Gdy Słowo stało się ciałem… - Uroczystość Zwiastowania NMP

Gdy Słowo stało się ciałem… - Uroczystość Zwiastowania NMP
Zwiastowanie - El Greco, Public domain, via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…” Ileż to razy zdarzyło Ci się wypowiedzieć, a ile razy usłyszeć te słowa? Nie próbuj liczyć, ale pomyśl, że kiedyś w dziejach Zbawienia, około dziewięciu miesięcy przed przyjściem na świat Syna Bożego, anioł, który został posłany do zwykłej dziewczyny z Nazaretu o imieniu Maria, wymówił je po raz pierwszy. Kościół wspomina dziś to szczególne wydarzenie, jakim było spotkanie Archanioła Gabriela z Maryją, Zwiastowanie narodzin Zbawiciela. Oczywiście, kluczowa jest tutaj postać Jezusa, ale od wieków świat chrześcijański w tym dniu podkreśla również rolę Maryi, nadając wydarzeniu charakter maryjny. Co ciekawe, najstarszy wizerunek Maryi, który pochodzi z II wieku, przedstawia właśnie tę szczególną chwilę – moment Zwiastowania.

Pierwotnie Uroczystość Zwiastowania miała wielkie znaczenie liturgiczne, bo uważano ją za ‘święto Pańskie’, kładąc akcent na Wcielenie Chrystusa, wypełnienie zapowiedzi z raju o przyjściu Syna Boży, które rozpoczyna realizację Boskiego planu zbawienia.

Zwiastowanie, święto prawdziwej wolności

Z czasem jednak święto stawało się coraz bardziej ‘maryjne’. Uwaga ludu koncentrowała się na Tej, która była ‘błogosławiona między niewiastami’. Jej ‘fiat – niech mi się stanie według twego słowa’ było ‘nowym stworzeniem’, nowym początkiem. Trudniejsza do przyjęcia i nieco abstrakcyjna prawda o Wcieleniu Chrystusa ustępowała miejsca obrazom i treściom związanym z Maryją, Jej spotkaniu z Archaniołem oraz z ludzką wolnością i decyzją, by opowiedzieć się za Bogiem lub przeciwko Niemu.

Kiedy przyglądamy się losom świętych i błogosławionych mówimy o ich historii, o tym jak ich wiara prowadziła na ołtarze. Mówiąc o Zwiastowaniu Pańskim, również warto odnieść się do przeszłości, pokazać dzieje tego święta. I tu – ponieważ cofamy się aż do pierwszych wieków działalności Kościoła – nie powinno być zaskoczenia, że pojawi się stwierdzenie, iż nie mamy precyzyjnych informacji o tym od kiedy i jak ono „zaistniało”, ani jak zostało wprowadzone.

Modlitwa do św. Rity dla starających się o dziecko

Wiemy, że w IV wieku, w Nazarecie wzniesiono bazylikę Zwiastowania, wiemy, że uroczystość pojawia się w tradycji Kościoła Wschodniego w V wieku. Natomiast na Zachodzie o świętowaniu tajemnicy Bożego Wcielenia mówi się od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego, który zmarł w 604 roku. Natomiast papież św. Sergiusz I, którego pontyfikat przypada na II połowę VII i sam początek VIII w. zalecał, aby świętu towarzyszyła uroczysta procesja – i wzmianki o takowych pojawiają się np. z terenu Francji.

Zwiastowanie - Anonim - Musée du Pays rabastinois, Public domain, via Wikimedia CommonsZwiastowanie - Anonim - Musée du Pays rabastinois, Public domain, via Wikimedia CommonsNie wiemy dokładnie, dlaczego Zwiastowanie obchodzone jest od wieków 25 marca. Dawniej sądzono, że ma to związek z Bożym Narodzeniem, które Wcielenie Syna Bożego poprzedza o 9 miesięcy. Dzisiaj badacze są jednak zdania, że wybór daty ma raczej związek ze świętem Paschy. Zwiastowanie to początek Życia, które jak klamrą spina męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Papież Benedykt XVI, w swojej książce ‘Duch liturgii’ zwraca uwagę, że w tradycji judaistycznej 25 marca był uważany za dzień stworzenia świata. Dlatego chrześcijanie obchodzili ten dzień jako wspomnienie poczęcia Jezusa, czyli Zwiastowanie.

Modlitwa Kamila Baczyńskiego do Bogarodzicy

W pobożności chrześcijańskiej Zwiastowanie jest upamiętnione przez dwie szczególne modlitwy – „Pozdrowienie Anielskie”, inaczej zwane „Zdrowaś Maryjo” oraz „Anioł Pański”.

Do XVI w. odmawiana była tylko pierwsza część „Zdrowaś Maryjo”, słowa Anioła i św. Elżbiety. Dopiero św. Pius V wprowadził resztę słów modlitwy, które odmawiamy do dzisiaj.

Ochrona życia i zwiastowanie

Zwiastowanie jest także jednym z ważniejszych tematów w różnych przejawach sztuki religijnej, malarstwie i muzyce. Warto też dodać, że uroczystość Zwiastowania Pańskiego skupia naszą uwagę na darze życia – Maryja wypowiadając fiat stała się matką, Matką Boga. Dlatego też na 25 marca przypada Dzień Świętości Życia.

 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Aleksander Derouville

Książeczka jest kwiatem w maryjnej literaturze ascetycznej. Dowodem wielkiej wartości tego dziełka jest to, że rozchodzi się w licznych wydaniach. Jeśli nie dorównuje „Naśladowaniu Chrystusa”, to przynajmniej idzie zaraz po nim. Skromna rozmiarami, ale bogata...

Skomentuj artykuł

Gdy Słowo stało się ciałem… - Uroczystość Zwiastowania NMP
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.