10 najlepszych cytatów św. Augustyna o nawróceniu

10 najlepszych cytatów św. Augustyna o nawróceniu
(fot. wikimedia commons)
święty Augustyn

Dziś wspominamy nawrócenie jednego z największych ludzi Kościoła w historii - św. Augustyna. Wcześniej rozpustnik, heretyk i grzesznik, na pewnym etapie życia się nawrócił. Kto może lepiej wiedzieć, na czym to polega? Poznajcie 10 najciekawszych myśli wielkiego świętego.

1. Pa­miętaj o tym, że two­je swo­bod­ne i wol­ne od zajęć chwi­le, ob­ciążone są naj­większy­mi za­daniami i odpowiedzialnością.

2. Nasze prag­nienia zaw­sze się modlą, choćby war­gi milczały.

3. Tam gdzie jest miłość, nie ma cier­pienia, a jeśli na­wet jest, to sa­mo sta­je się przed­miotem miłości.

DEON.PL POLECA

4. O ty­le sta­jesz się z dnia na dzień piękniej­szy, o ile wzras­ta w to­bie miłość. Bo miłość jest oz­dobą duszy, jest jej pięknem.

5. Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego.

6. Nie chodź na ry­nek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mie­szka prawda.

7. Prze­de wszys­tkim po­win­niście wys­trze­gać się po­dej­rzeń, po­nieważ są one tru­cizną za­bijającą przyjaźń.

8. Miłość po­rusza się na dwóch no­gach: jedną z nich jest miłość do Bo­ga, drugą do ludzi. Rób wszys­tko, żebyś nie kuśty­kał, ale bieg­nij na obu, aż do sa­mego Boga.

9. Jeśli chcesz być wiel­ki, zaczy­naj od rzeczy małych. Zakładaj głębo­ki fun­da­ment po­kory, sko­ro za­mie­rzasz bu­dować wysoko.

10. Idziemy do Bo­ga nie drogą, lecz miłością.

Która z myśli was dotknęła? Która podoba Wam się najbardziej?

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

10 najlepszych cytatów św. Augustyna o nawróceniu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.