Jak godzić macierzyństwo z dziewictwem Maryi?

Jak godzić macierzyństwo z dziewictwem Maryi?
(fot. PK/DEON.pl)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Wcielenie Syna Bożego w ludzką naturę jest tajemnicą wiary, dlatego że poczęcie Jezusa nastąpiło poza normalnym, fizjologicznym aktem seksualnym kobiety i mężczyzny.

Ewangelia fakt ten wyjaśnia bardzo zwięźle. Na pytanie Maryi, Matki Jezusa, jak to możliwe, jak to się stanie, usłyszała od anioła Gabriela jedynie te słowa: "Dla Boga nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 37). Słowa te wskazują na bezpośrednie działanie Boga za sprawą Ducha Świętego. Ponadto wyjaśniają, że ten, którego Maryja poczęła jako człowieka z mocy Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem, jest wiecznym Synem Boga Ojca. Jest samym Bogiem. Wobec tego, jaka była rola Maryi, Matki Jezusa, w tajemnicy Wcielenia?

                                                              

► KKK 484: Zwiastowanie Maryi zapoczątkowuje "pełnię czasu" (Ga 4, 4), to znaczy wypełnienie czasu obietnic i przygotowań. Maryja jest powołana do poczęcia Tego, w którym zamieszka "cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała" (Kol 2, 9). Boska odpowiedź na Jej pytanie: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" (Łk 1, 34), mówi o mocy Ducha Świętego: "Duch Święty zstąpi na Ciebie" (Łk 1, 35).

► KKK 485: Posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone z posłaniem Syna i skierowane do niego. Duch Święty, który jest "Panem i Ożywicielem", zostaje posłany, aby uświęcić łono Maryi Dziewicy i w sposób Boski uczynić je płodnym; sprawia On, że Maryja poczęła wiecznego Syna Ojca w człowieczeństwie, które wziął od Niej.

► KKK 486: Jedyny Syn Ojca, poczęty jako człowiek w łonie Maryi Dziewicy, jest "Chrystusem", to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego od początku swego ziemskiego życia, chociaż będzie objawiał się stopniowo: pasterzom, Janowi Chrzcicielowi, uczniom. Całe życie Jezusa Chrystusa będzie więc ukazywać, że "Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym i mocą" (Dz 10, 38).

► KKK 495: Maryja, nazywana w Ewangeliach "Matką Jezusa" (J 2,1;19, 25) już przed narodzeniem swego Syna jest ogłoszona przez Elżbietę, pod natchnieniem Ducha Świętego, "Matką mojego Pana" (Łk 1, 43). Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotokos). Kościół wierzy, że Ten, którego Maryja poczęła jako człowieka prawdziwie stał się jej Synem. Jest On też wiecznym Synem Boga Ojca. Jest samym Bogiem. Podstawą tej wiary jest rozumienie, że wszystko co po ludzku jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe do spełnienia. Znakiem spełnienia tego, co po ludzku było niemożliwe, jest tajemnica Wcielenia.

► KKK 490: Maryja, aby być Matką Zbawiciela, "została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami. W chwili Zwiastowania anioł Gabriel pozdrawia Ją jako "pełną łaski" (Łk 1, 28). Istotnie, by móc dać dobrowolne przyzwolenie wiary na zapowiedź swego powołania, było konieczne, aby Maryja była całkowicie przeniknięta przez łaskę Bożą.

► KKK 491: W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, że Maryja, napełniona "łaską" przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia. 411 Właśnie to wyraża dogmat Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX: "Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego".

► KKK 492: Maryja została ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości; świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa; jest Ona odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił Ją "wszelkim błogosławieństwem... na wyżynach niebieskich - w Chrystusie" (Ef 1, 3). Wybrał Ją "z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem.Ef 1, 4).

► KKK 506: Maryja jest dziewicą, ponieważ Jej dziewictwo jest znakiem Jej wiary "nie skażonej żadnym wątpieniem" i Jej niepodzielnego oddania się woli Bożej. Właśnie ta wiara pozwala Jej stać się Matką Zbawiciela: Maryja jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie.

► KKK 507: Maryja jest równocześnie dziewicą i matką, ponieważ jest figurą i najdoskonalszą realizacją Kościoła. Kościół dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także staje się matką: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. Kościół jest także dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi.

 (Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 50-51)

 

  

 

Wcielenie Jezusa Chrystusa w ludzką naturę jest tajemnicą wiary. Tajemnicą wiary jest też macierzyństwo Maryi. Dzięki poznaniu płynącemu z wiary można zrozumieć, że Bóg w swojej opatrzności zdecydował, że Matka mającego przyjść na świat Zbawiciela będzie wolna od grzechu pierworodnego i jakiegokolwiek innego grzechu. Ta prawda wiary nazywana jest Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny. Dzięki niej poznajemy, że Bóg wybierając Maryję na prawdziwą Matkę Jezusa sprawił swoją nieograniczoną mocą, że została od swego poczęcia odkupiona przez Boga i pozostała na zawsze dziewicą po to, aby mogła wypełnić powierzoną Jej misję.

Zobacz pozostałe teksty na temat osoby Jezusa Chrystusa

  1. Co ma do zaoferowania ludziom Jezus Chrystus?
  2. Jak rozumieć pobyt Jezusa na ziemi?
  3. Czym jest wcielenie Jezusa Chrystusa?
  4. Czy Chrystus musiał przyjąć ludzkiego ciało?
  5. Kim jest Jezus Chrystus
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jak godzić macierzyństwo z dziewictwem Maryi?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.