To najważniejsza sprawa w naszym życiu. Bez niej spełnianie Bożej woli nie jest możliwe

To najważniejsza sprawa w naszym życiu. Bez niej spełnianie Bożej woli nie jest możliwe
Fot. Depositphotos

Najważniejszym "przykazaniem" jest "słuchanie Boga", osobowa relacja z Nim. Bez miłości Boga spełnianie Jego woli nie jest możliwe. Staje się niewolnictwem albo pustym legalizmem.

Słowo na dziś (Mk 12,28b-34)

Z Ewangelii wg św. Marka: Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

DEON.PL POLECA

Komentarz do Ewangelii (6 czerwca 2024 roku)

Papież Franciszek zachęca, by komentarze do ewangelii, homilie były krótkie i przemawiały do serca: niech to będzie jeden obraz, jedna myśl i jedna emocja. Zakończymy wezwaniem do modlitwy prośby i dziękczynienia.

Obraz: Jesteśmy nadal wraz z Jezusem i Jego uczniami w atrium świątynnym w Jerozolimie. Jeden z uczonych w Piśmie zadaje pytanie Nauczycielowi o kryterium ważności przykazań. Posłucham tej rozmowy. Przyjrzę się swoim odczuciom.

Myśl: Pytanie, jakie zadaje Jezusowi uczony w Piśmie nie jest prowokacyjne ani polemiczne. Nie chce być legalistą, który zachowuje przykazania bez ducha, więc pyta o inspirację i ideę jednoczącą przykazania. Żydzi mieli ponad 600 nakazów lub zakazów związanych z prawem. Poszukiwanie czynnika, który by je porządkował było jak najbardziej zrozumiałe. Jezus daje jednoznaczną odpowiedź. Najważniejszym "przykazaniem" jest "słuchanie Boga", osobowa relacja z Nim. Bez miłości Boga spełnianie Jego woli nie jest możliwe. Staje się niewolnictwem albo pustym legalizmem.

Emocja: Miłować Go całym... człowieczeństwem. Miłość Boga nie jest zewnętrznym, powierzchownym wypełnianiem jakichś przepisów. Angażuje całego człowieka z ciałem, władzami umysłu, duchem. Bez zaangażowania całego człowieka staje się rytualizmem.

Wezwanie: Poproszę o łaskę przylgnięcia do Boga całym sobą. Podziękuję za doświadczenie Bożej miłości i odwzajemnianie jej przez miłowanie braci. Przypomnę sobie i modlitewnie rozważę w duchu Jezusowym Dekalog, 10 przykazań.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Anselm Grün OSB

Odkryj na nowo potencjał swojej duszy

Dzisiaj słowo „dusza” nabrało dla nas nowego znaczenia. Mówiąc o niej, myślimy już nie tylko o wyjątkowości człowieka, jego wnętrzu i godności, ale także o duchowych problemach wynikających z...

Skomentuj artykuł

To najważniejsza sprawa w naszym życiu. Bez niej spełnianie Bożej woli nie jest możliwe
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.