Na rozmowie kwalifikacyjnej w gabinecie Jezusa

Na rozmowie kwalifikacyjnej w gabinecie Jezusa
Z archiwum Centrum Arrupe
8 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe

 Głównym celem zajęć jest refleksja nad posiadanymi umiejętnościami, wiedzą i osiągnięciami, które mogą się przydać w pracy dla instytucji o nazwie "Królestwo Boże" oraz uświadomienie sobie wartości, jaką każdy człowiek stanowi dla wspólnoty.

Autor pomysłu: Wojciech Żmudziński SJ
Adresat: uczniowie klas podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
Liczba uczestników: 8-16.
Materiały: gotowy do wypełnienia formularz zawierający informacje jakie powinny znaleźć się w zbiorowym CV każdej, czteroosobowej grupy uczniów. Najlepiej w formacie A-3 (przykład poniżej).
Materiały do zajęć:
 Na rozmowie kwalifikacyjnej w gabinecie Jezusa - zdjęcie w treści artykułu
Przykłady, co można wpisać w poszczególne kolumny.
Umiejętności: posługiwanie się programem komputerowym do tworzenia stron internetowych, pływanie, orgiami, gotowanie, górska wspinaczka, udzielanie pierwszej pomocy, malowanie, montowanie filmów, gra na gitarze…
Wiedza: znajomość historii życia Jezusa Chrystusa, obszerna wiedza na temat bohaterów Gwiezdnych Wojen, dobra znajomość geografii świata, wiedza na temat najnowszych trendów w modzie, znajomość subkultur młodzieżowych…
Osiągnięcia: wyróżnienie w konkursie plastycznym, zakwalifikowanie się do II etapu olimpiady historycznej, pierwsze miejsce w szkole w biegu przełajowym, dobra ocena z konkretnego przedmiotu, zwycięstwo w turnieju szachowym…
Zaangażowanie: współorganizowanie szkolnej uroczystości, praca w szkolnym radiowęźle, wzorowe pełnienie funkcji gospodarza klasy, zaangażowanie w szkolny wolontariat, organizacja szkolnej dyskoteki…
Pragnienia: przeżycie radosnych chwil z przyjaciółmi, zwiedzenie egzotycznych krajów, doświadczenie satysfakcji z własnej pracy, bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym, doświadczenie miłości, posiadanie kogoś, komu mógłbym zwierzyć się ze wszystkiego, uczestniczenie w czymś wielkim, wyjątkowym…
Przebieg zajęć
1/ Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć mówiąc jak ważna jest dzisiaj umiejętność napisania dobrego CV, aby otrzymać wymarzoną pracę. Dobre CV to nie tylko lista ukończonych szkół i kursów lecz przede wszystkim informacja o naszym zaangażowaniu i osiągnięciach, naszej wiedzy i umiejętnościach. Przyszły pracodawca jest często zainteresowany nawet naszymi pragnieniami, które zwiększają motywację do pracy. Może zwrócić się także z prośbą o kontakt do osób, które mogłyby wystawić nam referencje.
2/ Następnie nauczyciel zachęca uczniów, aby wyobrazili sobie że Jezus Chrystus, dyrektor instytucji pod nazwą "Królestwo Boże" organizuje nabór nowych pracowników do służb specjalnych. W tym celu przygotował formularze, które mają ułatwić kandydatom przypomnienie sobie wszystkich swoich walorów, które mogą wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu. Trudność polega na tym, że dyrektora interesują umiejętności, wiedza, osiągnięcia, zaangażowanie i pragnienia nie poszczególnych osób lecz czteroosobowego zespołu. Po czym nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy i rozdaje im przygotowane wcześniej formularze (jeden formularz na grupę). Wyjaśnia sposób wypełnienia formularza podając przykłady oraz tłumacząc, że umiejętności czy osiągnięcia jednego członka grupy są bogactwem całego zespołu (podobnie też wiedza, zaangażowanie i pragnienia) i należy je wpisać w formularz charakteryzujący całą grupę. Nie szukamy też na siłę wspólnych pragnień lecz wpisujemy pragnienia każdego. Każda grupa powinna być przygotowana, aby w rozmowie kwalifikacyjnej uzasadnić jak poszczególne wpisy przyczynią się do ich efektywnej pracy w Królestwie, jak ich wiedza i umiejętności przydadzą się Jezusowi i Jego misji przemiany świata.
3/ Po około 20 minutowej pracy w grupach, nauczyciel zaprasza przedstawiciela każdej grupy na rozmowę kwalifikacyjną. Szczególne ustawienie krzeseł do tej rozmowy pomoże w stworzeniu właściwej atmosfery. Nauczyciel, czytając przed całą klasą wybrane przez siebie wpisy w formularzu, prosi siedzącego obok niego na krześle przedstawiciela grupy o uzasadnienie i daje uzasadniającemu komunikat zwrotny. Może zapytać się również o uzasadnienie wyboru osób, które mogą napisać referencje.
4/ W podsumowaniu nauczyciel inicjuje dyskusję ewaluacyjną zachęcając uczniów do podzielenia się ich wrażeniami z pracy w grupach. Następnie podkreśla, że wszystko to co posiadamy, talenty, umiejętności, wiedzę, osiągnięcia, pragnienia i plany, nie czyni z nas jeszcze ludzi przydatnych do pracy w Królestwie Bożym. Chrystus chce w sposób specjalny, wyjątkowy, wykorzystać to, co posiadamy, dla dobra wszystkich ludzi. Wówczas twój sukces staje się sukcesem całego zespołu, twoja wiedza służy kolegom i koleżankom, na twoje umiejętności może liczyć każdy, kto ich nie posiada, a twoje zaangażowanie i pragnienia motywują innych. Z tak solidarnymi ludźmi Jezus chce budować i przemieniać świat.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Na rozmowie kwalifikacyjnej w gabinecie Jezusa
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Na rozmowie kwalifikacyjnej w gabinecie Jezusa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.