5 lat temu
Zrozumienie, że nie szata zdobi człowieka lecz jego postawa a także wzbudzenie w uczniach pragnienia "upiększania duszy". Przygotowanie uczniów do lekcji na temat owoców Ducha Świętego.
Zrozumienie, że nie szata zdobi człowieka lecz jego postawa a także wzbudzenie w uczniach pragnienia "upiększania duszy". Przygotowanie uczniów do lekcji na temat owoców Ducha Świętego.
6 lat temu
Czy przejawem troski o budowanie wspólnoty wiernych nie powinno być przede wszystkim wspólne świętowanie przy zastawionym przez nas stole, do którego zaproszeni są wszyscy potrzebujący? Jak nauczyć tego naszych podopiecznych?
Czy przejawem troski o budowanie wspólnoty wiernych nie powinno być przede wszystkim wspólne świętowanie przy zastawionym przez nas stole, do którego zaproszeni są wszyscy potrzebujący? Jak nauczyć tego naszych podopiecznych?
6 lat temu
Proponuję katechetom, by w przekazywaniu uczniom treści biblijnych posłużyli się zajęciami polegającymi na wspólnym wypieku ciastek. Znane dziś we wspólnotach żydowskich ciastka o nazwie "uszy Hamana" mogą być punktem wyjścia do zapoznania uczniów z historią Estery, w której niejaki Haman, czarny charakter, zostaje zdemaskowany przez wierną swojemu narodowi, żydowską żonę perskiego króla.
Proponuję katechetom, by w przekazywaniu uczniom treści biblijnych posłużyli się zajęciami polegającymi na wspólnym wypieku ciastek. Znane dziś we wspólnotach żydowskich ciastka o nazwie "uszy Hamana" mogą być punktem wyjścia do zapoznania uczniów z historią Estery, w której niejaki Haman, czarny charakter, zostaje zdemaskowany przez wierną swojemu narodowi, żydowską żonę perskiego króla.
6 lat temu
Wzrokowcom łatwiej zapamiętać pomysłowe obrazki niż logiczne zdania. Zachęcam więc nauczycieli religii, aby wraz z uczniami przerobili definicje na rebusy. Pomoże to wielu uczniom w nauce i uczyni ją bardziej atrakcyjną.
Wzrokowcom łatwiej zapamiętać pomysłowe obrazki niż logiczne zdania. Zachęcam więc nauczycieli religii, aby wraz z uczniami przerobili definicje na rebusy. Pomoże to wielu uczniom w nauce i uczyni ją bardziej atrakcyjną.
6 lat temu
Celem zajęć, które można przeprowadzić na początku roku szkolnego, jest zwiększenie motywacji ucznia do nauki poprzez nauczenie go prowadzenia wewnętrznego dialogu. Dialog ten rozbudzi wyobraźnię ucznia, nauczy go stawiania sobie celów i umocni jego wolę do nauki. Poniższe pomysły mogą przydać się zarówno na lekcji religii jak i na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
Celem zajęć, które można przeprowadzić na początku roku szkolnego, jest zwiększenie motywacji ucznia do nauki poprzez nauczenie go prowadzenia wewnętrznego dialogu. Dialog ten rozbudzi wyobraźnię ucznia, nauczy go stawiania sobie celów i umocni jego wolę do nauki. Poniższe pomysły mogą przydać się zarówno na lekcji religii jak i na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Wychowawca staje przed trudnym zadaniem towarzyszenia młodemu człowiekowi w odkrywaniu świata i nadawaniu znaczenia codziennym działaniom. Trudno nie ulec pokusie wskazywania palcem na gotowe odpowiedzi, gdy brakuje nam czasu i cierpliwości: "tak mówi Kościół, w naszej rodzinie zawsze tak było, przecież to jest oczywiste, tak się po prostu nie robi i koniec dyskusji".
Wychowawca staje przed trudnym zadaniem towarzyszenia młodemu człowiekowi w odkrywaniu świata i nadawaniu znaczenia codziennym działaniom. Trudno nie ulec pokusie wskazywania palcem na gotowe odpowiedzi, gdy brakuje nam czasu i cierpliwości: "tak mówi Kościół, w naszej rodzinie zawsze tak było, przecież to jest oczywiste, tak się po prostu nie robi i koniec dyskusji".
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Celem proponowanej metody jest zapoznanie uczniów z nazwami miejsc, w których przebywał święty Paweł, głównie podczas swoich podróży apostolskich. Zajęcia realizowane w formie gry mogą posłużyć jako wprowadzenie uczniów do lekcji na temat historii życia świętego Pawła i jego podróży apostolskich.
Celem proponowanej metody jest zapoznanie uczniów z nazwami miejsc, w których przebywał święty Paweł, głównie podczas swoich podróży apostolskich. Zajęcia realizowane w formie gry mogą posłużyć jako wprowadzenie uczniów do lekcji na temat historii życia świętego Pawła i jego podróży apostolskich.
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Niemal w każdym domu znajduje się wiele starych czasopism i przeczytanych gazet. Zanim oddamy je na makulaturę, pomyślmy jak możemy je wykorzystać na lekcji. Proponowane pomysły pochodzą z konspektów lekcji Wojciecha Żmudzińskiego SJ przeznaczonych dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
Niemal w każdym domu znajduje się wiele starych czasopism i przeczytanych gazet. Zanim oddamy je na makulaturę, pomyślmy jak możemy je wykorzystać na lekcji. Proponowane pomysły pochodzą z konspektów lekcji Wojciecha Żmudzińskiego SJ przeznaczonych dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom jak często tracą czas oraz zachęcenie ich do takiego planowania wolnego czasu, aby mogli doświadczyć satysfakcji z tego co robią w czasie wolnym od nauki. Dodatkowo, zachęcenie uczniów do twórczego wykorzystania wolnych chwil i ćwiczenia postawy asertywnej, która może być w tym pomocna.
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom jak często tracą czas oraz zachęcenie ich do takiego planowania wolnego czasu, aby mogli doświadczyć satysfakcji z tego co robią w czasie wolnym od nauki. Dodatkowo, zachęcenie uczniów do twórczego wykorzystania wolnych chwil i ćwiczenia postawy asertywnej, która może być w tym pomocna.
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Święto Trzech Króli może być okazją, by poznać historię mało znanej religii, jaką jest zaratustrianizm oraz podjąć z uczniami temat zarówno dialogu międzyreligijnego jak i doświadczeń młodzieży poszukującej szczerze Boga. Uczniowie podczas przerabianego tematu zrozumieją, że w każdej kulturze, i w każdej religii, jest jakieś ziarno zasiane przez Ducha Świętego, który niepokoi i zmusza człowieka do poszukiwania Prawdy.
Święto Trzech Króli może być okazją, by poznać historię mało znanej religii, jaką jest zaratustrianizm oraz podjąć z uczniami temat zarówno dialogu międzyreligijnego jak i doświadczeń młodzieży poszukującej szczerze Boga. Uczniowie podczas przerabianego tematu zrozumieją, że w każdej kulturze, i w każdej religii, jest jakieś ziarno zasiane przez Ducha Świętego, który niepokoi i zmusza człowieka do poszukiwania Prawdy.
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Proponowany pomysł jest propozycją wykorzystania metafory znaków drogowych do twórczej refleksji nad sobą. Celem metody jest zainspirowanie uczniów, by poniższe znaki odnieśli do swojego życia i wygenerowali w grupach jak najwięcej możliwych i konkretnych sytuacji, w których mogłyby mieć zastosowanie.
Proponowany pomysł jest propozycją wykorzystania metafory znaków drogowych do twórczej refleksji nad sobą. Celem metody jest zainspirowanie uczniów, by poniższe znaki odnieśli do swojego życia i wygenerowali w grupach jak najwięcej możliwych i konkretnych sytuacji, w których mogłyby mieć zastosowanie.
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Celem proponowanej metody jest uświadomienie uczniom, że każda trudna sytuacja ma swoje pozytywne strony i jest nie tylko problemem do rozwiązania, ale przede wszystkim wyzwaniem, okazją. Ponadto trudne sytuacje niosą ze sobą jakieś istotne, wartościowe przesłanie.
Celem proponowanej metody jest uświadomienie uczniom, że każda trudna sytuacja ma swoje pozytywne strony i jest nie tylko problemem do rozwiązania, ale przede wszystkim wyzwaniem, okazją. Ponadto trudne sytuacje niosą ze sobą jakieś istotne, wartościowe przesłanie.
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Celem proponowanych zajęć jest uświadomienie uczniom, że łatwiej im przychodzi koncentrowanie się na własnych niedoskonałościach oraz dostrzeganie złych stron w postępowaniu innych niż zwracanie uwagi na to, co w nas i w innych wartościowe i dobre.
Celem proponowanych zajęć jest uświadomienie uczniom, że łatwiej im przychodzi koncentrowanie się na własnych niedoskonałościach oraz dostrzeganie złych stron w postępowaniu innych niż zwracanie uwagi na to, co w nas i w innych wartościowe i dobre.
7 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że Kościół jest wspólnotą osób wiernych Chrystusowi a nie tylko wierzących w istnienie Boga a także lepsze zrozumienie postawy wierności w różnych relacjach i dziedzinach życia. Podjęcie również tematu wiary, która bez uczynków jest martwa.
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że Kościół jest wspólnotą osób wiernych Chrystusowi a nie tylko wierzących w istnienie Boga a także lepsze zrozumienie postawy wierności w różnych relacjach i dziedzinach życia. Podjęcie również tematu wiary, która bez uczynków jest martwa.
8 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Gdy złościmy się, często zaprzeczamy mówiąc: "wcale się nie złoszczę". Zwykle również i te słowa wypowiadamy ze złością. Mówimy "jestem spokojny, nie unoszę się" ale nasza twarz i nieraz całe nasze ciało mówi zupełnie co innego.
Gdy złościmy się, często zaprzeczamy mówiąc: "wcale się nie złoszczę". Zwykle również i te słowa wypowiadamy ze złością. Mówimy "jestem spokojny, nie unoszę się" ale nasza twarz i nieraz całe nasze ciało mówi zupełnie co innego.
8 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Celem proponowanych zajęć jest stworzenie uczniom okazji do refleksji nad istotą szczęścia, które nie sprowadza się do zmysłowych przyjemności. Uczniowie przygotują dla kolegi, koleżanki, osoby bliskiej, zaproszenie do Nieba, w którym czeka na nich prawdziwe szczęście.
Celem proponowanych zajęć jest stworzenie uczniom okazji do refleksji nad istotą szczęścia, które nie sprowadza się do zmysłowych przyjemności. Uczniowie przygotują dla kolegi, koleżanki, osoby bliskiej, zaproszenie do Nieba, w którym czeka na nich prawdziwe szczęście.
8 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Troska o prawdziwe oblicze niedzieli jest jednym z istotnych celów trzyletniego programu duszpasterskiego realizowanego w Kościele katolickim w Polsce. Proponowane zajęcia z jednej strony odpowiadają na pytanie dlaczego chrześcijanie świętują w niedzielę i co w ten dzień świętują a z drugiej strony podpowiadają uczniom jak uczynić niedzielę dniem świętym w rodzinie, dniem Jedynym, odmiennym od powszednich dni tygodnia.
Troska o prawdziwe oblicze niedzieli jest jednym z istotnych celów trzyletniego programu duszpasterskiego realizowanego w Kościele katolickim w Polsce. Proponowane zajęcia z jednej strony odpowiadają na pytanie dlaczego chrześcijanie świętują w niedzielę i co w ten dzień świętują a z drugiej strony podpowiadają uczniom jak uczynić niedzielę dniem świętym w rodzinie, dniem Jedynym, odmiennym od powszednich dni tygodnia.
8 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Sytuacja w Syrii, a szczególnie w mieście Homs, jest bardziej niż niepokojąca. Miasto jest zniszczone a walki toczą się nadal. Celem zajęć jest poznanie dwóch najbardziej skonfliktowanych ze sobą grup islamskich: dominujących liczebnie sunnitów i rządzących krajem alawitów.
Sytuacja w Syrii, a szczególnie w mieście Homs, jest bardziej niż niepokojąca. Miasto jest zniszczone a walki toczą się nadal. Celem zajęć jest poznanie dwóch najbardziej skonfliktowanych ze sobą grup islamskich: dominujących liczebnie sunnitów i rządzących krajem alawitów.
8 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Celem zajęć jest refleksja nad pięknem przemijania zainspirowana wierszem Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy" oraz odejściem tej wielkiej poetki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Podczas zajęć uczniowie stworzą zaproszenie na wieczór wspomnień.
Celem zajęć jest refleksja nad pięknem przemijania zainspirowana wierszem Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy" oraz odejściem tej wielkiej poetki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Podczas zajęć uczniowie stworzą zaproszenie na wieczór wspomnień.
8 lat temu
Logo źródła: arrupe Centrum Arrupe
Przykazanie "nie kradnij" dotyczyło tylko kidnapingu. Kradzieży rzeczy materialnych dotyczyło przykazanie: "nie pożądaj rzeczy bliźniego swego". A co w takim razie z pożądaniem tego, co rzeczą nie jest, co nie jest materialne? Celem proponowanej lekcji jest refleksja nad własnością w świecie wirtualnym i postawienie uczniom pytania o etykę w cyberprzestrzeni.
Przykazanie "nie kradnij" dotyczyło tylko kidnapingu. Kradzieży rzeczy materialnych dotyczyło przykazanie: "nie pożądaj rzeczy bliźniego swego". A co w takim razie z pożądaniem tego, co rzeczą nie jest, co nie jest materialne? Celem proponowanej lekcji jest refleksja nad własnością w świecie wirtualnym i postawienie uczniom pytania o etykę w cyberprzestrzeni.