2 miesiące temu
Marcin Przeciszewski (KAI)
„Umiłowane dzieci Boże, jeżeli mówię o narodzie, o miłości do narodu, to pragnę, żebyście nigdy tego rozumieli jako popieranie przeze mnie jakiejś formy nacjonalizmu” - mówił ten, który miał łatkę „czerwonego księdza".
„Umiłowane dzieci Boże, jeżeli mówię o narodzie, o miłości do narodu, to pragnę, żebyście nigdy tego rozumieli jako popieranie przeze mnie jakiejś formy nacjonalizmu” - mówił ten, który miał łatkę „czerwonego księdza".
Logo źródła: Magazyn Kontakt Maciej Papierski
Skoro choroba niszczy ciało, to znaczy, że niszczy człowieka. A jeśli człowiek jest niszczony, to należy się temu bezwzględnie przeciwstawić.
Skoro choroba niszczy ciało, to znaczy, że niszczy człowieka. A jeśli człowiek jest niszczony, to należy się temu bezwzględnie przeciwstawić.
2 lata temu
KAI / kk
"Mieliśmy nawet dwóch kapłanów, którzy zostali konsekrowani w naszym kościele parafialnym, z których jeden nosił nazwisko Marks, a drugi Engels" - mówi kardynał.
"Mieliśmy nawet dwóch kapłanów, którzy zostali konsekrowani w naszym kościele parafialnym, z których jeden nosił nazwisko Marks, a drugi Engels" - mówi kardynał.
2 lata temu
KAI / ml
O zachowaniu podmiotowości pracownika przypomnieli zgromadzeni na Jasnej Górze duszpasterze ludzi pracy. Czterdziestu kapłanów uczestniczyło w dorocznych rekolekcjach.
O zachowaniu podmiotowości pracownika przypomnieli zgromadzeni na Jasnej Górze duszpasterze ludzi pracy. Czterdziestu kapłanów uczestniczyło w dorocznych rekolekcjach.
3 lata temu
KAI / kk
Dwóch Niemców i Francuz zostało laureatami tegorocznej edycji nagrody watykańskiej Fundacji "Centesimus Annus - Pro Pontifice". Przyznawana jest ona za promowanie pozytywnych więzi między społeczeństwem a gospodarką w duchu katolickiej nauki społecznej.
Dwóch Niemców i Francuz zostało laureatami tegorocznej edycji nagrody watykańskiej Fundacji "Centesimus Annus - Pro Pontifice". Przyznawana jest ona za promowanie pozytywnych więzi między społeczeństwem a gospodarką w duchu katolickiej nauki społecznej.
3 lata temu
KAI / kw
"Katolicka nauka społeczna nie jest tylko dla specjalistów, ale obowiązuje nas wszystkich" - powiedział kard. Reinhard Marx, otwierając w Fuldzie jesienną sesję plenarną niemieckiego episkopatu.
"Katolicka nauka społeczna nie jest tylko dla specjalistów, ale obowiązuje nas wszystkich" - powiedział kard. Reinhard Marx, otwierając w Fuldzie jesienną sesję plenarną niemieckiego episkopatu.
6 lat temu
KAI / drr
Nauczanie Kościoła o dobru wspólnym i rozwoju przypomniał w Monachium kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax". Wystąpił on tam wieczorem 7 lipca na spotkaniu pod hasłem "Sprawiedliwość, pokój, rozwój - globalne partnerstwo w służbie światowego dobra wspólnego".
Nauczanie Kościoła o dobru wspólnym i rozwoju przypomniał w Monachium kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax". Wystąpił on tam wieczorem 7 lipca na spotkaniu pod hasłem "Sprawiedliwość, pokój, rozwój - globalne partnerstwo w służbie światowego dobra wspólnego".
6 lat temu
Była godzina 14.28, gdy w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej pojawiła się wiadomość zatytułowana: "W Polsce wzrasta liczba legalnych aborcji". Niespełna godzinę później w tym samym serwisie można było przeczytać newsa pod tytułem: "CBOS: przybywa Polaków wybiórczo traktujących zasady moralne". Jakby się zmówiły. Jakby się chciały wzajemnie dopełnić.
Była godzina 14.28, gdy w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej pojawiła się wiadomość zatytułowana: "W Polsce wzrasta liczba legalnych aborcji". Niespełna godzinę później w tym samym serwisie można było przeczytać newsa pod tytułem: "CBOS: przybywa Polaków wybiórczo traktujących zasady moralne". Jakby się zmówiły. Jakby się chciały wzajemnie dopełnić.
Logo źródła: Nowy Obywatel Rafał Łętocha / "Nowy Obywatel"
Encyklika "Caritas in veritate" wzbudziła wielkie zainteresowanie. Pojawiły się też głosy krytyczne, a także znaczny rozdźwięk opinii na temat dokumentu oraz postulatów zawartych w tekście.
Encyklika "Caritas in veritate" wzbudziła wielkie zainteresowanie. Pojawiły się też głosy krytyczne, a także znaczny rozdźwięk opinii na temat dokumentu oraz postulatów zawartych w tekście.
W całej kwestii GMO nie chodzi o blokowanie badań naukowych czy lekceważenie rezultatów nauki. Raczej o stymulowanie badań, których nadrzędnym celem jest dobro człowieka i społeczeństw.
W całej kwestii GMO nie chodzi o blokowanie badań naukowych czy lekceważenie rezultatów nauki. Raczej o stymulowanie badań, których nadrzędnym celem jest dobro człowieka i społeczeństw.
7 lat temu
Może już pora, żeby katolicy w Polsce zrozumieli, że troska o życie poczęte nie powinna się koncentrować niemal jedynie na łonie matki? Warto zrozumieć, że Katolicka Nauka Społeczna ma naprawdę wiele ważnych rzeczy do powiedzenia także o narodzonym człowieku i jego życiu w świecie.
Może już pora, żeby katolicy w Polsce zrozumieli, że troska o życie poczęte nie powinna się koncentrować niemal jedynie na łonie matki? Warto zrozumieć, że Katolicka Nauka Społeczna ma naprawdę wiele ważnych rzeczy do powiedzenia także o narodzonym człowieku i jego życiu w świecie.
Theodor Herr
Mówić o humanizacji świata pracy, znaczy wierzyć w wyjąt­kową godność człowieka. Jeśli tylko człowiek jest czymś więcej, niż tylko zwierzęciem, które osiągnęło wysoki poziom rozwoju, jego pracy należy się szczególna ludzka jakość, właśnie humanistyczna.
Mówić o humanizacji świata pracy, znaczy wierzyć w wyjąt­kową godność człowieka. Jeśli tylko człowiek jest czymś więcej, niż tylko zwierzęciem, które osiągnęło wysoki poziom rozwoju, jego pracy należy się szczególna ludzka jakość, właśnie humanistyczna.
João César das Neves
"Boża ekonomia" to wyrażenie niezwykłe, zaskaku­jące, groteskowe. W obiegowej opinii to, co ma zwią­zek z kwestiami ekonomicznymi, jest w sposób oczy­wisty bardzo odległe od tego wszystkiego, co jest uczciwe, dobre i czyste.
"Boża ekonomia" to wyrażenie niezwykłe, zaskaku­jące, groteskowe. W obiegowej opinii to, co ma zwią­zek z kwestiami ekonomicznymi, jest w sposób oczy­wisty bardzo odległe od tego wszystkiego, co jest uczciwe, dobre i czyste.
8 lat temu
Prezydentem Niemiec zostanie najpewniej człowiek, dla którego chrześcijańska perspektywa oceny życia społecznego jest sprawą istotną. W grę nie wchodzi jedynie rozliczenie nieprawości czasów sowieckiego dyktatu nad wschodnioniemieckim społeczeństwem i państwem.
Prezydentem Niemiec zostanie najpewniej człowiek, dla którego chrześcijańska perspektywa oceny życia społecznego jest sprawą istotną. W grę nie wchodzi jedynie rozliczenie nieprawości czasów sowieckiego dyktatu nad wschodnioniemieckim społeczeństwem i państwem.
9 lat temu
Radio Watykańskie
Niemieccy biskupi opublikowali dokument o wolności i równych szansach w nowoczesnym społeczeństwie. Przedstawia on podstawowe elementy katolickiej nauki społecznej w świetle współczesnych problemów, a także konkretne propozycje dla polityków.
Niemieccy biskupi opublikowali dokument o wolności i równych szansach w nowoczesnym społeczeństwie. Przedstawia on podstawowe elementy katolickiej nauki społecznej w świetle współczesnych problemów, a także konkretne propozycje dla polityków.
9 lat temu
KAI / drr
Realizacja postulatu feministycznych, lewicowych ugrupowań o parytetach, nie tylko nie służy promocji kobiet w polityce, ale w jakimś sensie je poniża, sugerując, że kobiety bez dodatkowego, sztucznego wsparcia w ordynacji nie są w stanie w polityce skutecznie konkurować z mężczyznami - uważa ks. Andrzej Jędrzejewski, krytykując podpisaną 31 stycznia przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę o parytetach.
Realizacja postulatu feministycznych, lewicowych ugrupowań o parytetach, nie tylko nie służy promocji kobiet w polityce, ale w jakimś sensie je poniża, sugerując, że kobiety bez dodatkowego, sztucznego wsparcia w ordynacji nie są w stanie w polityce skutecznie konkurować z mężczyznami - uważa ks. Andrzej Jędrzejewski, krytykując podpisaną 31 stycznia przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę o parytetach.
9 lat temu
KAI / wm
W niedzielę 5 września Benedykt XVI złoży krótką, trzygodzinną wizytę w Carpineto Romano, gdzie 200 lat temu urodził się jeden z jego poprzedników – Leon XIII. W tym małym miasteczku w prowincji Lacjum, na południowy zachód od Rzymu, Ojciec Święty będzie przebywał od 8.45 do 11.30 i spotka się w tym czasie z miejscowymi władzami i odprawi Mszę św. pod gołym niebem.
W niedzielę 5 września Benedykt XVI złoży krótką, trzygodzinną wizytę w Carpineto Romano, gdzie 200 lat temu urodził się jeden z jego poprzedników – Leon XIII. W tym małym miasteczku w prowincji Lacjum, na południowy zachód od Rzymu, Ojciec Święty będzie przebywał od 8.45 do 11.30 i spotka się w tym czasie z miejscowymi władzami i odprawi Mszę św. pod gołym niebem.
Ks. Andrzej Zwoliński
W katolickim nauczaniu społecznym wielokrotnie pojawiał się postulat aktywnego uczestniczenia katolików w wyborach. Negując bowiem wybory, obywatel nie korzysta z okazji do pomnożenia dobra społecznego.
W katolickim nauczaniu społecznym wielokrotnie pojawiał się postulat aktywnego uczestniczenia katolików w wyborach. Negując bowiem wybory, obywatel nie korzysta z okazji do pomnożenia dobra społecznego.
Logo źródła: Posłaniec Krzysztof Ołdakowski SJ
W świadomości opinii publicznej zjawisko fundamentalizmu niemal całkowicie utożsamiło się z islamem i światem muzułmańskim. A tak nie jest. I w Polsce istnieje wiele form fundamentalizmu - pisze Krzysztof Ołdakowski SJ.
W świadomości opinii publicznej zjawisko fundamentalizmu niemal całkowicie utożsamiło się z islamem i światem muzułmańskim. A tak nie jest. I w Polsce istnieje wiele form fundamentalizmu - pisze Krzysztof Ołdakowski SJ.
Theodor Herr
Tematy Kościół i polityka są doprawdy jak gorące żelazo. Jak żadne inne naładowane są emocjonalnie. Jedni domagają się, by Kościół zupełnie wyłączył się z politycznych sporów. Oznaczałoby to, że Kościół miesza się do polityki niesłusznie. Kościół otrzymał przede wszystkim zadanie religijne i duszpasterskie, dlatego powinien milczeć w sprawach politycznych. Inni z kolei krytykują Kościół za to, że nie zajmuje on wystarczająco zdecydowanego stanowiska; życzą sobie, a nawet żądają mocniejszego politycznego zaangażowania się przezeń w ważne decyzje polityki narodowej i międzynarodowej.
Tematy Kościół i polityka są doprawdy jak gorące żelazo. Jak żadne inne naładowane są emocjonalnie. Jedni domagają się, by Kościół zupełnie wyłączył się z politycznych sporów. Oznaczałoby to, że Kościół miesza się do polityki niesłusznie. Kościół otrzymał przede wszystkim zadanie religijne i duszpasterskie, dlatego powinien milczeć w sprawach politycznych. Inni z kolei krytykują Kościół za to, że nie zajmuje on wystarczająco zdecydowanego stanowiska; życzą sobie, a nawet żądają mocniejszego politycznego zaangażowania się przezeń w ważne decyzje polityki narodowej i międzynarodowej.