Jezus chce Ciebie zbawić – wierzysz w to?

Jezus chce Ciebie zbawić – wierzysz w to?
Depositphotos.com (499325482)

„Ze wszystkiego... niczego nie stracił”. Nadzieja ‘powszechnego zbawienia’ to nie heretycka mrzonka. Jezus mówi o tym wielokrotnie. On nikogo nie przymusza, nie zbawia na siłę, ale wierzymy, że ma moc, aby zbawić wszystkich.

Słowo Ewangelii na dzisiaj (J 6,35-40):

Z Ewangelii wg św. Jana: Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

DEON.PL POLECAKomentarz do Ewangelii z dnia (17 kwietnia 2024 r.):

Papież Franciszek zachęca, by komentarze do Ewangelii, homilie były krótkie i przemawiały do serca: niech to będzie jeden obraz, jedna myśl i jedna emocja. Zakończymy wezwaniem do modlitwy prośby i dziękczynienia.

Obraz: Jezus w dalszym ciągu wyjaśnia tłumom nad Jeziorem Galilejskim znaczenie znaku chleba. Oczyma wyobraźni zobaczę te miejsca, mnogość ludzi. Posłucham słów Jezusa. One są skierowane także do mnie. Przyjrzę się swoim skojarzeniom i odczuciom.
Myśl: ‘Ja Jestem’ to imię, które sam Bóg wypowiedział, gdy objawił się Mojżeszowi. W ewangelii św. Jana Pan wielokrotnie odnosi do siebie to właśnie imię, dodając czasami ‘dookreślenie’ tego, co to Imię czyni. W tej dyskusji jest to chleb, który daje życie jedzącemu go. Jezus wskazuje na to, że On sam jest pokarmem dla naszego życia. Jest też jednak w nas jakiś opór, ‘ciemna strona’, gdy nie wierzymy, nie przychodzimy i zamykamy się na Boga. Warto usłyszeć też w tych słowach Jezusa pragnienie ‘powszechnego zbawienia’ – ono jest wolą Ojca niebieskiego.
Emocja: „Ze wszystkiego... niczego nie stracił”. Pragnienie ‘powszechnego zbawienia’ to nie heretycka mrzonka. Jezus mówi o tym wielokrotnie. On nikogo nie przymusza, nie zbawia na siłę, ale wierzymy, że ma moc, aby zbawić wszystkich.
Wezwanie: Poproszę o łaskę pragnienia przyjścia i spożywania chleba życia. Podziękuję za dar Eucharystii i jej dostępność.
Uczynię jakiś gest uszanowania i uwielbienia.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Jacek Filek

Człowiek żywi nadzieję, a nadzieja żywi człowieka

Jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich filozofów bada zjawisko podejrzane i mało komentowane, z pogranicza serca i rozumu, a jednocześnie bardzo ludzką, emocjonalną potrzebę.

Czy o nadzieję trzeba walczyć?...

Skomentuj artykuł

Jezus chce Ciebie zbawić – wierzysz w to?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.