Służyć Bogu czy bożkom tego świata?

Służyć Bogu czy bożkom tego świata?
Depositphotos.com (608793590)

Służyć Bogu czy Mamonie? Aramejskie słowo mamona miało pozytywny wydźwięk ufności i zawierzenia. W Ewangelii jest natomiast ‘personifikacją’ bożka pieniądza, braku uczciwości i pójścia za logiką świata. Bóg i Mamona nie pójdą razem.

Słowo ewangelii na dzisiaj (Mt 6,24-34):

Z ewangelii wg św. Mateusza: Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

DEON.PL POLECA

Komentarz do ewangelii z dnia (22 czerwca 2024 r.):

Obraz: Jezus kontynuuje swoją mowę na Górze Błogosławieństw. Roztacza przed słuchaczami obrazy piękna, obfitości, a zarazem opatrzności i troski Boga o swoje stworzenie. Przyjrzę się tym obrazom. Posłucham słów Pana. Zwrócę uwagą na swoje odczucia.
Myśl: Jezus przypomina swoim słuchaczom, że mają wszystkiego pod dostatkiem z hojności Pana Boga. Troska o rzeczy materialne, o zaspokojenie życiowych potrzeb jest konieczna. Jest wypełnieniem Bożego nakazu. Jezus napomina, aby nie ‘troszczyć się zbytnio’. Jakże często ‘martwimy się’, doświadczamy tej nadmiernej, niespokojnej troski o przyszłość, o dziedzictwo. Dlatego Jezus zachęca do przyjęcia postawy ‘ufnej radości’, która nie lekceważy wyzwań, ale z uwagi na cel (królestwo Boże i jego sprawiedliwość) odnosi wszystkie doświadczenia do Ojca w niebie.
Emocja: Służyć Bogu czy Mamonie? Aramejskie słowo mamona miało pozytywny wydźwięk ufności i zawierzenia. W Ewangelii jest natomiast ‘personifikacją’ bożka pieniądza, braku uczciwości i pójścia za logiką świata. Bóg i Mamona nie pójdą razem.
Wezwanie: Poproszę o łaskę przemiany moich trosk i lęku w zaufanie i odwagę. Podziękuję Panu za wszystkie dobra, jakie mi daje do dyspozycji.
Módlmy się o wsparcie Maryi, wspomożycielki ‘rozwiązującej węzły’: „Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie.”

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
kard. Luis Antonio G. Tagle, Lorenzo Fazzini, Gerolamo Fazzini

Czego potrzebuje Kościół, by sprostać wyzwaniom nowoczesności

Przyjaciele mówią na niego „Chito”. Tym zdrobnieniem posługuje się na swoim koncie na Twitterze. Nie zmieniła tego nawet nominacja kardynalska w 2012 r. 

Luis Antonio Tagle wyróżnia...

Skomentuj artykuł

Służyć Bogu czy bożkom tego świata?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.