła pielgrzymującego, wzór i wyzwanie dla naszej działalności misyjnej dzisiaj. 

Emocja: Wolność od złych duchów i od słabości. Ewangelista wiele uwagi poświęca przeżyciom i doświadczeniom kobiet. Uwolnienie od tego, co złe owocuje hojnością, przywiązaniem, zaufaniem i odwagą w byciu z Nim aż po krzyż. To są prawdziwe owoce duchowe, które potwierdzają prawdziwość doświadczenia religijnego. 

Wezwanie: Poproszę o świadomość ciążącego na mnie obowiązku apostolskiego. Podziękuję za obecność wspólnoty, w której mogę wypełniać swą misję.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Brant Pitre

Życie i śmierć Chrystusa widziane w świetle
Pisma Świętego i żydowskiej tradycji
to najwspanialsza historia miłosna,
jaką kiedykolwiek opowiedziano!

Brant Pitre odkrywa przed czytelnikiem tajemnice najbardziej znanego symbolu wiary chrześcijańskiej, jakim jest...

Skomentuj artykuł

Uwolnienie od zła powoduje odważne pójście za Jezusem aż po krzyż
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.