Dochodzenia nie będzie. Prokuratura odmówiła jego wszczęcia "wobec braku znamion czynu zabronionego". Według niektórych mediów, nagłaśniających sprawę, główny argument prokuratora brzmiał "Katolik nie może umyślnie obrazić uczuć religijnych innego katolika".
Dochodzenia nie będzie. Prokuratura odmówiła jego wszczęcia "wobec braku znamion czynu zabronionego". Według niektórych mediów, nagłaśniających sprawę, główny argument prokuratora brzmiał "Katolik nie może umyślnie obrazić uczuć religijnych innego katolika".
2 lata temu
KAI / kw
Oświadczenie zostało podane do wiadomości 27 maja.
4 lata temu
PAP/ ed
Zgodnie z polską tradycją Groby Pańskie w kościołach buduje się na Wielki Piątek, w którym to dniu po liturgii wielkopiątkowej, ciało Chrystusa (w postaci opłatka umieszczonego w monstrancji) zostaje przeniesione do symbolicznego grobu.
Zgodnie z polską tradycją Groby Pańskie w kościołach buduje się na Wielki Piątek, w którym to dniu po liturgii wielkopiątkowej, ciało Chrystusa (w postaci opłatka umieszczonego w monstrancji) zostaje przeniesione do symbolicznego grobu.
4 lata temu
PAP / kw
Jest to jedna z najbardziej nietypowych aranżacji, jakie widzieliśmy. Rzeczywiście, nikt nie przejdzie obok niej obojętnie.
Jest to jedna z najbardziej nietypowych aranżacji, jakie widzieliśmy. Rzeczywiście, nikt nie przejdzie obok niej obojętnie.
5 lat temu
National Geographic / youtube.com / pk
W Jerozolimie, po raz pierwszy od stuleci, otwarto Grób Pański. Naukowcy dotrą do powierzchni skalnej na której, według tradycji, spoczywało Ciało Jezusa Chrystusa.
W Jerozolimie, po raz pierwszy od stuleci, otwarto Grób Pański. Naukowcy dotrą do powierzchni skalnej na której, według tradycji, spoczywało Ciało Jezusa Chrystusa.
5 lat temu
KAI / kw
W dwóch parafiach diecezji płockiej: św. Jakuba w Górze i św. Stanisława BM w Drobinie straż przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek pełnią "Turkowie" - mężczyźni ubrani w stroje przypominające tureckie mundury.
W dwóch parafiach diecezji płockiej: św. Jakuba w Górze i św. Stanisława BM w Drobinie straż przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek pełnią "Turkowie" - mężczyźni ubrani w stroje przypominające tureckie mundury.
6 lat temu
Logo źródła: Posłaniec Stanisław Łucarz SJ / pk
Choć Grób Pański został zbezczeszczony przez pogaństwo, to jednak tego niemego świadka Zmartwychwstania nosiły w sobie serca wierzących uczniów Chrystusa.
Choć Grób Pański został zbezczeszczony przez pogaństwo, to jednak tego niemego świadka Zmartwychwstania nosiły w sobie serca wierzących uczniów Chrystusa.
6 lat temu
O przeżywanym w Polsce Roku Jana Pawła II przypomina tegoroczny wystrój Grobu Pańskiego na Jasnej Górze. Jego przesłaniem są słowa świętego papieża "Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć". Najświętszy sakrament tradycyjnie wystawiony jest w Kaplicy Matki Bożej.
O przeżywanym w Polsce Roku Jana Pawła II przypomina tegoroczny wystrój Grobu Pańskiego na Jasnej Górze. Jego przesłaniem są słowa świętego papieża "Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć". Najświętszy sakrament tradycyjnie wystawiony jest w Kaplicy Matki Bożej.
6 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie pk
W Magazynie: "Polska Jerozolima" - rozmowa z ks. Mirosławem Kaczmarczykiem, proboszczem sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie.
W Magazynie: "Polska Jerozolima" - rozmowa z ks. Mirosławem Kaczmarczykiem, proboszczem sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie.
8 lat temu
KAI / slo
Tematyka transplantacji i przeszczepów ludzkich narządów stała się myślą przewodnią instalacji Grobu Pańskiego w parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy. Miała ona na celu zmianę nastawienia wiernych do tego problemu.
Tematyka transplantacji i przeszczepów ludzkich narządów stała się myślą przewodnią instalacji Grobu Pańskiego w parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy. Miała ona na celu zmianę nastawienia wiernych do tego problemu.
8 lat temu
KAI / slo
Tegoroczny Grób Pański na Jasnej Górze nawiązuje do przeżywanego w Kościele Roku Wiary. Jego głównym przesłaniem jest Credo. Tradycyjnie Najświętszy Sakrament wystawiony jest w Kaplicy Matki Bożej, tuż obok cudownego obrazu.
Tegoroczny Grób Pański na Jasnej Górze nawiązuje do przeżywanego w Kościele Roku Wiary. Jego głównym przesłaniem jest Credo. Tradycyjnie Najświętszy Sakrament wystawiony jest w Kaplicy Matki Bożej, tuż obok cudownego obrazu.
8 lat temu
PAP / drr
Figura Chrystusa, kwiaty w barwach narodowych, morze, skała i krzyż, symbolizujące żywioły świata, wiarę i Kościół - to przewodnie elementy wystroju Grobów Pańskich w warszawskich kościołach.
Figura Chrystusa, kwiaty w barwach narodowych, morze, skała i krzyż, symbolizujące żywioły świata, wiarę i Kościół - to przewodnie elementy wystroju Grobów Pańskich w warszawskich kościołach.
9 lat temu
KAI / drr
Skromność i prostota skłaniająca do zadumy nad kondycją naszej wiary oraz apel o poprawę osobistych relacji z Bogiem - to w tym roku główne motywy wystroju Grobów Pańskich w warszawskich kościołach.
Skromność i prostota skłaniająca do zadumy nad kondycją naszej wiary oraz apel o poprawę osobistych relacji z Bogiem - to w tym roku główne motywy wystroju Grobów Pańskich w warszawskich kościołach.
9 lat temu
KAI / drr
Tradycyjny Grób Pański na Jasnej Górze jak zwykle znajduje się w Kaplicy Matki Bożej. W wystroju nawiązuje do konieczności troski o życie od poczęcia oraz podjęcia refleksji nad sytuacją demograficzną w naszej Ojczyźnie. Jest także wezwaniem do przemyśleń nad stosunkiem do życia, zwłaszcza małżonków, którzy dziś coraz częściej chcą decydować za Boga o liczbie dzieci.
Tradycyjny Grób Pański na Jasnej Górze jak zwykle znajduje się w Kaplicy Matki Bożej. W wystroju nawiązuje do konieczności troski o życie od poczęcia oraz podjęcia refleksji nad sytuacją demograficzną w naszej Ojczyźnie. Jest także wezwaniem do przemyśleń nad stosunkiem do życia, zwłaszcza małżonków, którzy dziś coraz częściej chcą decydować za Boga o liczbie dzieci.
10 lat temu
KAI / wab
96 krzyży ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem znalazło się w wystroju tegorocznego Grobu Pańskiego na Jasnej Górze. Tradycyjnie znajduje się on w kaplicy Matki Bożej. W centrum umieszczony został ogromnych rozmiarów drewniany krzyż Chrystusa, a na skrzyżowaniu jego ramion umieszczony jest Najświętszy Sakrament. Kaplicę przedziela biało-czerwona flaga.
96 krzyży ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem znalazło się w wystroju tegorocznego Grobu Pańskiego na Jasnej Górze. Tradycyjnie znajduje się on w kaplicy Matki Bożej. W centrum umieszczony został ogromnych rozmiarów drewniany krzyż Chrystusa, a na skrzyżowaniu jego ramion umieszczony jest Najświętszy Sakrament. Kaplicę przedziela biało-czerwona flaga.
10 lat temu
PAP / wab
Symbolika Grobu Pańskiego w warszawskiej Katedrze Polowej WP nawiązuje do życia Jana Pawła II. Nad grobem są umieszczone jego fotografie i Stary Testament otwarty na proroctwie Izajasza o "Cierpiącym Słudze Pańskim i obietnicy Zmartwychwstania".
Symbolika Grobu Pańskiego w warszawskiej Katedrze Polowej WP nawiązuje do życia Jana Pawła II. Nad grobem są umieszczone jego fotografie i Stary Testament otwarty na proroctwie Izajasza o "Cierpiącym Słudze Pańskim i obietnicy Zmartwychwstania".