Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
9 maja,
31 lipca
Obchodzi imieniny:
9 maja

staropolskie imię męskie złożone z członów Boż(y) - ("Boga", ale pierwotnie "losu, doli, szczęścia") i - dar ("upominek, dar, ofiara"). Być może oznaczało "tego, kto jest darem losu". Bożydar, Bożdar obchodzi imieniny 27 czerwca, 2 lipca, 10 sierpnia, 9 października.Nie znamy świętych, ani błogosławionych...

Zobacz więcej o: Bożydar
Obchodzi imieniny:
9 maja,
21 września,
2 listopada

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia
Obchodzi imieniny:
9 maja
Obchodzi imieniny:
9 maja

Imię żeńskie odpowiadające męskiemu KAROL. Powstało ono na gruncie włoskim i francuskim i stąd przeniknęło do polszczyzny. W w. XIX i XX staje się powszechniejsze niż przyswojone wcześniej imię Karol. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Carola, Carolina, ang., fr. Caroline, niem. Karolin, Karoline, Carolina,...

Zobacz więcej o: Karolina
Obchodzi imieniny:
9 maja,
5 lipca,
18 lipca,
18 listopada

Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s. Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych...

Zobacz więcej o: Mikołaj
Obchodzi imieniny:
21 marca,
9 maja,
19 maja,
2 czerwca,
9 lipca,
10 września,
13 października,
13 listopada,
6 grudnia