Wstyd. Żyjemy w świecie, który zatracił poczucie ‘wstydu’. Promowane jako wartość, sukces, znaczenie, wielkość są nierzadko rzeczy, które do niedawna uchodziły za wstydliwe. Dla chrześcijanina ‘wstydem’ jest brak pokory, wywyższanie się, poniżanie innych.
Wstyd. Żyjemy w świecie, który zatracił poczucie ‘wstydu’. Promowane jako wartość, sukces, znaczenie, wielkość są nierzadko rzeczy, które do niedawna uchodziły za wstydliwe. Dla chrześcijanina ‘wstydem’ jest brak pokory, wywyższanie się, poniżanie innych.
Logo źródła: TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów
Ta pewność faryzeuszów jest straszna w swej absolutnej nieustępliwości, straszna w swej nieuczciwości wewnętrznej, bo przecież nie mogli niczym jej uzasadnić. Mogli mieć wątpliwości czy Jezus jest Mesjaszem, a nawet jako przywódcy ludu obowiązani byli do powściągliwości w dawaniu swej wiary nowemu Prorokowi, aż do dokładnego zbadania wszystkich danych problemu – pisze o. Piotr Rostworowski OSB w „Komentarzu do Ewangelii według św. Jana”.
Ta pewność faryzeuszów jest straszna w swej absolutnej nieustępliwości, straszna w swej nieuczciwości wewnętrznej, bo przecież nie mogli niczym jej uzasadnić. Mogli mieć wątpliwości czy Jezus jest Mesjaszem, a nawet jako przywódcy ludu obowiązani byli do powściągliwości w dawaniu swej wiary nowemu Prorokowi, aż do dokładnego zbadania wszystkich danych problemu – pisze o. Piotr Rostworowski OSB w „Komentarzu do Ewangelii według św. Jana”.
Faryzeusze i uczeni w Prawie wszystkich czasów utożsamiają zbawienie z własnym działaniem, z własnym wyobrażeniem tego, co sprawiedliwe i prawe.
Faryzeusze i uczeni w Prawie wszystkich czasów utożsamiają zbawienie z własnym działaniem, z własnym wyobrażeniem tego, co sprawiedliwe i prawe.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Nierozerwalność małżeństwa jest nie tyle Bożym przykazaniem, co łaską – darem niesamowicie upiękniającym ludzkie życie i czyniącym je drogą do Nieba.
Nierozerwalność małżeństwa jest nie tyle Bożym przykazaniem, co łaską – darem niesamowicie upiękniającym ludzkie życie i czyniącym je drogą do Nieba.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Ciągle żyją ludzie, którzy nade wszystko zastanawiają się co wolno, a czego nie wolno. Jezus nie chce, by takie pytanie było dla nas najważniejsze.
Ciągle żyją ludzie, którzy nade wszystko zastanawiają się co wolno, a czego nie wolno. Jezus nie chce, by takie pytanie było dla nas najważniejsze.
Czy przypadkiem nasze moralno-teologiczne wymagania nazbyt nie przypominają ten fragment Łukaszowej Ewangelii: „Biada wam, faryzeusze, bo umiłowaliście pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na placach"?
Czy przypadkiem nasze moralno-teologiczne wymagania nazbyt nie przypominają ten fragment Łukaszowej Ewangelii: „Biada wam, faryzeusze, bo umiłowaliście pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na placach"?
Czy demonizowanie innych nie odrzuca prawdy, że właśnie przez nich może przychodzić do nas Bóg?
Czy demonizowanie innych nie odrzuca prawdy, że właśnie przez nich może przychodzić do nas Bóg?
"Chcielibyśmy widzieć znak..." - prosili faryzeusze. Odpowiedź Jezusa była bezkompromisowa.
"Chcielibyśmy widzieć znak..." - prosili faryzeusze. Odpowiedź Jezusa była bezkompromisowa.
Pewien pan się zgłosił i mówi: „Księże, ale to jednak trochę niefajnie, że Bóg tak tych grzeszników kocha, a nas to co?”. Często do tego wracam, bo był to moment, kiedy zrozumiałem, jak duży problem możemy mieć z Ewangelią.
Pewien pan się zgłosił i mówi: „Księże, ale to jednak trochę niefajnie, że Bóg tak tych grzeszników kocha, a nas to co?”. Często do tego wracam, bo był to moment, kiedy zrozumiałem, jak duży problem możemy mieć z Ewangelią.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Twoje zdziwienie może być brutalnym osądem. Warto wystrzegać się tych fałszywych szat dla serca.
Twoje zdziwienie może być brutalnym osądem. Warto wystrzegać się tych fałszywych szat dla serca.
Grzegorz Kramer SJ / grzegorzkramer.pl
Pobożni, bardzo mi z Wami nie po drodze. I nie kupuję starej śpiewki faryzeuszów: (…) tymi słowami też nam ubliżasz.
Pobożni, bardzo mi z Wami nie po drodze. I nie kupuję starej śpiewki faryzeuszów: (…) tymi słowami też nam ubliżasz.
Catholic News Agency / mp / ml
"Jezus nigdy nie wyrzekł się swojej żydowskiej wiary, lecz przeciwnie, wezwał swych braci do większej czystości religijnej i moralnej, często z większą surowością niż zalecono w żydowskim prawie".
"Jezus nigdy nie wyrzekł się swojej żydowskiej wiary, lecz przeciwnie, wezwał swych braci do większej czystości religijnej i moralnej, często z większą surowością niż zalecono w żydowskim prawie".
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Komu się to uda, staje się szybko zupełnie innym człowiekiem.
Komu się to uda, staje się szybko zupełnie innym człowiekiem.
KAI / kk
"Wystrzegajcie się chrześcijan - czy to świeckich, kapłanów, biskupów" - mówił dziś Ojciec Święty.
"Wystrzegajcie się chrześcijan - czy to świeckich, kapłanów, biskupów" - mówił dziś Ojciec Święty.
Logo źródła: Maskacjusz Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / kw
Ten człowiek pokazuje, jak bardzo potrafimy żyć pełni iluzji. To przestroga dla każdego.
Ten człowiek pokazuje, jak bardzo potrafimy żyć pełni iluzji. To przestroga dla każdego.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Faryzeusze byli bardzo religijni: wypełniali skrupulatnie wszystko, co nakazywała religia żydowska. Nie szło to jednak w parze z miłością i wiarą. To samo grozi nam, współczesnym chrześcijanom.
Faryzeusze byli bardzo religijni: wypełniali skrupulatnie wszystko, co nakazywała religia żydowska. Nie szło to jednak w parze z miłością i wiarą. To samo grozi nam, współczesnym chrześcijanom.
Wojciech Jędrzejewski OP
"Ona świadczy o korozji umysłu, jego destrukcji" - mówi Wojciech Jędrzejewski OP.
"Ona świadczy o korozji umysłu, jego destrukcji" - mówi Wojciech Jędrzejewski OP.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Często mamy pokusę, żeby żyć według jednego z nich. Tymczasem są one ze sobą ściśle powiązane.
Często mamy pokusę, żeby żyć według jednego z nich. Tymczasem są one ze sobą ściśle powiązane.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Ewangelia została spisana bowiem w odpowiedzi na zapotrzebowanie Kościoła, a nie faryzeuszy. Ewangeliści przytaczają tak wiele słów o faryzeizmie, bo tak wiele jest tego zjawiska w Kościele.
Ewangelia została spisana bowiem w odpowiedzi na zapotrzebowanie Kościoła, a nie faryzeuszy. Ewangeliści przytaczają tak wiele słów o faryzeizmie, bo tak wiele jest tego zjawiska w Kościele.
To są mocne inwektywy, które rzucano w jego stronę. Trochę zdaje się go to… nie obchodzić. Zupełnie nie komentuje tych wyzwisk. Czyżby nawet Jezus nie mógł wszystkich zadowolić?
To są mocne inwektywy, które rzucano w jego stronę. Trochę zdaje się go to… nie obchodzić. Zupełnie nie komentuje tych wyzwisk. Czyżby nawet Jezus nie mógł wszystkich zadowolić?