Przez uczynki szukamy naszego Pana

Przez uczynki szukamy naszego Pana
(fot. Markus Spiske / Unsplash)

Praktykując uczynki miłosierdzia względem bliźnich trzeba pamiętać, że i oni podejmują ten sam duchowy wysiłek. Mamy więc nie tylko ofiarować innym uczynki miłosierdzia, ale także przyjmować je od nich w postawie pokory. Pewne akty miłosierdzia łatwiej jest proponować niż przyjmować.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że uczynki miłosierdzia „są dziełami miłości”, poprzez które udzielamy pomocy naszym bliźnim w ich potrzebach „ciała i duszy” (por. KKK 2447). Wszystkie uczynki miłosierdzia, zarówno te co do ciała, jak i te co do duszy, podobnie jak pierwsze przykazanie Słuchaj Izraelu, odnoszą się do człowieka rozumianego w sposób integralny: do całego serca, całej duszy, całego umysłu i całego ciała (Mk 12,30). Wszystko to, czym jesteśmy i co nas stanowi, zostaje włączone w naszą miłość Boga, bliźniego i samych siebie.

Starając się praktykować uczynki miłosierdzia względem bliźnich trzeba pamiętać, że i oni podejmują ten sam duchowy wysiłek. Mamy więc nie tylko ofiarować innym uczynki miłosierdzia, ale także przyjmować je od bliźnich w postawie pokory. Pewne akty miłosierdzia łatwiej jest proponować innym niż przyjmować je od nich. Trzeba znacznie więcej pokornej prostoty, by prosić o jałmużnę niż ofiarować ją innym. A gdy chcemy „upominać grzesznych”, winniśmy sami najpierw być gotowi do przyjmowania napomnień.

Największym zagrożeniem dla uczynków miłosierdzia, jest postawa osądzania innych, wyniosłości i pychy, która dobrze widzi źdźbło w oku brata, ale belki we własnym oku nie dostrzega (Mt 7, 3). Oglądanie i osądzanie, nieraz ze skrywanym zadowoleniem, cudzych braków, niedoskonałości, nieszczęść, smutków - nie dysponuje nas do aktów miłosierdzia: do pouczania, napominania, przebaczania, rozdzielania, obdarzania itd. Nie można przebaczyć bliźniemu, gdy nie jest się świadomym własnych grzechów. Nie możemy autentycznie pocieszyć bliźniego, gdy nie pamiętamy o tym, jak sami bywamy nieraz smutni i przygnębieni. Dietrich Bonhoeffer, wielki teolog skazany na śmierć za działalność antyhitlerowską, zauważa, że to chora duma wzbrania się przed przyjęciem daru, gdyż „woli raczej zasłużoną karę niż niezasłużoną dobroć; woli raczej zginąć o własnych siłach niż żyć z łaski”. Uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy są darem i łaską, i to zarówno wtedy, gdy je ofiarujemy innym, jak tym bardziej, gdy inni ofiarują je nam.

DEON.PL POLECA

Jezus w przypowieści o faryzeuszu i celniku demaskuje „dobre uczynki” faryzeusza odsłaniając całą jego wyniosłość i bezmierną pychę: Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik (Łk 18, 11-12). Bonhoeffer mówi, że dziękczynienie faryzeusza jest „religijnym ceremoniałem niewdzięczności”. Faryzeusz daje dziesięcinę nie z tego, co sam otrzymuje od Boga i od ludzi, ale co sam „nabywa”, to znaczy, co zawdzięcza wyłącznie sobie - własnej pracy i zaradności. Faryzeusz o nic nie prosi Boga i nic nie otrzymuje, ponieważ w jego mniemaniu wszystko ma i może hojnie dzielić się z innymi tym, co sam „nabył” własną zapobiegliwością. Modlitwa faryzeusza to teatr jednego aktora, w którym on sam gra główną rolę, a na widowni posadził Pana Boga. To Bóg ma oddać chwałę faryzeuszowi, a nie on Jemu. Stąd też Bonhoeffer mówi, że „podzięka faryzeusza jest przeklęta”, a on sam wychodzi ze świątyni nieusprawiedliwiony – potępiony. W każdym dobrym uczynku sam dar jest jedynie zewnętrznym znakiem, istotą zaś jest miłość bliźniego i miłość Boga. „Na tym polega prawdziwe szukanie, że ktoś przez uczynki szuka naszego Pana” (Ewagriusz z Pontu).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Józef Augustyn SJ

Autor, odwołując się do swojego kapłańskiego życia oraz pracy duszpasterskiej, dzieli się troską o jakość życia duchownych i ich posługi. W centrum rozważań jest myśl, iż poziom posługi księży zależy najpierw od szukania intymnej więzi...

Skomentuj artykuł

Przez uczynki szukamy naszego Pana
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.