Kim jest dzisiejszy wolontariusz?

Kim jest dzisiejszy wolontariusz?
(fot. flickr.com)
KAI / slo

Wolontariusz to zazwyczaj osoba młoda, dobrze wykształcona i dobrze sytuowana, mieszkająca w dużym mieście, deklarująca praktyki religijne - wynika z badań przeprowadzonych w maju br. przez CBOS we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie trwa Europejski Rok Wolontariatu. Wg danych Caritas, w wolontariat tej kościelnej organizacji charytatywnej zaangażowanych jest ok. 102 tys. osób.

Wynik badań pokazuje, że w ciągu ostatniego roku 81 proc. respondentów podejmowało nieodpłatną pracę na rzecz innych. Najczęściej była to działalność na rzecz członków rodziny (69 proc.), znajomych i przyjaciół (67 proc.), sąsiadów (49 proc.), w mniejszym stopniu nieznajomych czy społeczności (odpowiednio 36 proc. i 20 proc.) Polacy najczęściej działają na rzecz szkolnictwa, oświaty, angażując się w komitetach rodzicielskich, udzielają się w organizacjach religijnych, charytatywnych, sportowych.

Ponieważ jednak wolontariat z definicji oznacza nieodpłatną, dobrowolną pracę na rzecz innych z wyłączeniem rodziny, przyjaciół i sąsiadów, odsetek Polaków, którzy w ubiegłym roku byli wolontariuszami na rzecz konkretnych osób wynosi 48 proc., zaś na rzecz środowiska społecznego lub naturalnego - 28 proc.

Zaskakujące są wyniki badań o popularności wolontariatu. Zaledwie 20 proc. respondentów deklaruje, że wolontariat jest popularny, zaś aż 60 proc. twierdzi, że w ich kręgach wolontariat nie cieszy się dużym uznaniem.

Polacy chętniej angażują się w jednorazowe akcje, trudniej jest "utrzymać" wolontariusza przy długofalowych projektach.

DEON.PL POLECA

Wielu respondentów nie utożsamia swojej nieodpłatnej pracy na rzecz innych z wolontariatem. Wśród tych, którzy w ciągu ostatniego roku pracowali nieodpłatnie na rzecz społeczności, środowiska naturalnego lub miejscowości, w której mieszka, 68 proc. utrzymuje, że nie pracowało jako wolontariusze. Podobnie w przypadku pracy w ramach organizacji pozarządowej, instytucji publicznej czy kościoła - 62 proc. respondentów nie utożsamia tej aktywności z wolontariatem. Z kolei inni badani mylą z wolontariatem swoją pracę na rzecz rodziny i przyjaciół oraz nieodpłatne staże i praktyki.

Zaledwie co piąty dorosły Polak słyszał o Europejskim Roku Wolontariatu, który obchodzimy w 2011 r.

Caritas - największa kościelna organizacja charytatywna - znacznie poszerzyła i zinstytucjonalizowała wolontariat. Prawdziwą rewolucją w tej dziedzinie są Szkolne Koła Caritas (SKC), skupiające uczniów, którzy pomagają swoim rówieśnikom. Pierwsze SKC powstały w diecezji rzeszowskiej w 1995 r., dziś są w każdej diecezji w kraju. Zrzeszają niemal ok. 48,8 tys. dzieci i młodzieży, a 145 maluchów udziela się w Przedszkolnych Kołach Caritas.

Członkowie SKC organizują zbiórki odzieży, żywności oraz środków finansowych. Odwiedzają chorych i samotnych w domach, szpitalach i hospicjach.

Z kolei w niemal 4,7 tys. Parafialnych Zespołach Caritas dorośli wolontariusze organizują pomoc dla najuboższych i wymagających opieki z terenu parafii. Liczbę wszystkich wolontariuszy - dzieci i dorosłych - Caritas szacuje na ok. 102 tys. osób.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kim jest dzisiejszy wolontariusz?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.