Nie dowiesz się o zmartwychwstaniu w samotności

Nie dowiesz się o zmartwychwstaniu w samotności
(fot. Aziz Acharki / Unsplash)
3 lata temu
Taizé Polska / youtube.com / pk

Nikt nie dowiedział się o zmartwychwstaniu, będąc samemu i nie może zachować tej wiadomości tylko dla siebie. Jest to misja powierzona podczas spotkania i zachęcająca do rozpoczynania nowych spotkań. Jak to robić w codzienności?

Anioł powiedział do kobiet: "Wy się nie bójcie! Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał, jak zapowiedział. Podejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie Go położono. Potem idźcie szybko powiedzieć Jego uczniom: Powstał z martwych i podąża przed wami do Galilei. Tam Go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć". One zaś z lękiem, ale i wielką radością odeszły szybko od grobu i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: "Witajcie!". Wtedy one podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu hołd. Jezus zaś rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei; tam Mnie zobaczą". [...] Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy Go zobaczyli, oddali Mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali. A Jezus podszedł do nich i powiedział: "Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata" (Mt 28, 5-20).

Rozważanie

W naszym porzednim rozważaniu biblijnym to Jezus mierzył się z cierpieniem i trudnościami a apostołowie opuścili Go. Gdy On się modlił, oni spali. Kiedy Go aresztowano, uciekli. Ale kobiety nie porzucają Ukrzyżowanego. Przyszły zobaczyć grób osoby, dla której i tak nie ma już najmniejszej nadziei. Uczniowie zdystansowali się od tego, co trudne i beznadziejne. Kobiety się z tym zmierzyły. I to one otrzymały przesłanie: Nie bójcie się! Zmartwychwstał!

W tej historii przedstawione są trzy spotkania i trzy posłania: anioł posyła kobiety do uczniów, następnie Jezus posyła kobiety do swoich braci, i w końcu Jezus posyła apostołów do wszystkich narodów. Nikt nie dowiedział się o zmartwychwstaniu w samotności i nie może zachować tej wiadomości tylko dla siebie. Jest to misja powierzona podczas spotkania i zachęcająca do rozpoczynania nowych spotkań.

Zmartwychwstanie nie oznacza, że nie będzie już więcej trudności w naszym życiu i cierpienia na świecie. Ale pierwsi chrześcijanie, rozpoczynając od niewiast i apostołów w naszym tekście, stopniowo zdają sobie sprawę, że Jezus zmierzył się ze swoją udręką i cierpieniem samotnie, tak abyśmy nie musieli nigdy z nimi pozostać sami. Powoli zaczynają rozumieć, że nadzieja rozjaśnia rozpacz a śmierć Jezusa stała się źródłem życia.

Pierwsza reakcja kobiet i uczniów jest mieszaniną wielkiej radości i strachu, albo wręcz uwielbienia i wątpliwości. Św. Mateusz nie kończy jednak swojej historii na reakcji apostołów, ale kieruje naszą uwagę na ostatnie słowa Jezusa. Uczniowie, którzy porzucili Go, są teraz posłani, by pozyskać uczniów ze wszystkich narodów. Jezus pragnie, by Jego uczniowie udzielając chrztu i nauczając Jego przykazań dzielili się z narodami darem nowego życia, z którym Jezus do nas przyszedł.

To posłanie i to życie są wspierane i podtrzymywane Jego obecnością. Otrzymał moc i zawsze będzie obecny. Pośrodku trudności i niepokoju na świecie królestwo Boże już się rozpoczęło. Oto czym jest zmartwychwstanie: definitywny początek i obecność aż do końca czasów. Obecność zarówno na dni radości jak i smutku, obecność będąca źródłem nadziei.

Pytania do refleksji:

  • "Skoro bowiem sam doświadczył pokusy, potrafi przyjść z pomocą kuszonym!" (Hbr 2,18). Jak rozumiem te słowa?
  • Podczas jakich spotkań Jezus do mnie przychodzi? Do kogo mnie posyła?

Od 28 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 roku w mieście i okolicach Bazylei w Szwajcarii odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. Będzie to kolejny etap "Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię", zainicjowanej przez Brata Rogera w latach siedemdziesiątych. Kliknij, aby być na bieżąco i zobacz film, jak się przygotować do spotkania.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis
25,94 zł
39,90 zł

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Skomentuj artykuł

Nie dowiesz się o zmartwychwstaniu w samotności
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.