Kiedy widzimy Pana? Będziemy sądzeni z postawy służby

Kiedy widzimy Pana? Będziemy sądzeni z postawy służby
Wizja Sądu Ostatecznego - depositphotos.com (86451508)

„Kiedy widzieliśmy Cię?” I sprawiedliwi i idący ‘w ogień wieczny’ nie zdają sobie sprawy z tego, że widzą Pana. Żyją swoimi wyobrażeniami, mrzonkami i obawami. Jedynym kryterium działania, które powinniśmy zachowywać to czynić dobrze ‘najmniejszym’ braciom. W nich ‘zobaczymy’ Pana.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Mt 25,31-46):

Z ewangelii wg św. Mateusza: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Komentarz do ewangelii na dziś (26 listopada 2023 r.):

Obraz: Ewangelista Mateusz maluje przed naszymi oczyma wizję sądu ostatecznego. Posłucham tej uroczystej ‘mowy eschatologicznej’ Jezusa. Przyjrzę się swoim skojarzeniom i odczuciom. Nazwę je sobie i zatrzymam się nad tym, co bardziej przyciągnie moją uwagę.
Myśl: Wizja ‘ostatecznego rozrachunku’, jaki nas czeka jest dla Mateusza okazją do przedstawienia swojej teologii: będziemy osądzeni z postawy służby, z tego, jak traktujemy innych, co czynimy bliźniemu. W każdym bliźnim jest ‘Ten Drugi’ – Syn Człowieczy. On, chwalebny sędzia apokalipsy ma oblicze ubogich, bezbronnych i potrzebujących. Przynależność do Pana objawia się w prostych gestach życzliwości i opieki, w zwykłej codzienności, a nie w heroicznych czynach. Wymogi etyczne Pisma to miłość bliźniego i ona jest ostatecznym kryterium szczerości wiary i pełnienia ‘woli Boga’.
Emocja: „Kiedy widzieliśmy Cię?” I sprawiedliwi i idący ‘w ogień wieczny’ nie zdają sobie sprawy z tego, że widzą Pana. Żyją swoimi wyobrażeniami, mrzonkami i obawami. Jedynym kryterium działania, które powinniśmy zachowywać to czynić dobrze ‘najmniejszym’ braciom. W nich ‘zobaczymy’ Pana.
Wezwanie: Poproszę o łaskę rozumienia, że miłość do Boga objawia się w miłości bliźniego. Podziękuję za ciągłe odkrywanie prawdy, że wypełnieniem woli Boga jest służba bliźniemu.
Uczynię jakiś gest uszanowania i oddania się na służbę bliźniemu.

DEON.PL POLECA

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Enzo Bianchi, Goffredo Boselli

Jak lepiej zrozumieć rolę liturgii w życiu Kościoła? Enzo Bianchi i Goffredo Boselli dają nam niezawodny klucz do rozwikłania tej tajemnicy. To biblijna historia o Emaus – mikrokosmos chrześcijaństwa i prawdziwego człowieczeństwa. Autorzy udowadniają, że...

Skomentuj artykuł

Kiedy widzimy Pana? Będziemy sądzeni z postawy służby
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.