Dlaczego w niedzielę nie ma rorat? Dlaczego na każdych śpiewamy "Chwała na wysokości"? [WYJAŚNIAMY]

Dlaczego w niedzielę nie ma rorat? Dlaczego na każdych śpiewamy "Chwała na wysokości"? [WYJAŚNIAMY]
(fot. dda Beczka / Barbara Mikosz / Roraty u oo. dominikanów w Krakowie)
3 lata temu

I dlaczego na roratach śpiewa się Hymn Gloria, skoro w Adwencie nawet na Mszach niedzielnych tego hymnu nie usłyszymy? W czym msze roratnie są tak wyjątkowe?

"Gloria" na roratach? Przecież Wielki Post i Adwent to właśnie takie dwa okresy w roku liturgicznym, które (upraszczając) uważamy za pokutne. Chcąc zaznaczyć to w liturgii, w tych okresach używamy fioletowych szat i nie śpiewamy "Chwała na wysokości", tak jak na każdej niedzielnej Mszy w okresie zwykłym i na każdej Mszy Świętej w oktawach ważnych świąt jak Boże Narodzenie.

>>Po co chodzić na roraty?<<

Dlaczego więc w Adwencie, codziennie w dodatku (o ile ktoś jest tak wytrwały), śpiewamy Hymn, który zdecydowanie jest radosnym, wielbiącym? "Chwała na wysokości Bogu" jest starochrześcijańskim hymnem liturgicznym. Wyraża w swej treści uwielbienie Boga Ojca i Baranka.

Nosi on nazwę także "hymnu anielskiego" z uwagi na pierwsze słowa przejęte od aniołów zwiastujących narodzenie Chrystusa. W starożytnej tradycji Zachodu włączony został do Liturgii Eucharystycznej tylko w noc Bożego Narodzenia, później przeszedł do liturgii innych świąt.

Przeanalizujmy tę kwestię po kolei. Adwent, Msza wotywna o NMP - na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się zupełnie jasne - nie ma żadnych podstaw do wykonania hymnu "Gloria". Raz, że Adwent, dwa, że to tylko wotywa. Sprawa nie jest jednak tak oczywista.

Chodzi dokładnie o Sobór Watykański II. Polska, dzięki staraniom kard. Wyszyńskiego otrzymała od Kongregacji Obrzędów pozwolenie na odprawianie Mszy wotywnej o NMP w Adwencie w dniu 29 stycznia 1752 roku. Zwyczaj Mszy wotywnych był bardzo popularny już w średniowieczu. I według reguł liturgicznych soboru Trydenckiego (przed promulgowaniem Novus Ordo Missae w roku 1969), "Gloria" była integralną częścią mszy wotywnej. Teraz już nie jest.

Odpowiedzią więc jest tradycja. Bo pomimo, że "Gloria" wypadła z formularza mszy wotywnych, zwyczaj śpiewania jej na roratach pozostał i był wciąż kultywowany. Dlatego w 1971 r., wbrew zasadom liturgicznym (za zgodą Stolicy Apostolskiej) przyjęto zarządzenie 124 Konferencji Episkopatu Polski, które pozwala na zachowanie "Gloria" w formularzu.

Oto fragment tego dokumentu:

Notificationes e curia Metropolitana Cracoviensis, 5-6 (1971)

Według na 31 i 44, hymn "Chwała na wysokości Bogu" należy odmawiać w niedziele, w uroczystości i święta oraz podczas obchodów mających szczególny i bardziej uroczysty charakter, natomiast wyznania wiary nie odmawia się w święta. (…) W oparciu o przytoczone zasady Konferencja Biskupów polskich pozwala odprawiać we wszystkich kościołach i kaplicach (…).

W dni powszednie Adwentu jedną Mszę świętą wotywną "Rorate" z prefacją o N. Maryi Pannie, albo z drugą prefacją adwentową. W tych Mszach wotywnych można odmawiać hymn "Chwała na wysokości Bogu"; nie odmawia się natomiast wyznania wiary."

Tłumacząc na polski: hymn "Chwała na wysokości Bogu" śpiewać na Roratach można, ale nie trzeba.

>>Właściwie skąd wzięły się roraty? Wyjaśniamy ich pochodzenie<<

Jest to zdecydowanie piękna tradycja, którą moim zdaniem naprawdę warto kultywować. Jasne, że jeśli chodzi się na Roraty codziennie, to w tym aspekcie liturgicznym ciężko zauważyć różnicę, kiedy już będą święta. Ciężko "zatęsknić" za "Gloria" i kolorem białym.

Ale nie wiem, czy jest coś bardziej "adwentowego" niż Roraty. I coś co nas lepiej przygotuje do Przyjścia Pana.

 

Dlaczego nie ma Rorat w niedzielę?

"W Okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić jedną Mszę wotywną o NMP w Adwencie".

To jest cytat z Mszału Rzymskiego dla diecezji Polskich. Odpowiedź jest więc prosta: dlatego, że świętowanie niedzieli jest ważniejsze. Zauważmy, że nawet gdy przeżywamy Wielki Post, to Msza Święta w niedzielę jest wyłączona z postu. Nawet gdy cokolwiek wspominamy, czy przeżywamy w Kościele, Zmartwychwstanie jest dla nas centralną tajemnicą i to ją właśnie świętujemy w każdą niedzielę w sposób szczególny. 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Benedykt XVI
19,44 zł
29,90 zł

Bóg uczynił ze swego jedynego Syna dar dla nas, przyjął nasze człowieczeństwo, by dać nam swoje Bóstwo. Tajemnica Wcielenia wskazuje, że Bóg nie dał nam czegoś, lecz dał samego siebie w swoim Synu Jednorodzonym.

Poruszające...

Skomentuj artykuł

Dlaczego w niedzielę nie ma rorat? Dlaczego na każdych śpiewamy "Chwała na wysokości"? [WYJAŚNIAMY]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.