Bóg jest większy niż nasze problemy. Wierzysz w to?

Bóg jest większy niż nasze problemy. Wierzysz w to?
Zdjęcie ilustracyjne (Fot. pl.depositphotos.com)

„Nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej”. Jezus uświadamia Saduceuszom, że za bardzo są przywiązani do własnych wizji i interpretacji, nie dopuszczając do siebie prawdy, iż Bóg jest ‘większy’ od wszystkiego, co o Nim wiemy, myślimy i rozumiemy. Objawienie jest progresywne, rozwija się w czasie, dostosowuje się do Bożej pedagogiki i naszej zdolności zrozumienia.

Słowo na dziś (Mk 12,18-27)

Z ewangelii wg św. Marka: Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę». Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

Obraz: Jesteśmy nadal w Jerozolimie. Do Jezusa przychodzą Saduceusze, potomkowie wielkich rodów i właściciele ziemscy, którzy rządzili krajem. Oni uznawali tylko tzw. Pięcioksiąg Mojżesza, odrzucając wszystkie pozostałe księgi Starego Testamentu. Oczyma wyobraźni zobaczę to spotkanie, posłucham ich rozmowy z Jezusem.

Myśl: Saduceusze odrzucają wiarę w zmartwychwstanie, bo nie ma jej wyraźnej w Pięcioksięgu. Refleksja o niej rozwija się w Starym Testamencie stopniowo, a najpełniejszy jej wyraz znajdziemy w Drugiej Księdze Machabejskiej. Zmartwychwstanie o jakim mówi Jezus to nie przywrócenie do życia (reanimacja zmarłego), jak np. córki Jaira czy młodzieńca z Nain. To przejście do drugiego życia, nowego i różnego, w komunii z Bogiem, w Jego chwale. W tej komunii uczestniczy także nasze ciało ‘przemienione’. Takie zmartwychwstanie jest centrum wiary chrześcijańskiej.

Emocja: „Nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej”. Jezus uświadamia Saduceuszom, że za bardzo są przywiązani do własnych wizji i interpretacji, nie dopuszczając do siebie prawdy, iż Bóg jest ‘większy’ od wszystkiego, co o Nim wiemy, myślimy i rozumiemy. Objawienie jest progresywne, rozwija się w czasie, dostosowuje się do Bożej pedagogiki i naszej zdolności zrozumienia.

Wezwanie: Poproszę o łaskę poznania Pisma i mocy Bożej. Podziękuję za zmartwychwstanie, które jest perspektywą życia wolnego od strachu i przywiązania do ‘tu i teraz’.


Uczynię gest uszanowania i uwielbienia.

 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Bóg jest większy niż nasze problemy. Wierzysz w to?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.