Czego dotyczy stwórcze dzieło Boga?

Czego dotyczy stwórcze dzieło Boga?
(fot. theroamincatholic/flickr.com)
Katechizm Kościoła Katolickiego

 Boże dzieło stworzenia nie zostało ograniczone samym tylko stworzeniem świata  i  człowieka.  Z  kart  Pisma  Świętego wiemy też, że nadto Bóg stworzył zarówno świat widzialny jak też niewidzialny. Świąt niewidzialny oznacza rzeczywistość,  który  nie podlega  empirycznemu  poznaniu  człowieka.  Wiarę  w  istnienie  "rzeczy  niewidzialnych",  bytów,  istot  duchowych, niematerialnych  Kościół  łączy  przede wszystkim z istnieniem istot duchowych, niecielesnych,  które  Pismo  Święte  nazywa  zazwyczaj  aniołami. O ich naturze naucza, że w całym swoim bycie "są sługami" i wysłannikami Boga.

► KKK 329: «Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. (…) W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103, 20).

► KKK 330: Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały.

► KKK 332: Aniołowie są obecni od chwili stworzenia, gdzie są nazwani synami Bożymi i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: zamykają raj ziemski (Rdz 3, 24), chronią Lota (Rdz 19), ratują Hagar i jej dziecko (Rdz 21, 17), powstrzymują rękę Abrahama (Rdz 22, 11), pośredniczą w przekazywaniu Prawa (Dz 7, 53), prowadzą lud Boży (Wj 23, 20-23), zwiastują narodziny (Sdz 13) i powołania (Sdz 6, 11-24; Iz 6, 6), towarzyszą prorokom (1 Krl 19, 5).. Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa (Łk 1, 11.26).

(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 41-42)

DEON.PL POLECA

Kościół  przywołuje  tajemniczą  i  potężną  pomoc  aniołów  między  innymi  przy sprawowaniu  liturgii,  łącząc  się  z  nimi w uwielbianiu  trzykroć  świętego  Boga. Nadto  wzywa  ich  wstawiennictwa  na przykład  podczas  liturgii  pogrzebowej w  zanoszonej  do  Boga  prośbie,  by  zaprowadzili zmarłego do raju - do życia wiecznego  z  Bogiem.  Ponadto  Kościół czci pamięć niektórych aniołów: świętego Michała, świętego Gabriela, świętego Rafała  czy  świętych Aniołów  Stróżów. To  wielorakie  przywoływanie  aniołów jest wyrazem wiary, że życie ludzkie od dzieciństwa  aż  do  zgonu  toczy  się  pod opieką aniołów, a także że już na ziemi chrześcijanin uczestniczy -  przez wiarę - w błogosławionej wspólnocie aniołów i  ludzi  zjednoczonych  w  Bogu. 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czego dotyczy stwórcze dzieło Boga?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.