CBOS: 45 proc. Polaków czyta horoskopy. "Religia nie ma większego wpływu na stosunek Polaków do magii"

CBOS: 45 proc. Polaków czyta horoskopy. "Religia nie ma większego wpływu na stosunek Polaków do magii"
(fot. shutterstock.com)
PAP / kw

45 proc. Polaków deklaruje, że czyta horoskopy, ale jedynie 3 proc. czytelników zawsze stosuje się do zawartych w nich zaleceń w życiu codziennym - wynika z raportu CBOS. Badania wskazują, że po horoskopy sięgają głównie kobiety (55 proc. czytelników).

Według przeprowadzonego w lipcu badania CBOS światopogląd, religia, wiek oraz zarobki respondentów nie mają większego wpływu na stosunek Polaków do magii. Istotna jest natomiast wiara w magię oraz płeć ankietowanych: najczęściej to kobiety próbują przewidzieć swoją przyszłość, sięgając po horoskopy i korzystając z usług wróżbitów.

Ponad połowa badanych (55 proc.) zadeklarowała, że nigdy nie sięga po horoskopy. Dwanaście lat temu (w 2006 roku) przepowiednie czytał co drugi ankietowany (58 proc.). Obecnie tego typu lekturą zainteresowanych jest mniej osób (45 proc.). Wśród czytelników horoskopów przeważają kobiety (55 proc.), ale sięga po nie również co trzeci mężczyzna (34 proc.).

Franciszek o zagrożeniu, jakie stanowią wróżbiarstwo i karty tarota >>

Mimo zainteresowania horoskopami jedynie 3 proc. ich czytelników zawsze stosuje się do zawartych w nich zaleceń w życiu codziennym, a więcej niż co drugi czytający (57 proc.) nigdy nie przywiązuje wagi do tych informacji - czytamy w raporcie.

Mniejszą popularnością cieszy się korzystanie z usług wróżek i wróżbitów. Z deklaracji badanych wynika, że co dziewiąty (11 proc.) zdecydował się skorzystać z ich pomocy. Maleje również liczba osób, które skorzystały z usług wróżbitów więcej niż jeden raz (z 5 proc. do 3 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem CBOS). Tylko jeden na stu ankietowanych (1 proc.) twierdzi, że skorzystał z pomocy wróżbitów wielokrotnie. Większość badanych (85 proc.) zadeklarowała, że nigdy nie odwiedziła osoby parającej się astrologią.

Według raportu CBOS na popularność usług wróżbiarskich nie wpływa istotnie religijność ankietowanych, która teoretycznie powinna kształtować ich stosunek do magicznych praktyk. Badani uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu nieco częściej niż pozostałe przyznają, że chociaż raz skorzystały z usług wróżki lub wróża (23 proc. wskazań).

Najwyższy odsetek (18 proc.) korzystających z usług wróżek odnotowano wśród osób o najniższych dochodach, nieprzekraczających 899 zł na osobę. Nie brakuje ich jednak także w grupie respondentów o dochodach najwyższych, powyżej 2500 zł na osobę (13 proc.).

Także jeśli chodzi o korzystanie z usług wróżbitów znaczenie ma płeć ankietowanych - kobiety ponad trzykrotnie częściej (22 proc.) niż mężczyźni (6 proc.) deklarują, że skorzystały kiedyś z usług wróżki lub wróża.

Według badania CBOS, chęć przewidywania przyszłości zmienia się wraz z życiowymi okolicznościami. Najchętniej wróżbitów odwiedzają osoby rozwiedzione lub pozostające w separacji (36 proc.), będące w związku małżeńskim (16 proc.) oraz wdowcy i wdowy (15 proc.). Najrzadziej - kawalerowie i panny (4 proc.).

Najrzadziej Polacy w kwestiach magii sięgają po talizmany. Większość ankietowanych (86 proc.) nie przyznaje się do posiadania talizmanu, a jedynie 5 proc. deklaruje, że ma taki przedmiot. W przypadku talizmanów kluczową rolę odgrywa wiek respondentów - co piąty badany w wieku 18-34 lat (21 proc.) przyznaje, że ma lub miał talizman, dwukrotnie rzadziej przyznają się do tego osoby powyżej 55 roku życia (10 proc.), natomiast respondenci w wieku 35-54 plasują się pośrodku (15 proc.). W takie przedmioty chętniej zaopatrują się również osoby, które zadeklarowały korzystanie z usług wróżek. Co trzecia osoba, która co najmniej raz odwiedziła wróża lub wróżkę (33 proc.), przyznaje się również do posiadania talizmanu (obecnie lub w przeszłości) - wynika z badania.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

CBOS: 45 proc. Polaków czyta horoskopy. "Religia nie ma większego wpływu na stosunek Polaków do magii"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.