Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Św?

Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Św?
(fot. angelofsweetbitter2009/flickr.com/CC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Tajemnica Kościoła pozostaje niezrozumiała do chwili przyjęcia, że jego założycielem jest Jezus Chrystus oraz że On żyje i wypełnia za pośrednictwem Kościoła swoje zbawcze posłannictwo do świata. Jak to możliwe? W jaki sposób Chrystus żyje w Kościele i działa za jego pośrednictwem?

KKK 797: Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Duch Chrystusa jest tą niewidzialną przyczyną, której należy przypisać utrzymywanie łączności wszystkich części Ciała między sobą i z ich wzniosłą Głową, ponieważ jest On cały w Ciele, cały w Głowie, cały w poszczególnych członkach. Duch Święty czyni Kościół "świątynią Boga żywego" (2 Kor 6,16).

KKK 798: Duch Święty jest zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych działań w poszczególnych częściach Ciała. Na różne sposoby buduje On, całe Ciało w miłości: przez słowo Boże, które jest władne zbudować; przez chrzest, przez który formuje Ciało Chrystusa; przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa; przez łaskę daną Apostołom, która zajmuje pierwsze miejsce wśród Jego darów; przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych (nazywanych "charyzmatami"), przez które czyni wiernych zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła.

KKK 799: Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata.

DEON.PL POLECA

 (Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 65-66)

 

  

 

Duch Święty posłany przez Jezusa Kościołowi w dniu Zielonych Świąt sprawia, że Kościół jest Jego świątynią - miejscem zamieszkania. Duch Święty działa w tej świątyni - Kościele wypełniając niejednokrotnie wbrew ludzkim działaniom Boże zamiary. On też na różne sposoby buduje Kościół, a także oczyszcza słowem Bożym, mocą sakramentów, a także udzielanymi każdemu z jego członków zdolnościami - cnotami i charyzmatami. Charyzmaty są szczególnymi darami, którymi Duch Święty uposaża wierzących do służby Kościołowi, dobru wspólnemu i przemieniania świata.

Wyjaśnienia dotyczące natury Kościoła wskazują jego złożoność. Jej poznawanie domaga się wiary, dzięki której możliwe jest zrozumienie tajemnicy Kościoła.. Nie można też w pełni zrozumieć tej tajemnicy zatrzymując się jedynie na historycznym kształcie Kościoła między innymi dlatego , że rzeczywistość ta wymyka się wszelkim próbom jej zdefiniowania. Kościół wciąż pozostaje "czymś większym" i "czymś innym" od ludzkich jego wyobrażeń. Można jedynie powiedzieć, że stanowi "rzeczywistość złożoną", a nawet rzeczywistość pełną paradoksów. Z jednej strony jest on mistycznym Ciałem Chrystusa i społecznością hierarchiczną. Z innej stanowi widzialne zrzeszenie ludzi, które równocześnie jest wspólnotą duchową. Wspólnota ta mówi o sobie, że jest Kościołem ziemskim i Kościołem bogatym w dary niebiańskie. Nazywa siebie żyjącym w świecie ludem Bożym, który na ziemi nie ma jednak swej ojczyzny. Wreszcie określa siebie mianem wspólnoty świętej, która ciągle potrzebuje oczyszczenia.

Katechezy na temat Kościoła Katolickiego

  1. Dlaczego w swym życiu religijnym chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
  2. Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
  3. Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
  4. Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Świętego?
  5. Co Kościół ma do zaoferowania współczesnemu światu?
  6. Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
  7. Co znaczy powszechność (katolickość) Kościoła?
  8. W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
  9. Kościół to …?
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Św?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.