Dobra wola w życiu nie wystarczy, trzeba jeszcze pokonać trudności

Dobra wola w życiu nie wystarczy, trzeba jeszcze pokonać trudności
Fot. Depositphotos.com

Kiedy my mamy pomysł na życie, zastrzeżenia ma Jezus. Kiedy On nas wzywa, my mamy trudności. Mimo dobrej woli, zawsze jest coś, co koliduje, odwraca uwagę, przeszkadza.

Słowo na dziś (2 października 2023) 

Z Ewangelii wg św. Łukasza: 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!» Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».  
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!» Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!»  
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!» Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». 

Komentarz do Ewangelii (Łk 9,57-62)

Obraz: Jezus rozpoczął swoją podróż ‘mesjańską’ do Jerozolimy. Oczyma wyobraźni zobaczę drogę, otoczenie. Przyjrzę się napotykanym przez Jezusa ludziom. Posłucham ich pytań i odpowiedzi Pana. Zwrócę uwagę na swoje skojarzenia i odczucia. 

Myśl: Ten fragment ukazuje, jak nasze poznanie rzeczywistości i motywacje działania są ‘przytępione’. Mamy swoje pragnienia i kierują nami inne priorytety niż naśladowanie Chrystusa w ubóstwie, uniżeniu i pokorze. My jesteśmy podzieleni. Pragniemy iść za Chrystusem, ale chcemy zachować własne ‘zabezpieczenia’: w posiadanych rzeczach, uczuciach i osobach. Jezus po chrzcie stawił czoło tym wyzwaniom i pokusom. „Uczeń nie zna i nie chce drogi”, jaką idzie Syn Człowieczy. Dlatego potrzebuje uzdrowienia umiejętności poznawania i woli. 

Emocja: Tak, ale. Kiedy my mamy ‘pomysł’ na życie, zastrzeżenia ma Jezus. Kiedy On nas wzywa, my mamy trudności. Mimo dobrej woli, zawsze jest coś, co koliduje, odwraca uwagę, przeszkadza. Patrząc na tych ‘kandydatów’ na uczniów, wyciągnę wnioski dla siebie. 

Wezwanie: Poproszę o wolność od rzeczy, od samego siebie. Podziękuję za dar doświadczenia kroczenia drogą Pana, w wolności, uniżeniu i pokorze. Zaplanuję sobie czas na rachunek sumienia, czas rozeznawania. 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Enzo Bianchi, Goffredo Boselli

Jak lepiej zrozumieć rolę liturgii w życiu Kościoła? Enzo Bianchi i Goffredo Boselli dają nam niezawodny klucz do rozwikłania tej tajemnicy. To biblijna historia o Emaus – mikrokosmos chrześcijaństwa i prawdziwego człowieczeństwa. Autorzy udowadniają, że...

Skomentuj artykuł

Dobra wola w życiu nie wystarczy, trzeba jeszcze pokonać trudności
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.