KAI / kk
"Pamięć o zmarłych to spotkanie z przeszłością i równocześnie patrzenie na ludzkie życie – zamknięte datami na nagrobkach – z przekonaniem i nadzieją zawartą w słowach: non omnis moriar; nie wszystek, nie cały umrę" - powiedział w orędziu wygłoszonym 31 października w TVP1 metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
"Pamięć o zmarłych to spotkanie z przeszłością i równocześnie patrzenie na ludzkie życie – zamknięte datami na nagrobkach – z przekonaniem i nadzieją zawartą w słowach: non omnis moriar; nie wszystek, nie cały umrę" - powiedział w orędziu wygłoszonym 31 października w TVP1 metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
KAI / kk
Każda parafia, niezależnie czy jest tą parafią, do której przybywają wierni na weekend, czy też tą, gdzie ludzie pozostają, powinna mieć na niedzielę także ofertę pozaliturgiczną - powiedział w rozmowie z KAI abp Wiktor Skworc, przewodniczący komisji duszpasterstwa KEP.
Każda parafia, niezależnie czy jest tą parafią, do której przybywają wierni na weekend, czy też tą, gdzie ludzie pozostają, powinna mieć na niedzielę także ofertę pozaliturgiczną - powiedział w rozmowie z KAI abp Wiktor Skworc, przewodniczący komisji duszpasterstwa KEP.
abp Wiktor Skworc / Marcin Przeciszewski, Tomasz Królak
W dokumencie zwróciliśmy uwagę, że oprócz zwycięstwa wyborczego legitymacją do sprawowania władzy jest także troska o dobro wspólne. Możemy się zastanawiać, czy partia aktualnie rządząca tak właśnie postępuje. Możemy też pytać opozycję: czy w programie określanym jako "totalna opozycja" zawiera się troska o dobro wspólne - mówi abp Wiktor Skworc.
W dokumencie zwróciliśmy uwagę, że oprócz zwycięstwa wyborczego legitymacją do sprawowania władzy jest także troska o dobro wspólne. Możemy się zastanawiać, czy partia aktualnie rządząca tak właśnie postępuje. Możemy też pytać opozycję: czy w programie określanym jako "totalna opozycja" zawiera się troska o dobro wspólne - mówi abp Wiktor Skworc.
KAI / kk
Metropolita katowicki przewodniczył w Piekarach Śląskich uroczystej Eucharystii z okazji 700-lecia konsekracji pierwszego kościoła poświęconego św. Bartłomiejowi. W homilii podkreślił, że łódź Kościoła nie osiądzie ani na dnie, ani na mieliźnie.
Metropolita katowicki przewodniczył w Piekarach Śląskich uroczystej Eucharystii z okazji 700-lecia konsekracji pierwszego kościoła poświęconego św. Bartłomiejowi. W homilii podkreślił, że łódź Kościoła nie osiądzie ani na dnie, ani na mieliźnie.
PAP / kk
Wszystkim nam potrzeba ekologicznego nawrócenia, bo wszyscy przyczyniamy się do małych katastrof ekologicznych - mówił w niedzielę w Piekarach Śląskich do uczestników dorocznej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
Wszystkim nam potrzeba ekologicznego nawrócenia, bo wszyscy przyczyniamy się do małych katastrof ekologicznych - mówił w niedzielę w Piekarach Śląskich do uczestników dorocznej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
KAI / pk
W 50. rocznicę wymiany listów o pojednaniu, biskupi polscy i niemieccy odprawią wspólnie Mszę św. na Jasnej Górze.
W 50. rocznicę wymiany listów o pojednaniu, biskupi polscy i niemieccy odprawią wspólnie Mszę św. na Jasnej Górze.
KAI / pk
- Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy - apelował abp Skworc pod budynkiem dawnej gliwickiej radiostacji w niedzielę 31 sierpnia wieczorem, gdzie zgromadzili się duchowni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz pobliscy mieszkańcy. Siedemdziesiąt pięć lat temu w tym miejscu hitlerowska prowokacja zapoczątkowała II Wojnę Światową.
- Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy - apelował abp Skworc pod budynkiem dawnej gliwickiej radiostacji w niedzielę 31 sierpnia wieczorem, gdzie zgromadzili się duchowni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz pobliscy mieszkańcy. Siedemdziesiąt pięć lat temu w tym miejscu hitlerowska prowokacja zapoczątkowała II Wojnę Światową.
KAI / pz
Kościół katowicki pamięta o swoich katechetach i docenia ich pracę - zapewnił abp Wiktor Skworc podczas św. sprawowanej w katowickiej katedrze na inaugurację nowego roku katechetycznego.
Kościół katowicki pamięta o swoich katechetach i docenia ich pracę - zapewnił abp Wiktor Skworc podczas św. sprawowanej w katowickiej katedrze na inaugurację nowego roku katechetycznego.
KAI / pz
"Kościół jest ojczyzną wszystkich i nie jest na usługach nacjonalistów, autonomistów czy też bieżącej polityki, nie identyfikuje się z żadną partią polityczną, a wobec państwa i jego instytucji oraz społeczeństwa pełni funkcję krytyczno-profetyczną".
"Kościół jest ojczyzną wszystkich i nie jest na usługach nacjonalistów, autonomistów czy też bieżącej polityki, nie identyfikuje się z żadną partią polityczną, a wobec państwa i jego instytucji oraz społeczeństwa pełni funkcję krytyczno-profetyczną".
KAI / pz
Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, metropolita katowicki Wiktor Skworc i metropolita częstochowski abp Wacław Depo przyjmą 29 czerwca paliusze z rąk papieża Benedykta XVI.
Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, metropolita katowicki Wiktor Skworc i metropolita częstochowski abp Wacław Depo przyjmą 29 czerwca paliusze z rąk papieża Benedykta XVI.
KAI / wm
- W wianie odrodzonej Polsce Śląsk i jego mieszkańcy wnieśli nie tylko dobra materialne, ale i duchowe: kult pracy, rzetelność oraz silne poczucie przynależności do wspólnoty narodów chrześcijańskich z kultem św. Wojciecha, św. Jacka i św. Jadwigi, pielgrzymkami na Jasną Górę i na Górę św. Anny - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc 22 czerwca w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach w czasie uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w 90. rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającego się państwa polskiego. Zaapelował także o współpracę ponad podziałami "nad odnowieniem oblicza tej ziemi, Śląska".
- W wianie odrodzonej Polsce Śląsk i jego mieszkańcy wnieśli nie tylko dobra materialne, ale i duchowe: kult pracy, rzetelność oraz silne poczucie przynależności do wspólnoty narodów chrześcijańskich z kultem św. Wojciecha, św. Jacka i św. Jadwigi, pielgrzymkami na Jasną Górę i na Górę św. Anny - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc 22 czerwca w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach w czasie uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w 90. rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającego się państwa polskiego. Zaapelował także o współpracę ponad podziałami "nad odnowieniem oblicza tej ziemi, Śląska".
KAI / pz
- W Eucharystii i poprzez nią otrzymujemy gwarancję życia wiecznego i naszego zmartwychwstania - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w katedrze Chrystusa Króla podczas uroczystej Mszy św. z okazji Niedzieli Wielkanocnej Zmartwychwstania Pańskiego.
- W Eucharystii i poprzez nią otrzymujemy gwarancję życia wiecznego i naszego zmartwychwstania - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w katedrze Chrystusa Króla podczas uroczystej Mszy św. z okazji Niedzieli Wielkanocnej Zmartwychwstania Pańskiego.
KAI / pz
"Wejdźmy do betlejemskiej Groty jak do szkoły, by nauczyć się rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyć na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się Boga i Zbawiciela naszego" - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc 25 grudnia br. podczas Pasterki odprawionej w bazylice ojców franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.
"Wejdźmy do betlejemskiej Groty jak do szkoły, by nauczyć się rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyć na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się Boga i Zbawiciela naszego" - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc 25 grudnia br. podczas Pasterki odprawionej w bazylice ojców franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.
KAI / pz
Wykorzystajmy nasz śląski etos, dziedzictwo przodków i prace poprzedników dla służby Ewangelii - zachęcał wiernych nowy metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W homilii wygłoszonej podczas swego ingresu do archikatedry Chrystusa Króla powiedział, że siłą napędzającą współczesne ideologie jest antychrześcijaństwo.
Wykorzystajmy nasz śląski etos, dziedzictwo przodków i prace poprzedników dla służby Ewangelii - zachęcał wiernych nowy metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W homilii wygłoszonej podczas swego ingresu do archikatedry Chrystusa Króla powiedział, że siłą napędzającą współczesne ideologie jest antychrześcijaństwo.
KAI / pz
Arcybiskup-nominat Wiktor Skworc obejmie dziś kanonicznie urząd arcybiskupa metropolity katowickiego. Z tej okazji publikujemy szkic o znaczeniu kościoła katedralnego, słowach i gestach towarzyszących ingresowi oraz symbolice insygniów biskupich używanych podczas takiej liturgii.
Arcybiskup-nominat Wiktor Skworc obejmie dziś kanonicznie urząd arcybiskupa metropolity katowickiego. Z tej okazji publikujemy szkic o znaczeniu kościoła katedralnego, słowach i gestach towarzyszących ingresowi oraz symbolice insygniów biskupich używanych podczas takiej liturgii.
KAI / pz
Kilkudziesięciu biskupów z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele świata pracy oraz rzesze wiernych uczestniczyć będzie w dzisiejszym ingresie nowego metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca do archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.
Kilkudziesięciu biskupów z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele świata pracy oraz rzesze wiernych uczestniczyć będzie w dzisiejszym ingresie nowego metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca do archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.
KAI / pz
Wracam do diecezji katowickiej, z którą byłem lat związany przez 25 jako kapłan, a jeszcze znacznie wcześniej jak Ślązak - powiedział KAI abp Wiktor Skworc, mianowany dziś arcybiskupem metropolitą katowickim.
Wracam do diecezji katowickiej, z którą byłem lat związany przez 25 jako kapłan, a jeszcze znacznie wcześniej jak Ślązak - powiedział KAI abp Wiktor Skworc, mianowany dziś arcybiskupem metropolitą katowickim.
KAI / slo
O tym, że szkoła jest szczególnym miejscem szansy na sukces - mówił biskup tarnowski Wiktor Skworc w homilii na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. została odprawiona w kościele Świętej Rodziny w Tarnowie z okazji 5-lecia Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Placówka oświatowa otrzymała także imię Bractwa Kurkowego.
O tym, że szkoła jest szczególnym miejscem szansy na sukces - mówił biskup tarnowski Wiktor Skworc w homilii na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. została odprawiona w kościele Świętej Rodziny w Tarnowie z okazji 5-lecia Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Placówka oświatowa otrzymała także imię Bractwa Kurkowego.
KAI / wm
Biskup tarnowski Wiktor Skworc zachęca diecezjan, aby przekazywali 1 proc. podatku na rzecz dzieł charytatywnych Kościoła. W specjalnym komunikacie biskup napisał do wiernych, że może to być forma wielkopostnej jałmużny.
Biskup tarnowski Wiktor Skworc zachęca diecezjan, aby przekazywali 1 proc. podatku na rzecz dzieł charytatywnych Kościoła. W specjalnym komunikacie biskup napisał do wiernych, że może to być forma wielkopostnej jałmużny.
PAP / wm
Bp Wiktor Skworc prosił więźniów, aby czas odbywania kary był dla nich szansą duchowej odnowy. Ordynariusz diecezji przewodniczył uroczystej Mszy św. w Zakładzie Karnym w Tarnowie z okazji jubileuszu diecezji. Udzielił także sakramentu bierzmowania 16 osadzonym. Więźniów odwiedzili także biskupi pomocniczy i kapłani.
Bp Wiktor Skworc prosił więźniów, aby czas odbywania kary był dla nich szansą duchowej odnowy. Ordynariusz diecezji przewodniczył uroczystej Mszy św. w Zakładzie Karnym w Tarnowie z okazji jubileuszu diecezji. Udzielił także sakramentu bierzmowania 16 osadzonym. Więźniów odwiedzili także biskupi pomocniczy i kapłani.