Wyzwania "ponad nasze siły" stają się możliwe, gdy współpracujemy z łaską

Wyzwania "ponad nasze siły" stają się możliwe, gdy współpracujemy z łaską
fot. Hannah Busing / Unsplash

Stanowić jedno. Wydaje się to być zadanie ponad nasze siły, tym bardziej, im więcej widać różnic i podziałów. Jedność nie jest wszakże wynikiem wysiłków człowieka, ale owocem poddania się działaniu Ducha Bożego.

Słowo na dziś (J 17,20-26)

Z Ewangelii wg św. Jana: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Papież Franciszek zachęca, by komentarze do Ewangelii, homilie były krótkie i przemawiały do serca: niech to będzie jeden obraz, jedna myśl i jedna emocja. Zakończymy wezwaniem do modlitwy prośby i dziękczynienia.

Komentarz do Ewangelii (16.05.2023)

Obraz: Jezus wypowiada słowa dzisiejszego fragmentu Ewangelii w trakcie tzw. Modlitwy Arcykapłańskiej. To ostatnie chwile, jakie spędza z uczniami w Wieczerniku, tuż przed pójściem do ogrodu oliwnego. Uczestniczę w tym szczególnym momencie.

Myśl: Jezus modli się nie tylko za uczniów obecnych w Wieczerniku, ale i za wszystkich, którzy uwierzą dzięki ich słowom. To jest modlitwa za każdego z nas, za wszystkich wierzących, którzy byli i jeszcze będą na przestrzeni dziejów. Jezus modli się o jedność uczniów, na wzór Trójcy świętej, więzi Ojca z Synem i Duchem Świętym. Nie jesteśmy przypadkowym skupiskiem osób. Jesteśmy wspólnotą braci i sióstr, mających tego samego Ojca, służących jednemu Panu, ożywianych tym samym Duchem. Nasze poczucie jedności jest świadectwem wobec świata, jest samo w sobie ewangelizacją.

Emocja: Stanowić jedno. Wydaje się to być zadanie ponad nasze siły, tym bardziej, im więcej widać różnic i podziałów. Jedność nie jest wszakże wynikiem wysiłków człowieka, ale owocem poddania się działaniu Ducha Bożego. Trzeba wzbudzić wiarę w Boga i ufność.

Wezwanie: Poproszę o łaskę odczuwania pełniejszej komunii z siostrami i braćmi w wierze. Podziękuję za zapał misyjny wspólnoty wierzących, dzięki któremu ja wierzę. Z należnym namaszczeniem i pełną świadomością uczynię znak krzyża.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Roman Groszewski SJ

Nie bój się, jesteś wolny

Pragniemy szczęścia i poczucia, że przeżywamy swoje życie w pełni. Żeby to osiągnąć, wyznaczamy sobie różne cele, planujemy, podejmujemy decyzje. Tym wszystkim działaniom bardzo często towarzyszy jednak lęk.

Jak przestać...

Skomentuj artykuł

Wyzwania "ponad nasze siły" stają się możliwe, gdy współpracujemy z łaską
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.