Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?

Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
(fot. Lawrence OP/flickr.com/CC)
Katechizm Kościoła Katolickiego

Obraz Kościoła jako ludu Bożego nie sprawia współczesnemu człowiekowi zbyt wiele trudności. Znacznie więcej nieporozumień rodzi się przy wprowadzaniu innego obrazu Kościoła: Ciała Chrystusa. Znaczenie tego określenia wyjaśnia święty Paweł, gdy pisze, że "jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (Rz 12, 4-5). Tłumaczy też, że Głową całego Ciala - Kościele jest Jezus Chrystus (Kol 1, 18).

► KKK 789: Porównanie Kościoła do ciała wyjaśnia wewnętrzną więź między Kościołem i Chrystusem. Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego Ciele. Należy szczególnie podkreślić trzy aspekty Kościoła jako Ciała Chrystusa: jedność wszystkich członków między sobą dzięki ich zjednoczeniu z Chrystusem; Chrystus jako Głowa Ciała; Kościół jako Oblubienica Chrystusa.

  

► KKK 790: Wierzący, którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami Ciała 947 Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem: W Ciele tym życie Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do chrztu, przez który jednoczymy się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa oraz do Eucharystii, przez którą uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspólnoty z Nim i nawzajem ze sobą.

DEON.PL POLECA

► KKK 791: Jedność ciała nie eliminuje różnorodności członków. W budowaniu Ciała Chrystusa bierze udział różnorodność członków i funkcji. Jeden jest Duch, który na pożytek Kościoła rozdziela różne swoje dary na miarę swych bogactw i potrzeb posługiwania. Jedność Ciała Mistycznego rodzi i pobudza wśród wiernych miłość: Stąd, jeśli jeden członek cierpi, wespół z nim cierpią wszystkie członki; a jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki wespół z nim się radują Jedność Ciała Mistycznego przezwycięża w końcu wszystkie podziały: "Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 27-28).

► KKK 792: Chrystus "jest Głową Ciała - Kościoła" (Kol 1, 18). On jest Zasadą stworzenia i odkupienia. Wywyższony w chwale Ojca, "aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim" (Kol 1, 18), ma je przede wszystkim nad Kościołem, przez który rozciąga swoje Królestwo na wszystko:

► KKK 796: Jedność Chrystusa i Kościoła, Głowy i członków Ciała, zawiera także różnicę między Chrystusem i Kościołem w relacji osobowej. Ten aspekt jest często wyrażany w obrazie oblubieńca i oblubienicy. Obraz Chrystusa jako Oblubieńca Kościoła został przygotowany przez proroków i zapowiedziany przez Jana Chrzciciela. Sam Pan wskazał na siebie jako na Oblubieńca. Apostoł przedstawia Kościół i każdego wiernego, członka jego Ciała, jako Oblubienicę "poślubioną" Chrystusowi Panu, by była z Nim jednym Duchem.. Kościół jest niepokalaną Oblubienicą niepokalanego Baranka, którą Chrystus umiłował, dla której wydał się, "aby ją uświęcić" (Ef 5, 26), z którą związał się wiecznym przymierzem i nie przestaje troszczyć się o nią jak o własne Ciało..

(Czytaj więcej w: "Taka jest wiara Kościoła", s. 64-66)

 

  

 

Tajemnica Kościoła została przybliżona w Piśmie Świętym w postaci licznych jego obrazów. Przybliżają one i objaśniają tajemnicę Kościoła, do którego należą wszyscy ochrzczeni i wierzący w Jezusa Chrystusa. Nadto obrazy te wskazują na więzy i związki łączące wierzących z założycielem Kościoła - Jezusem Chrystusem. Święty Paweł Apostoł więzy te przedstawiał przy pomocy obrazu ciała, którego Głową jest Chrystus (Ef 1, 22-23; 4, 15-16; Kol 1, 18; 2, 19). Nazywając Chrystusa Głową Kościoła podkreślał, że On jest Początkiem Kościoła i tylko On sprawuje w nim władzę. Nadto w obrazie tym przekazał prawdę o tym, że Chrystus posiada w Kościele, zorganizowanym organizmie - ciele, absolutny prymat. Obraz ciała, którego Głową jest Chrystus, wyjaśnia też i to, że Chrystus i Kościół tworzą nierozdzielną całość, ale Kościół nie jest żyjącym Chrystusem chociaż Chrystus w nim żyje i działa, a tylko żyje z Chrystusa i dla Chrystusa.

Nierozerwalną jedność Chrystusa z Kościołem wyrażają też inne biblijne obrazy. Jednym z nich jest obraz Kościoła nazwanego oblubienicą Chrystusa, niepokalanego Baranka (Ap 19, 7; 21, 2. 9; 22,17), którą [On] "umiłował... i wydał za nią samego siebie, aby ją uświęcić" (Ef 5, 25-26) i którą złączył z sobą węzłem nierozerwalnej i nieustannej miłości (Ef 5, 29). Więzy te są tak silne, że Chrystus pomimo słabości i grzeszności swej Oblubienicy [Kościoła] nigdy jej nie opuszcza, co więcej nieustannie ją oczyszcza i uświęca.

 

Katechezy na temat Kościoła Katolickiego

  1. Dlaczego w swym życiu religijnym chrześcijanie poświęcają tak wiele uwagi Kościołowi?
  2. Dlaczego Kościół nazywamy ludem Bożym?
  3. Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
  4. Dlaczego Kościół nazywamy świątynią Ducha Świętego?
  5. Co Kościół ma do zaoferowania współczesnemu światu?
  6. Czy rzeczywiście Kościół jest święty?
  7. Co znaczy powszechność (katolickość) Kościoła?
  8. W czym wyraża się apostolskość Kościoła?
  9. Kościół to …?
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dlaczego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.