Mała Tereska z Lisieux to mój święty na nowy rok! Wylosuj swojego!

Mała Tereska z Lisieux to mój święty na nowy rok! Wylosuj swojego!
DEON.pl

Św. Tereska kochała poezję i teatr; w jednej ze sztuk grała św. Joannę D’Arc, którą bardzo podziwiała. Nazywała F. Nietzschego nazwała swoim "biednym braciszkiem" i modliła się o jego nawrócenie. W jej życiu były "ciemne noce" zwątpienia w obecność Boga, w Jego dobroć i miłość. Przed swoją śmiercią przeżywała wielkie duchowe zmagania i wewnętrzną ciemność. "Już nie wierzę w życie wieczne: wydaje mi się, że po tym śmiertelnym życiu nic już nie ma" - pisała. Jest patronką wszystkich, którzy szukają Boga.

Jak napisała o niej Joanna Petry Mroczkowska:

Chociaż przedstawiana jest jako święta od uległości, wykonująca uczynki drobne i ukryte przed światem, po wnikliwszym wglądzie uderza jej obraz jako osoby niezwykle czynnej, jeśli nie fizycznie, to duchowo! Teresa ukazuje potrzebę działania, i to nawet działania po śmierci. Obiecała przecież deszcz róż. Ale róże - nie zapominajmy - mają ciernie.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Tereski z Lisieux: Ojcze Niebieski, który przez świętą Teresę od Dzieciątka Jezus raczyłeś przypomnieć światu miłość najlitościwszą, przepełniającą boskie Twe serce, i obudzić w nas dziecięcą ufność ku Tobie. Dzięki pokorne Ci składamy, żeś tak wielką chwałą nagrodził tę, która przez całe życie była wiernym Twym dzieckiem, i żeś Jej udzielił cudownej mocy pociągania wielkiej liczby dusz, które będą Cię chwalić przez wieczność całą. O święta Mała Teresko, pamiętaj, żeś obiecała dobrze czynić na ziemi; spuść obficie Twój deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają, i wyjednaj nam u Boga łaskę, której za przyczyną Twoją od Jego nieskończonej dobroci oczekujemy. Amen.

Czytaj o niej więcej:

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Joanna Petry Mroczkowska

Zostałam otoczona przewidującą miłością Ojca, który posłał swe Słowo nie po to, aby ocalić sprawiedliwych, ale grzesznych. On chce, bym kochała Go nie dlatego, że mi odpuścił dużo, lecz dlatego, że odpuścił mi wszystko.
...

Skomentuj artykuł

Mała Tereska z Lisieux to mój święty na nowy rok! Wylosuj swojego!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.