Dlaczego chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?

Dlaczego chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
(fot. seanmcgrath/flickr.com/CC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Dzisiejszemu człowiekowi, który przyzwyczajony jest do logicznego myślenia, niezrozumiałe jest, dlaczego do "wierzenia w Boga" i "wierzenia Bogu" nie wystarczy jego indywidualne zwracanie się do Boga i dlaczego chrześcijanie tak mocno podkreślają konieczność nawiązywania takiego kontaktu za pośrednictwem Kościoła.

Wydaje się, że trudności te biorą się przede wszystkim stąd, że w tych przemyśleniach brane są pod uwagę jedynie zewnętrzne struktury Kościoła jako instytucji. W tych rozważaniach zapomina się natomiast o jego nadprzyrodzonym wymiarze. Zapomina się, że Kościół oznacza suwerenną decyzję Boga, by zgromadzić wybranych i powołanych przez siebie ludzi do tego, by utworzyli Jego lud. Samo zwoływanie tego ludu dokonuje się w słowie Bożym i Ciele eucharystycznym Chrystusa. Tak zwołany Kościół Chrystus umacnia, by był zdolny wypełniać powierzone mu zadania.

► KKK 778: Kościół jest równocześnie drogą i celem zamysłu Bożego: zapowiedziany w figurach w stworzeniu, przygotowany w Starym Przymierzu, założony przez słowa i czyny Jezusa Chrystusa, urzeczywistniony za pośrednictwem Jego odkupieńczego Krzyża i Jego Zmartwychwstania, został ukazany jako misterium zbawienia przez wylanie Ducha Świętego. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych ziemi.

► KKK 779: Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy, jest społecznością hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa. Jest jeden", utworzony z elementu ludzkiego i elementu Boskiego. To czyni go tajemnicą, którą może przyjąć tylko wiara.

DEON.PL POLECA

Kościół w chrześcijańskim rozumieniu wyraża zarówno wspólnotę lokalną jak powszechną wierzących. Szczególnym znakiem tej wspólnoty jest jej gromadzenie się na sprawowanie Eucharystii. Rozumienie istoty Kościoła następuje wówczas, gdy odczytujemy w nim Boży plan zjednoczenia Boga z ludźmi. Plan ten przybliżają wspominane już obrazy Kościoła przyrównywanego do owczarni, której pasterzem jest Bóg; uprawnej roli doglądanej przez Boga; Bożej budowli, której kamienieniem węgielnym jest Jezus Chrystus.

Plan Boga obdarowania ludzi wieczną miłością został zrodzony w sercu Boga Ojca, objawiony przez Jezusa Chrystusa i przekazywany za pośrednictwem założonego przez Niego Kościoła. Ten Boży plan objawia światu Duch Święty za pośrednictwem Kościoła. Jego ostateczne spełnienie nastąpi przy końcu czasów wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię.

  

Katechezy na temat Kościoła Katolickiego

  1. Dlaczego w swym życiu religijnym chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
  2. Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
  3. Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
  4. Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Świętego?
  5. Co Kościół ma do zaoferowania współczesnemu światu?
  6. Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
  7. Co znaczy powszechność (katolickość) Kościoła?
  8. W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
  9. Kościół to …?
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dlaczego chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.