„Imago”, czyli bioetyka w przystępnej formie

„Imago”, czyli bioetyka w przystępnej formie
„Staramy się zachować przystępny styl oraz otwartość myślenia, pisać bez zbytnich emocji, ale merytorycznie” – zapowiada redakcja.
Logo źródła: Imago Imago

Teraz tematy z bioetyki nie muszą nas przyprawiać o zawrót głowy. Będą podawane w formie przystępnej. Nowy dwumiesięcznik „Imago”, który jest już na rynku, ma ambicje opisywać zagadnienia bioetyczne od strony medycznej, filozoficznej, psychologicznej i społecznej.

„Staramy się zachować przystępny styl oraz otwartość myślenia, pisać bez zbytnich emocji, ale merytorycznie” – zapowiada redakcja.

W pierwszym numerze m. in. Maria Środoń mierzy się z pytaniem: „czy dowolnie możemy sobie dobierać płeć lub rezygnować z zawartej w jej pojmowaniu płodności?” O medycznym rozumieniu natury i człowieczeństwa pisze prof. Bogdan Chazan. O czasie ciąży i przemianach, jakie wnosi ona w życie i ciało kobiety opowiada dr ginekolog-położnik Aleksandra Baryła.

Można ponadto przeczytać o franciszkańskim ruchu ekologicznym, nowym feminizmie, o naturalnych metodach rozpoznawania płodności, o relacji między „prawami” zwierząt a prawami ludzi, o relacji między prawem naturalnym a prawem stanowionym.

Redaktorem naczelnym pisma jest Jakub Bałtroszewicz - doktorant na katedrze antropologii teologicznej UPJPII, współautor strony www.teologiaciala.pl oraz www.nowyfeminizm.pl. Współpracował m.in. z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz organizacją World Youth Alliance (broniącą godności człowieka na forum instytucji międzynarodowych).

Z pismem współpracują na stałe pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Piszą ponadto lekarze, filozofowie, genetycy, prawnicy, publicyści ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji i Szwecji.

Pismo adresowane jest przede wszystkim do ludzi poszukujący prawdy o człowieku oraz do tych, którzy poszukują merytorycznych argumentów do obrony chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej. Do tych, którzy wykazują żywe zainteresowanie otaczającą rzeczywistością i człowieczeństwem samym w sobie. Bardzo ważną grupą docelową są studenci i osoby po studiach, które rozpoczynają pracę (szczególne lekarze, personel medyczny, psychologowie, nauczyciele i wykładowcy, prawnicy, filozofowie, teologowie itd.).

Twórcy periodyku będą tworzyć także dwujęzyczny portal internetowy www.imago.org.pl, który w swej wersji angielskiej będzie poświęcony głównie antropologii Jana Pawła II – teologii ciała. Chcą swoim zagranicznym czytelnikom dać możliwość spotkania z teologią ciała rozwijaną tam, gdzie się narodziła, czyli w środowisku polskim, konkretnie krakowskim, gdzie tworzyli ludzie czerpiący z doświadczenia Kościoła, którego wieloletnim biskupem był Karol Wojtyła.

„Imago” to pismo antropologiczne z akcentem prolife. Rocznie będzie ukazywać się 5 numerów, pismo jest dwumiesięcznikiem z wakacyjnym podwójnym numerem. Czasopismo wydaje krakowska Fundacja Pro Humana Vita (strona internetowa: www.zdrowierodziny.org).

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy człowiekowi od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, w jego trudnościach fizycznych, psychicznych i moralnych (§5 Statutu). W swojej działalności Fundacja opiera się na obiektywnym prawie naturalnym. Służy rodzinie i życiu ludzkiemu, dobrom podstawowym i nienaruszalnym.

Celem utworzenia w 1991 r. Fundacji była ochrona i pomoc rodzącemu się życiu (Encyklika Humanae Vitae), przeciwdziałanie nadużyciom daru rodzenia (Instrukcja Donum Vitae) i ogólne przeciwstawienie się kulturze śmierci (Encyklika Centessimus Annus).

Jako zasadę pracy założyciele Fundacji wybrali metodę pozytywną: „zło dobrem zwyciężaj”. Zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli jako chrześcijanie (2 Kor 1. 3-4), mówiąc do nich językiem prawa naturalnego, łączącego wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na religię czy rasę (Encykliki: Veritatis Splendor i Evangelium Vitae).

Wśród członków - założycieli Fundacji znajduje się pani dr Wanda Półtawska. Prezesem Fundacji i asystentem medycznym czasopisma jest dr n. med. Antoni Marcinek – ginekolog-położnik, dyrektor krakowskiego Szpitala na Siemiradzkiego.

„Imago” sprzedawane jest w salonach empiku, przez allegro oraz rozprowadzane jest w prenumeracie. Cena detaliczna pisma wynosi 12 zł, a za numer podwójny (wakacyjny) – 19 zł. Koszt rocznej prenumeraty 5 egzemplarzy wynosi 60 zł, a koszty wysyłki pokrywa Fundacja. Dodatkowo, jako prezent od Wydawnictwa Rubikon, każdy prenumerator otrzymuje książkę Iwony Koprowskiej „Naturalnie karmię” o wartości 19 zł, która będzie przesłana wraz z pierwszym numerem czasopisma. W przypadku prenumeraty powyżej 10 egzemplarzy możliwa jest negocjacja ceny.

Więcej informacji o czasopiśmie na stronie: www.imago.org.pl

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

„Imago”, czyli bioetyka w przystępnej formie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.