Święto Ofiarowania Pańskiego, obrzęd oczyszczenia Maryi

Święto Ofiarowania Pańskiego, obrzęd oczyszczenia Maryi
Ofiarowanie Pańskie - Merry-Joseph Blondel, Public domain, via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

Drugiego lutego w Kościele obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Czterdzieści dni po Narodzeniu, zgodnie z nakazem żydowskiego Prawa, Jezus jest przedstawiony w świątyni jerozolimskiej, a Maryja poddaje się obrzędowi oczyszczenia. Maryja i Józef z Dzieciątkiem wstępują po stopniach świątyni i jeszcze zanim dokonają się stosowne obrzędy, spotykają się z Symeonem i prorokinią Anną. Maryja niesie na rękach Syna Bożego, Światłość Świata, aby go przedstawić Bogu, jako swego pierworodnego i zrobić to, co przepisuje Prawo.

Jakaż musiała to być scena. Widząc to Ofiarowanie w zachwycie, o. Piotr Skarga wołał w kazaniu na ten dzień: „Owo idzie w kościół swój panujący Pan, któregośmy szukali i Anioł Testamentu, któregośmy pragnęli… Na Jego przywitanie wynijdźmy, wierni synowie kościelni i narodzie na Jego obietnicach fundowany. Bierzmy świece i pochodnie, w rękach zapalone... (Maryja) niesie Tego, który Ją nosi; karmi Tego, który Ją karmi. Maluczki na ciele, ale w Bóstwie nieogarniony, w Jej się żywocie zamknął, na Jej ręku odpoczywa. Jej piersi pożywa. O, jakie to cudo dla zbawienia naszego uczynione i na które się wszyscy Aniołowie w niebie zdumiewają! Jako Cię wysławiać mam, Matko Pana mego, któraś tak jest uczczona?”

Ofiarowanie Pańskie - święto światła

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych z niewoli egipskiej, każdy pierworodny syn w Izraelu był uważany za własność Boga. Dlatego w czterdziestym dniu po narodzeniu należało go zanieść do świątyni, złożyć w ręce kapłana i wykupić za symboliczne 5 syklów, równowartość dwudziestu dniówek niewykwalifikowanego robotnika. Jednocześnie z tym następował obrzęd oczyszczenia matki, która z tej okazji miała złożyć ofiarę z baranka, a jeśli była uboga to parę synogarlic lub gołębi.
Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia Chrystusa są uroczyście celebrowane w liturgii Kościoła. Święto Ofiarowania Pańskiego jest jednym z najwcześniejszych. Było obchodzone w Jerozolimie już w IV wieku, tuż po ustaniu prześladowań. W V wieku obchodzone było w Kościele zachodnim.

Modlitwa do św. Rity w cierpieniu

Symeon, kiedy wziął Dziecię Jezus w swoje ramiona, w czasie Ofiarowania, mówił o Nim jako o Światłości „na oświecenie pogan i na chwałę ludu Izraela”. Dlatego też bardzo często obchodom święta towarzyszyły procesje ze świecami. Mamy o tym wzmianki już w Rzymie, w 492 roku, za pontyfikatu papieża Gelazego. Od IX wieku utrwalił się zwyczaj poświęcania świec, gromnic, które są symbolem Jezusa – Światłości świata.
W Kościele wschodnim dzisiejsze święto, zwane ‘Hypapante’, spotkaniem Pańskim, należy do dwunastu najważniejszych uroczystości liturgicznych.

Ofiarowanie w świątyni - Cornelis de Vos, Public domain, via Wikimedia CommonsOfiarowanie w świątyni - Cornelis de Vos, Public domain, via Wikimedia CommonsKościół zachodni świętuje w tym dniu Ofiarowanie Pana w świątyni, ale i do posoborowej reformy Mszału w 1969 roku, święto to nazywało się ‘In purificatione Beatae Mariae Virginis – Oczyszczenia Maryi Panny’, nadając mu charakter maryjny.
W Polsce dzień ten jest czczony jako święto Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy poświęca się uroczyście gromnice, duże i odświętnie przyozdobione świece, które zapalało się w czasie burzy z piorunami i stawiało na oknie, aby wypraszać uchronienie domostwa. Wkładano je też do ręki konających, aby błagać o ochronę Maryi w tej chwili ostatecznej próby.

Trzy modlitwy do św. Antoniego w trudnych chwilach

Ze świętem Ofiarowania Pańskiego, które jest w liturgii Kościoła ostatnim wspomnieniem, gdzie Jezus występuje jako dziecię, kończy się w Polsce tradycyjny okres śpiewania kolęd i trzymania ozdób bożonarodzeniowych.

Ofiarowanie czy przedstawienie

W roku 1997 Jan Paweł II postanowił też, że 2 lutego obchodzony będzie w całym Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Ma to być dzień poświęcony modlitwie za tych, którzy żyją radami ewangelicznymi w różnych zakonach, stowarzyszeniach życia apostolskiego, czy w instytutach świeckich.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Carver Alan Ames

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. (J 21, 25)

Ta książka to zbiór historii o...

Skomentuj artykuł

Święto Ofiarowania Pańskiego, obrzęd oczyszczenia Maryi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.