15. rocznica papieskiej wizyty w Żywcu

KAI / ad

Dziś przypada 15. rocznica pobytu Jana Pawła II na Podbeskidziu, podczas którego papież odwiedził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Z tej okazji w żywieckiej konkatedrze odprawiona wieczorem uroczysta Msza święta. W niedzielę 23 maja w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu zorganizowany zostanie specjalny koncert papieski z udziałem scholi „Domenica”.

Jak podkreśla Tomasza Terteka, rzecznik magistratu żywieckiego, dzień 22 maja 1995 roku na trwałe zapisał się w pamięci mieszkańców Żywca i Ziemi Żywieckiej, a papieska wizyta była najważniejszym wydarzeniem w ponad 700-letniej historii miasta.

„Podczas nabożeństwa na żywieckim Rynku Ojciec Święty mówił o poszanowaniu podstawowych wartości ludzkich: uczciwości, sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu zwrócił się do przedstawicieli świata władzy, polityki i mediów, aby dbali wartości chrześcijańskie oraz przestrzegali praw człowieka” – przypomina Terteka w rozmowie z KAI.

15 lat temu podczas krótkiego pobytu w diecezji bielsko-żywieckiej papieża powitały na miejscowym rynku tłumy mieszkańców Żywiecczyzny. Jan Paweł II modlił się w żywieckiej konkatedrze, przewodniczył także Liturgii Słowa, w której brało udział około 20 biskupów i ponad 20 tys. wiernych. Papież odebrał od przedstawiciel władz Żywca, tytuł honorowego obywatela tego miasta.

Zwracając się do licznie zgromadzanych wiernych Jan Paweł II powiedział wtedy m.in.: „...modlę się razem z wami za naszą Ojczyznę i za wszystkich rodaków: o umiłowanie daru życia, o szczerą troskę o dobro wspólne, o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości społecznej. Modlę się, aby duch dialogu i współpracy przeważył nad duchem walki i konfrontacji”.

Do 4 czerwca w Muzeum Miejskim z okazji 15 rocznicy pobytu papieża w Żywcu czynna jest okolicznościowa wystawa. Na ekspozycji zgromadzono medale i monety poświęcone papieżowi Polakowi. Unikatowe zbiory numizmatyczne pochodzą z kolekcji Edmunda Zaiczka – żywieckiego kolekcjonera. Na wystawie znajduje się również duży zbiór fotografii z pobytu w 1995 roku Jana Pawła w Żywcu. Największą cześć ekspozycji stanowią znaczki ze zbiorów żywieckich filatelistów. W salach muzealnych znajdują się znaczki, które obrazują wszystkie pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

15. rocznica papieskiej wizyty w Żywcu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.