"To jest prawda". O nawróceniu Edyty Stein

"To jest prawda". O nawróceniu Edyty Stein
Edyta Stein (Fot. Wiara i rozum/YouTube)

100 lat temu chrzest Edyty Stein był kamieniem milowym w życiu najmłodszej patronki Europy. Przyszła święta doświadczyła spektakularnego nawrócenia podczas czytania "Życia św. Teresy z Avili", po którego przeczytaniu - jak napisała później w swojej autobiografii powiedziała sobie: "To jest prawda".

Urodzona w 1891 roku we Wrocławiu (wówczas Breslau), jako najmłodsze dziecko w wielodzietnej w rodzinie żydowskiej, Edyta Stein odebrała wszechstronne wykształcenie. Jako zadeklarowana ateistka w czasie wojny zajmowała się głównie filozofią. Obroniła rozprawę doktorską pod okiem fenomenologa Edmunda Husserla "O zagadnieniu wczucia".

Na intelektualny rozwój Edyty Stein miał wpływ również Max Scheler, dzięki któremu zaczęła zastanawiać się nad zjawiskiem wiary, a Roman Ingarden stał się świadkiem jej przemian duchowych.

Do intelektualnego i duchowego przełomu Edyty Stein doszło w sierpniu 1921 roku podczas pobytu u swojej przyjaciółki Jadwigi Conrad-Martius w Bergzabern, która była również filozofem i uczennicą Husserla. Podczas wizyty w bibliotece natknęła się na książkę św. Teresy z Avili

Tamto wydarzenie Edyta tak opisała w swojej autobiografi: "Sięgnęłam na chybił trafił i wyjęłam książkę sporej objętości. Nosiła tytuł: 'Życie św. Teresy z Avili spisane przez nią samą'. Zaczęłam czytać, zachwyciłam się natychmiast i nie przerwałam lektury aż do jej ukończenia. Gdy zamknęłam książkę, powiedziałam sobie: To jest prawda".

Tamtego dnia znalazła prawdę, której szukała z ogromną gorliwością. Kilka godzin później kupiła katechizm powszechny i mszał, które przestudiowała, a następnie po raz pierwszy uczestniczyła we mszy świętej.

"Czcigodny stary ksiądz podszedł do ołtarza i z godnością odprawił świętą ofiarę. Rozumiałem każdy moment Mszy Świętej" - pisała przyszła święta.

"Po Mszy św. poszłam za nim na plebanię i poprosiłem o chrzest święty. Spojrzał na mnie ze zdumieniem i powiedział, że przygotowanie do przyjęcia do Kościoła świętego musi poprzedzać odpowiednie przygotowanie".

Stein wraz z księdzem ustaliła datę jej chrztu na 1 stycznia 1922. W miejscowym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Bad Bergzabern przyjęła wówczas sakrament chrztu, podczas którego przyjęła imiona: Edyta Teresa Jadwiga oraz Pierwszą Komunię Świętą. Krótko potem, 2 lutego przyjęła sakrament bierzmowania w kaplicy domowej biskupa Spiry.

Od tego czasu przystępowała do Komunii Świętej codziennie. Zaczęła również odmawiać Liturgię Godzin, czyli brewiarz. 

- Edyta szukała prawdy i znalazła Boga - powiedział o przyszłej świętej biskup Friedrich Wetter von Speyer w 1984 roku w katedrze w Moguncji.

Chrzest stał się dla Edyty Stein początkiem duchowej przemiany i odkryciem prawdy, którą znalazła w chrześcijaństwie. Wychodząc z pozycji właściwych dla fenomenologii, w późniejszym okresie po swoim nawróceniu Edyta Stein zaczęła porównywać fenomenologię z tomizmem, czego efektem stało się dzieło: "Fenomenologia Husserla a filozofia św. Tomasza z Akwinu. Księga pamiątkowa ku czci Husserla". Zajmowała się również tłumaczeniami tekstów św. Tomasza z Akwinu. Jest również autorką dzieła "Św. Tomasza z Akwinu badania dotyczące zagadnienia prawdy". 

Mając 42 lata, zgłosiła się do klasztoru karmelitanek bosych w Kolonii-Lindenthal, gdzie została przyjęta 14 października 1933 roku. 15 kwietnia 1934 została obleczona w habit karmelitański i otrzymała imię zakonne - Teresa Benedykta od Krzyża. Śluby czasowe złożyła w 1935 r., a profesję wieczystą w trzy lata później.

Jako karmelitanka bosa prowadziła głębokie życie wewnętrzne. Wyraz swoich przeżyć mistycznych dała w pracy "Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża", poświęconej św. Janowi od Krzyża, a także "Twierdza duchowa".

Wywieziona do obozu KL Auschwitz została tam zamordowana w komorze gazowej 7 sierpnia 1942 roku.

Beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1987 r. i kanonizowana przez niego w 1998 r., 1 października 1999 r. siostra Teresa Benedykta od Krzyża została ogłoszona przez Stolicę Apostolską patronką Europy.

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Conrad De Meester OCD

12 października 1891 roku w Breslau (Wrocław) przychodzi na świat Edyta Stein, Niemiecka Żydówka. Nawrócona na chrześcijaństwo, już jako wybitna filozofka, karmelitanka, umiera w komorze gazowej w Auschwitz-Birkenau. W 1998 roku zostaje kanonizowana przez Jana...

Skomentuj artykuł

"To jest prawda". O nawróceniu Edyty Stein
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.