Kolejne Tygodnie Wychowania świadczą, że Kościół w Polsce dostrzega znaczenie tej kwestii także w odniesieniu do samego siebie i własnej przyszłości. Jednak w świetle sygnalizowanych ostatnio niepokojących zjawisk trzeba pytać, na ile realny i skuteczny jest jego wychowawczy wpływ.
Kolejne Tygodnie Wychowania świadczą, że Kościół w Polsce dostrzega znaczenie tej kwestii także w odniesieniu do samego siebie i własnej przyszłości. Jednak w świetle sygnalizowanych ostatnio niepokojących zjawisk trzeba pytać, na ile realny i skuteczny jest jego wychowawczy wpływ.
PAP/mk
"Perspektywa wiary wnosi w proces wychowania optymizm, nadzieję i wskazuje sens ludzkiego życia" - napisali biskupi polscy w liście pasterskim na XII Tydzień Wychowania . "Gwarantem tego sensu jest Bóg, który pomimo obecnego w świecie zła i cierpienia zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo" - stwierdzają w przesłaniu, które zostanie odczytane w kościołach w pierwsza niedzielę września.
"Perspektywa wiary wnosi w proces wychowania optymizm, nadzieję i wskazuje sens ludzkiego życia" - napisali biskupi polscy w liście pasterskim na XII Tydzień Wychowania . "Gwarantem tego sensu jest Bóg, który pomimo obecnego w świecie zła i cierpienia zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo" - stwierdzają w przesłaniu, które zostanie odczytane w kościołach w pierwsza niedzielę września.
KAI / df
Pod hasłem „Budujmy więzi” od dziś do 19 września w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony Tydzień Wychowania. Organizują go już po raz dziesiąty Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich.
Pod hasłem „Budujmy więzi” od dziś do 19 września w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony Tydzień Wychowania. Organizują go już po raz dziesiąty Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich.
KAI / ms
Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią - piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania.
Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią - piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania.
KAI / psd
Maryja jest nauczycielką i przewodniczką wierzących - piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VII Tygodnia Wychowania, który rozpocznie się w Kościele w Polsce 10 września. List przeznaczony jest do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 3 września.
Maryja jest nauczycielką i przewodniczką wierzących - piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VII Tygodnia Wychowania, który rozpocznie się w Kościele w Polsce 10 września. List przeznaczony jest do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 3 września.
KAI/ ed
"Wychowanie jest jedną z najważniejszych form naśladowania miłosiernej miłości Boga" - przypominają polscy biskupi w liście pasterskim zapowiadającym VI Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w niedzielę 11 września.
"Wychowanie jest jedną z najważniejszych form naśladowania miłosiernej miłości Boga" - przypominają polscy biskupi w liście pasterskim zapowiadającym VI Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w niedzielę 11 września.
KAI / drr
Wychowanie jest największą wartością - przypomina biskup Henryk Tomasik z okazji trwającego Tygodnia Wychowania. Jest to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.
Wychowanie jest największą wartością - przypomina biskup Henryk Tomasik z okazji trwającego Tygodnia Wychowania. Jest to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.
KAI / drr
Brak wychowania do podstawowych wartości często prowadzi do utraty sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego, a nawet relatywizmu moralnego - zwracają uwagę biskupi w liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania, który obchodzony będzie 15-21 września.
Brak wychowania do podstawowych wartości często prowadzi do utraty sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego, a nawet relatywizmu moralnego - zwracają uwagę biskupi w liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania, który obchodzony będzie 15-21 września.
Libreria Editrice Vaticana
Katecheza podczas audiencji generalnej, 14.09.2011.
Katecheza podczas audiencji generalnej, 14.09.2011.
KAI/ ad
Niech rozpoczynający się wkrótce w Polsce II Tydzień Wychowania ożywi współpracę rodziny, szkoły i Kościoła, by zapewnić dzieciom i młodzieży solidną formację intelektualną, kulturową, duchową i chrześcijańską.
Niech rozpoczynający się wkrótce w Polsce II Tydzień Wychowania ożywi współpracę rodziny, szkoły i Kościoła, by zapewnić dzieciom i młodzieży solidną formację intelektualną, kulturową, duchową i chrześcijańską.
KAI / pz
Z zapewnieniem o duchowym wsparciu dla inicjatywy Kościoła w Polsce jaką jest Tydzień Wychowania zwrócił się Benedykt XVI do uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej pielgrzymów z Polski. Papież wyraził nadzieję, że Tydzień Wychowania obudzi u wszystkich poczucie odpowiedzialności za kształtowanie umysłów i serc młodych ludzi.
Z zapewnieniem o duchowym wsparciu dla inicjatywy Kościoła w Polsce jaką jest Tydzień Wychowania zwrócił się Benedykt XVI do uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej pielgrzymów z Polski. Papież wyraził nadzieję, że Tydzień Wychowania obudzi u wszystkich poczucie odpowiedzialności za kształtowanie umysłów i serc młodych ludzi.
KAI / ad
Pod hasłem "Wszyscy zacznijmy wychowywać" Kościół w Polsce będzie po raz pierwszy obchodził w dniach 12-18 września Tydzień Wychowania.
Pod hasłem "Wszyscy zacznijmy wychowywać" Kościół w Polsce będzie po raz pierwszy obchodził w dniach 12-18 września Tydzień Wychowania.
Logo źródła: Przewodnik Katolicki s. Małgorzata Krupecka / "Przewodnik Katolicki"
Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI pozdrowił po polsku uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny. Powiedział: "Niech ten rok będzie dla was wszystkich czasem wzrastania «w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2, 52)". Papież pamiętał też o pedagogach: "Modlę się o światło i moc Ducha Świętego dla wychowawców, aby ich trud wydawał obfite owoce w młodych sercach. Niech Bóg wam błogosławi!". Przyłączamy się do tych życzeń.
Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI pozdrowił po polsku uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny. Powiedział: "Niech ten rok będzie dla was wszystkich czasem wzrastania «w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2, 52)". Papież pamiętał też o pedagogach: "Modlę się o światło i moc Ducha Świętego dla wychowawców, aby ich trud wydawał obfite owoce w młodych sercach. Niech Bóg wam błogosławi!". Przyłączamy się do tych życzeń.
KAI / ad
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w dniach 12-18 września br. po raz pierwszy będzie obchodzony Tydzień Wychowania pod hasłem "Wszyscy zacznijmy wychowywać". Ta nowa inicjatywa Kościoła ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w dniach 12-18 września br. po raz pierwszy będzie obchodzony Tydzień Wychowania pod hasłem "Wszyscy zacznijmy wychowywać". Ta nowa inicjatywa Kościoła ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.