Myślisz, że musisz sobie zasłużyć na Bożą miłość? Czas przestać wierzyć w to kłamstwo

Myślisz, że musisz sobie zasłużyć na Bożą miłość? Czas przestać wierzyć w to kłamstwo
Fot. Depositphotos.com

Piotr nie chce, by Jezus mu umył nogi. Chce innego Chrystusa, bo ma inne o Nim wyobrażenie. Nie rozumie tego, co Jezus czyni. Nie akceptuje Go jako sługi, buntuje się przeciwko temu. Nie pojmuje darmowej miłości Boga i ciągle chce na nią zasługiwać.

Słowo na dziś (6 kwietnia 2023) 

Z Ewangelii wg św. Jana: 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».  
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 

Komentarz do Ewangelii na Wielki Czwartek (J 13,1-15)

 Obraz: Obmycie nóg apostołom ma miejsce przed Paschą. Jesteśmy w Wieczerniku razem ze wszystkimi uczniami. Oczyma wyobraźni zobaczę Jezusa przepasanego prześcieradłem, jak pochyla się przed nimi, nikogo nie wykluczając, by obmyć ich stopy. Posłucham wyjaśnienia tego gestu przez samego Jezusa. 

DEON.PL POLECA

Myśl: Jezus wstaje od wieczerzy. Tym samym słowem określamy zmartwychwstanie. Umywa uczniom nogi jak sługa. To gest gościnności i serdecznego przyjęcia. Jezus ukazuje przez ten gest szaloną miłość Boga do człowieka. Piotr nie chce, by Jezus mu umył nogi. Chce innego Chrystusa, bo ma inne o Nim wyobrażenie. Nie rozumie tego, co Jezus czyni. Nie akceptuje Go jako sługi, buntuje się przeciwko temu, by Pan mu służył, nie pojmuje darmowej miłości Boga. Ciągle chce na nią zasługiwać. Jezus zostawia polecenie swoim uczniom, aby nawzajem ‘umywali sobie nogi’. To nie jest nakaz moralny, przykazanie, ale osobiste doświadczenie spotkania z Panem i naśladowanie Go. 

Emocja: "Nie będziesz mi nóg umywał!". Piotr buntuje się, by Jezus mu służył, nie chce, by Chrystus oddał za niego życie. To on chce dać swoje życie za Pana. Jest to subtelna pokusa samowystarczalności, odrzucenie Jezusowej logiki bycia ostatnim i sługą wszystkich. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę zgody na to, by Syn Boży "obmył mi nogi". Podziękuję za braci i siostry, którzy są dla mnie przykładem miłości i służby na wzór Jezusa. W chwili refleksji zapytam sam siebie, jak reaguję na to, że Chrystus umywa mi nogi? 

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
bp Grzegorz Ryś

Słowo, które ma moc zmienić Twoje życie.

Ta książka może towarzyszyć Ci każdego dnia. Sięgnij po nią, gdy zauważysz, że tempo spraw i obowiązków zasłania Ci to, co naprawdę ważne.

Biskup Grzegorz Ryś, jak mało...

Skomentuj artykuł

Myślisz, że musisz sobie zasłużyć na Bożą miłość? Czas przestać wierzyć w to kłamstwo
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.