To wyjątkowy werset Pisma Świętego. Pozwól, by dziś w Tobie pracował

To wyjątkowy werset Pisma Świętego. Pozwól, by dziś w Tobie pracował
Fot. Timothy Eberly / Unsplash

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie - modli się Jezus. To wyjątkowy werset Pisma św. To ty jesteś tym, o kim Pan wspomina. Pozwól, aby to słowo modlitwy Jezusa dziś w tobie rezonowało. 

Słowo na dziś (25 maja 2023)

Z Ewangelii wg św. Jana: 

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». 

Komentarz do Ewangelii (J 17,20-26) 

Obraz: Jezus wypowiada ‘modlitwę arcykapłańską’ w Wieczerniku. To ostatnie, ‘testamentalne’ słowa Pana. ‘Posłucham’ tego fragmentu. Wczuję się w przeżycia uczniów. Przyjrzę się też temu, co te słowa powodują we mnie. 

DEON.PL POLECA

Myśl: Obecny fragment rozpoczyna się od modlitwy za ‘przyszłych uczniów’. Każdy z nas może się w tym odnaleźć. Nikt nie ma wiary sam z siebie. Ta wiara jest nam przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jezus za każdego oddał swoje życie. My wierzymy ‘dzięki słowu’ naszych poprzedników: przodków, nauczycieli i wychowawców, misjonarzy i katechistów, dzięki wspólnocie wierzących, świętych i grzeszników. Dzięki całemu łańcuchowi pokoleń jesteśmy spadkobiercami ‘słowa’, które było nam głoszone i które przyjęliśmy. 

Emocja: Jezus modli się za mnie osobiście. Jest to wyjątkowy werset Pisma św. To ja jestem tym, o którym Pan wspomina: „tymi, którzy… będą wierzyć we Mnie”. Pozwolę, aby to słowo modlitwy Jezusa rezonowało we mnie. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę odczuwania coraz pełniejszej komunii z braćmi. Podziękuję za ostatnie kilkadziesiąt lat wysiłków ekumenicznych i pomodlę się o trwałość ich owoców. W duchu wdzięczności za wypełnienie się słowa modlitwy arcykapłańskiej wypowiem: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

To wyjątkowy werset Pisma Świętego. Pozwól, by dziś w Tobie pracował
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.